Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Курс містить загальну концепцію протидії антисемітизму в рамках системи освіти (закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, вищої та післядипломної освіти), яка враховує необхідність попередження нетерпимості та дискримінації.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Антисемітизм – проблема не тільки єврейських громад, та наявність єврейської громади для зростання антисемітизму не є обов’язковою. Цей феномен існує в релігійних, соціальних і політичних формах і проявах та у всіх частинах політичного спектру. Будучи симптомом більш загальних соціально-політичних проблем і втіленням реакційних і небезпечних тенденцій, що надають глибокий вплив на відносини та зв’язки між людьми у суспільстві, антисемітизм часто супроводжується проявами насильства на ґрунті ґендерних забобонів, гомофобії, расизму та інших форм нетерпимості.

Як і всім іншим формам дискримінації та нетерпимості, антисемітизму слід протидіяти за допомогою освіти, спираючись на норми прав людини та концепцію глобальної громадянськості. Це одночасно і невідкладна вимога з погляду безпеки, і довгостроковий обов’язок у сфері освіти.

Разом з тим, освіта – це не лише засіб боротьби з нетерпимістю та невіглаством, які створюють умови прояву антисемітизму, а й засіб виховання почуття глобальної громадянськості та солідарності, поваги до різноманіття, а також формування здатності до спільного мирного життя як активних громадян демократичних країн.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники/працівниці закладів загальної середньої освіти (учительство історії, громадянської освіти, правознавства, географії, релігієзнавства, філософії, курсу «Культура добросусідства» та інших навчальних дисциплін, директори/директорки та їх заступники/заступниці, класні керівники/керівниці, асистенти дітей з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів/вчительок дітей з особливими освітніми потребами, керівники/керівниці гуртків, психологи/психологині, соціальні педагоги/педагогині, виховательки/вихователі групи продовженого дня, бібліотекарі/бібліотекарки); педагогічні працівники/працівниці закладів дошкільної освіти (директори/директорки та їх заступники/заступниці, методисти/методистки, виховательки/вихователі, керівники/керівниці гуртків, психологи/психологині); педагогічні працівники/працівниці центрів інклюзивної освіти; педагогічні працівники/працівниці закладів позашкільної освіти (директори/директорки, методисти/методистки, керівники/керівниці гуртків, керівники/керівниці наукових секцій МАН); педагогічні працівники/працівниці закладів вищої освіти (адміністрація, викладачки/викладачі, куратори/куратори, психологи/психологині); педагогічні працівники/працівниці закладів післядипломної освіти (адміністрація, викладачки/викладачі, завідувачки/завідувачі наукових і навчально-методичних лабораторій); консультанти/консультантки центрів професійного розвитку педагогічних працівників/працівниць; батьки; автори/авторки підручників; упорядники/упорядниці навчальних програм.

Мета навчального курсу

формувати загальні та фахові компетентності педагогічних працівників і працівниць із протидії антисемітизму, боротьби з забобонами та заохочення толерантності в закладах освіти на основі прав людини, концепції освіти у дусі глобальної громадянськості та принципах інклюзивності та ґендерної рівності.

Завдання навчального курсу

Реалізація визначеної мети спрямована на розв’язання таких завдань:

 • усвідомити взаємозв’язок між антисемітизмом і правами людини, дискримінацією та ґендерною рівністю;

 • розглянути зміст і сучасні прояви антисемітизму, антисемітські стереотипи та упередження;

 • зрозуміти механізми попередження антисемітизму за допомогою освіти: розвиток критичного мислення у педагогічної спільноти та здобувацького кола, використання правозахисного підходу, застосування принципів глобальної громадянськості;

 • надати приклади вправ із самоаналізу для здобувачів/-ок освіти; приклади вправ, спрямовані на протидію антисемітським стереотипам і попередження їх впливу; методичні рекомендації висвітлення історії єврейського народу та розгляду проблеми антисемітизму упорядникам/-цям навчальних програм та авторам/-кам підручників; методичні рекомендації для педагогічних працівників і працівниць із реагування на антисемітські інциденти;

 • проаналізувати методики вивчення антисемітських стереотипів та особливості викладання теми Голокосту;

 • розвивати вміння формувати у дітей та молоді інфомедійну грамотність і міжкультурні компетенції;

 • охарактеризувати педагогічні підходи протидії антисемітизму та методи боротьби з його проявами у закладах освіти;

 • мотивувати педагогічну спільноту до попередження та протидії антисемітизму засобами освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Навчання педагогічної спільноти щодо протидії антисемітизму в закладах освіти спрямоване на формування в них загальних і професійних компетентностей.

Загальні компетентності спрямовані на формування умінь, зокрема:

 • цінувати та поважати різноманітність;

 • виявляти ініціативу та підприємливість;

 • застосовувати знання у практичних ситуаціях;

 • бути критичним і генерувати нові ідеї;

 • вчитися та оволодівати сучасними знаннями;

 • виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення;

 • до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

 • використовувати інформаційні та комунікаційні технології;

 • спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

 • працювати в команді.

Професійні компетентності

прогностична, психологічна, емоційно-етична, інклюзивна, організаційна, мовно-комунікативна, інформаційно-цифрова, рефлексивна, оцінювально-аналітична, педагогічне партнерство, здатність до навчання впродовж життя.

Форми реалізації навчального курсу

Навчальний курс передбачає онлайн-навчання. Онлайн-навчання відбувається на сайті онлайн-освіти Всеосвіта: https://vseosvita.ua/

Документ, що засвідчує участь у навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Антисемітизм як форма дискримінації
1. Освіта та антисемітизм: точки дотику.
2. Зміст і характеристика антисемітизму.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Попередження антисемітизму за допомогою освіти
1. Використання правозахисного підходу.
2. Розвиток критичного мислення.
3. Освіта в контексті глобальної громадянськості.
Всього годин: 9
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Навчання здобувачів/-ок освіти проблемі антисемітизму
1. Вивчення антисемітських стереотипів.
2. Викладання теми Голокосту.
3. Інфомедійна грамотність як інструмент протидії антисемітизму.
4. Педагогічні підходи до протидії антисемітизму.
5. Методи боротьби з проявами антисемітизму в закладах освіти.
Всього годин: 12
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).