Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »

Автор курсу:
доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, керівник ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока»
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Як навчати дорослих, щоб захопити їх хвилею інновацій, щоб закружляти їх у вирії сучасних ефективних освітніх технологій, методів і підходів, щоб замотивувати до створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини? На ці питання будемо відповідати під час опанування даного курсу.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про курс

Відповіддю на соціокультурні й освітні виклики сьогодення є розроблення і впровадження альтернативних моделей професійного розвитку освітян. У нашому курсі розкриємо сутність проекту професійного розвитку як ефективної форми навчання дорослих, розглянемо шляхи моделювання проектів та втілення їх у практичну діяльність.

Цей навчальний курс спрямований показати способи неперервного професійного саморозвитку й самовдосконалення педагогічних працівників, які сприятимуть ефективному навчанню, активному творчому спілкуванню з колегами, вивченню передового педагогічного досвіду, опануванню нових ідей і здобутків тощ

Для кого цей курс

Курс призначений для адміністративних працівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів (центрів), методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Мета

підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) з питань професійного розвитку педагогічних працівників на сучасних засадах.

Завдання

  • удосконалення та оновлення знань з питань усвідомлення сутності, функцій, принципів, сучасних підходів до професійного розвитку педагогічних працівників
  • отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь впроваджувати активні форми та методи навчання дорослих
  • активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного вдосконалення та особистісного розвитку методистів у процесі опанування курсом.

Очікувані результати курсу охоплюють

  • Знання і розуміння сучасних тенденцій в освіті дорослих; сутності основних функцій та принципів у навчанні дорослих; способів впровадження активних форм і методів навчання дорослих
  • Розвинені вміння  організовувати проекти професійного розвитку на компетентісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання, тощо); розроблення та реалізації програми проекту професійного розвитку; урізноманітнити навчання дорослих, використовуючи сучасні методи, форми, технології.
  • Установки до людиноцентризму, як цінності; готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; демократизації процесу навчання; рефлексії власної професійної практики.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин.

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ до курсу.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Сутність, функції і принципи професійного розвитку педагогічних працівників
1. Освіта дорослих у викликах часу. 2. Сучасні підходи до професійного розвитку педагогічних працівників в світі
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Проект професійного розвитку як ефективна форма навчання педагогічних працівників у міжкурсовий період
1. Визначення поняття. Принципи та компоненти проекту професійного розвитку 2. Основні етапи проведення проекту професійного розвитку 3. Педагогічний тренінг у процесі впровадження проекту професійного розвитку
Всього годин: 12
Лекції: 2
Самостійна робота: 6
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Ефективні форми і методи в навчанні дорослих
1. Інтерактивні методи в навчанні дорослих 2. Фасилітація як метод навчання. Технологія проведення «Світового кафе» 3. Ділові ігри в навчанні дорослих.
Всього годин: 14
Лекції: 4
Самостійна робота: 4
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний