Курс:«Правове регулювання освіти осіб з особливими потребами»

Автор курсу:
Викладач циклової комісії суспільних дисциплін та правознавства Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
24 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Особа з особливими освітніми потребами - це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. Володіння нормативним механізмом правового регулювання освіти таких осіб є необхідною умовою для ефективної роботи як педагогів так і для батьків (осіб які їх замінюють) щодо реалізації права на освіту дітей з особливими потребами.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про навчальний курс

Протягом багатьох років особи з особливими потребами були обмежені в реалізації своїх прав та свобод як через упереджене ставлення суспільства так і через відсутність методичного, кадрового та технічного забезпечення для реалізації прав.

Після прийняття у грудні 1975 року Декларації про права інвалідів, яка проголосила необхідність створення умов для захисту прав осіб з інвалідністю, створення можливостей для їх залучення у соціум, ситуація почала змінюватись. Проте суттєві зміни відбулися після прийняття  2006 року Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Саме в цьому документі було детально прописано права та свободи, які мають особи з інвалідністю. Провідне місце серед прав, передбачених Конвенцією, належить праву на освіту.   

Приєднавшись до міжнародних документів, які регулюють права осіб з інвалідністю Україна взяла на себе ряд зобов’язань, які було втілено в національному правовому полі. В період активного реформування освітнього законодавства правове регулювання освіти з особливими потребами, створення механізму регулювання, практичний досвід в цій сфері є важливим як для керівників закладів освіти, педагогічних працівників, психологів, соціальних працівників так і для осіб з інвалідністю та їх батьків (осіб які опікуються особами з інвалідністю).

Під час проходження курсу Ви ознайомитеся з основними міжнародними та національними нормативно-правовими актами, які регулюють право на освіту осіб з особливими потребами, навчитеся давати правову оцінку практичним ситуаціям щодо реалізації особою  з особливими освітніми потребами свого права на освіту.

Під час розгляду цього курсу буде розкрито основні положення щодо статусу особи з особливими потребами та правового регулювання освіти осіб з особливими потребами.

 

Мета курсу

Формування професійних компетенцій фахівця для забезпечення дотримання та реалізації права на освіту осіб з особливими потребами.

 

Завдання курсу

  • Ознайомити з основними міжнародними та національними нормативно-правовими актами щодо реалізації права на освіту особами з особливими потребами.
  • Визначити правовий статус та соціальні гарантії для осіб з особливими потребами та правовий статус учасників освітнього процесу
  • Розглянути  особливості  правового регулювання освітнього процесу осіб з особливими потребами, форми та порядок організації навчання осіб з особливими потребами.
  • Розвивати навички вирішення практичних правових ситуацій.

Очікувані результати

  • Вміння орієнтуватися в освітньому законодавстві України щодо забезпечення дотримання та реалізації права на освіту осіб з особливими потребами. 
  • Вміння давати правову оцінку  практичним ситуаціям в сфері освітнього законодавства.
  • Вміння визначати обсяги прав та обов’язки дітей і підлітків у трудовому праві.
  • Вміння орієнтуватися в міжнародному та національному законодавстві  щодо реалізації права на освіту особами з особливими потребами.

Цільова аудиторія

Педагогічні та адміністративні працівники закладів освіти, психологи, соціальні педагоги, батьки осіб з особливими потребами.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин

Навчальний план 24 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Правовий статус осіб з особливими потребами
1. Міжнародні документи про права осіб з особливими потребами. 2. Правовий статус осіб з особливими потребами в Україні. 3. Соціальні гарантії осіб з особливими потребами.
Всього годин: 6
Лекції: 2
Самостійна робота: 1
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Особливості правового регулювання освіти, форми та порядок організації навчання осіб з особливими потребами
1. Нормативно-правова база регулювання інклюзивної освіти в Україні. 2. Правовий статус, порядок утворення та припинення, основні засади діяльності інклюзивно-ресурсного центру. 3. Порядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти. 4. Організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.
Всього годин: 12
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Правовий статус учасників освітнього процесу
1. Права та обов’язки осіб з особливими потребами та їх батьків (осіб, які їх замінюють) як учасників освітнього процесу. 2. Правовий статус педагогічних працівників як учасників інклюзивного освітнього простору.
Всього годин: 6
Лекції: 2
Самостійна робота: 1
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
24 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний