Анотація курсу

Покоління сучасних дітей формується від впливом постійних змін умов життя. Тому перед педагогами, психологами, батьками постають нові, більш складні завдання. Навчальний курс побудований на основі добірки ігрового матеріалу, спрямованого на формування в учнів початкової школи основних комунікативних надбань: навчитися вільно спілкуватися; самостійно організовувати взаємодію з однолітками й підтримувати тривалі доброзичливі стосунки; навчитися бути цікавим оточуючим, презентувати себе, власні думки, аргументувати свою позицію в тактовній формі; розвивати здатність до сприйняття позиції іншої людини, знаходити компромісні рішення, вміння домовлятися.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Спілкування – основний вид діяльності людини, яка живе в суспільстві.

Молодший шкільний вік – це період становлення особистості. Це найвідповідальніший період, в якому закладаються основи етично-моральних цінностей, формуються соціальні установки, відношення до себе, до оточуючих, громадянська позиція. Розвиваються основні форми міжособистісних взаємин, поведінкових реакцій.

Поступово, до кінця молодшого шкільного періоду, підвищується значення взаємостосунків з ровесниками.

Цей віковий етап відкриває величезні можливості для розвитку комунікативної компетентності. Від того, як дитина почуватиметься серед однолітків, залежить її успішність в навчанні й усіх видах активності. Власне, і в подальшому житті.

Актуальність

Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти є одним із пріоритетних напрямів освіти. Серед 10-ти ключових компетентностей Нової української школи є спілкування, тобто комунікативна компетентність.

Комунікативна діяльність займає важливе місце в соціальному просторі, в якому існує особистість. Це виражається тим, що комунікативні навички – це засоби, які забезпечать успішну діяльність суб'єкта в сфері комунікації. До того ж, конструктивне спілкування вважається показником культури сучасної особистості в цілому. Значення сформованості навичок спілкування стає найбільш очевидним при навчанні дітей, коли відсутність елементарних умінь ускладнює спілкування дитини з однолітками і дорослими, призводить до підвищення тривожності, порушує процес спілкування в цілому.

Розвиток особистості, становлення її життєдіяльності знаходиться в прямій залежності від соціального оточення, в якому вона живе і розвивається. Взаємодіючи з іншими людьми, дитина задовольняє одну з найважливіших соціальних потреб – потребу в спілкуванні, яка, несе в собі споконвічну силу, спонукає психічний розвиток дитини, розвивається разом з нею, є базою для розвитку інших її соціальних потреб.

Сучасному суспільству потрібні люди з актуальними знаннями, вмінням взаємодіяти з оточуючими, працювати в команді, гнучкістю і критичністю мислення, високими адаптаційними можливостями, вмінням налагоджувати зв'язки та розв'язувати проблеми, що виникають у різних життєвих ситуаціях, тому формування комунікативної компетентності стає одним з першочергових завдань сучасної школи.

Сьогодні школа повинна забезпечити формування і розвиток інтелектуальної, творчої та ініціативної особистості, здатної жити в нових умовах, реалізувати себе у житті, бути успішною і сприяти розвитку суспільства.

Науковці визначили, що молодший шкільний вік є важливим етапом соціалізації і розвитку комунікативних умінь, вважаючи ключем до успішної діяльності, ресурсом ефективності й благополуччя майбутнього життя дитини комунікативну компетентність.

Нині початкова школа – це школа самореалізації й самоактивізації особистості, а завдання вчителя – не лише дати учням знання, а й навчити їх спілкуватися, творчо мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми, мати свою думку, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя тощо. В цьому значна роль належить комунікативній компетентності, оскільки це означає не лише вміння спілкуватися рідною та іноземними мовами, а ще й характеризується вмінням взаємодіяти з людьми, навичками роботи у групі, уміннями виконувати різні соціальні ролі.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вчителів початкових класів, асистентів вчителя закладу освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, практичних психологів, соціальних педагогів.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є розширення знань щодо формування комунікативної компетентності учнів початкової школи, згуртування учнівського колективу, розвитку міжособистісних взаємовідносин на основі використання ігрових методів і прийомів.

Завдання навчального курсу

1. Розкрити основні поняття комунікативної компетентності особистості.

2. Визначити пріоритетні напрями педагогічної діяльності щодо розвитку у молодших школярів комунікативних компетенцій.

3. Запропонувати систему ігрових методів і прийомів для розвитку комунікативних навичок учнів, згуртування класного колективу, формування навичок ефективної міжособистісної взаємодії на основі партнерства і взаєморозуміння.

4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти.

Очікувані результати навчання

- організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);

- конструювати та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій;

- діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора;

- керувати проектною діяльністю школярів;

- організовувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище;

- проектувати власну програму професійно-особистісного зростання.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Основи комунікативної компетентності
1.Основні поняття курсу.
2. Розвиток навичок спілкування в учнів початкової школи.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Ігрові методи та прийоми, що сприяють формуванню комунікативної компетентності молодшого школяра
1. Основні передумови формування здатності до ефективного спілкування.
2. Майстерня гри.
Всього годин: 17
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 12
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Презентація проєктів
1. Пошукова діяльність.
Всього годин: 4
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).