Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Антистреси у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Інтеграція України в світовий освітній простір, ефективна реалізація реформ у цьому напрямі та підвищення якості освіти й життя громадян в цілому можливі лише за умови застосування сучасних педагогічні засад управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти в контексті трансформації освітнього середовища. Тому цей курс передбачає всебічний розвиток професійних компетентностей викладачів закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для них умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на використання сучасних педагогічних засад управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти, формування та вдосконалення їхніх професійних компетентностей та визначення якісних критеріїв оцінки вище вказаних якостей та вмінь у контексті реформування освітньої галузі та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається попитом ринку праці на творчих нетипових, ініціативних і креативних фахівців виробничого спрямування з високою кваліфікацією. Це можливо лише в умовах формування сучасних педагогічних засад управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти та вдосконалення їхніх професійних компетентностей щодо цього процесу. Це передбачає використання викладачами таких підходів і методик до організації управління розвитком особистості кожного здобувача фахової передвищої освіти в освітньому процесі, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання, передусім, у фахових передвищих закладах освіти. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних педагогічних засад управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти в різних його варіаціях.   

Цільова аудиторія

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування та вдосконалення фахових компетентностей викладачів щодо використання ними сучасних педагогічних засад управління особистісним розвитком здобувачів у закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові педагогічні підходи до організації освітнього процесу щодо управління особистісним розвитком здобувачів у закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні особливості управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти;

 • принципи побудови та основні складові організації управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти;

 • системи наскрізного моделювання окремих навчальних явищ і процесів щодо управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик і технологій, включаючи – організацію управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей здобувачів освіти означеного віку, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) організації управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти;

 • додаткової підтримки в управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти з особливими освітніми потребами;

 • вербальної, невербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння методиками вивчення і професійного розвитку особистості здобувача фахової передвищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами науково-дослідного спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами управління особистісним і професійним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови та прогнозування структурних закономірностей управління розвитком освітнього процесу щодо здобувача фахової передвищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання компонентів освітнього процесу щодо управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти в освітньому процесі;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення ролі сетінгів в управлінні особистісним і професійним розвитком здобувача фахової передвищої освіти;

 • здатністю до оцінки переваг управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти в освітньому процесі тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Основні засади та структурні закономірності управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти в освітньому процесі
1. Основні засади управління особистісним і професійним розвитком здобувача фахової передвищої освіти завдяки освітньому процесу.
2. Структурні закономірності управління розвитком освітнього процесу щодо здобувача фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Моделювання компонентів і прогнозування результатів управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти в освітньому процесі
1. Моделювання компонентів освітнього процесу щодо управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти.
2. Прогнозування результатів управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти в освітньому процесі.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Роль сетінгів та переваги управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти в освітньому процесі
1. Роль сетінгів в управлінні особистісним і професійним розвитком здобувача фахової передвищої освіти.
2. Переваги управління особистісним розвитком здобувача фахової передвищої освіти в освітньому процесі.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).