Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Курс «Організація роботи з обдарованими дітьми у ЗДО» спрямований на дослідження проблеми обдарованості та станом її вирішення в Україні, різновидів загальної та спеціальної обдарованості, особливостей психології обдарованих дітей організації навчання розумово обдарованих дітей дошкільного віку у ЗДО.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Обдарована особистість є великою цінністю суспільства. Відтак, освіта обдарованих виступає об’єктивним гарантом його подальшого соціально-економічного й культурно-політичного розвитку. Відповідно актуалізується гуманітарна корекція сфери освіти, переглядаються її концептуальні та методологічні засади, уможливлюється її реформування і дотичні до нього зміни у вихованні особистості в напрямі орієнтування на її різносторонній потенціал, розвиток обдарованості й таланту.

У сучасних умовах освітнього процесу вивчення і використання індивідуальних особливостей дітей набувають все більшого значення. Сьогодні завдання освіти більше спрямовані не на опановування все дедалі більшою сумою знань, а на розвиток здібностей і пізнавальних інтересів школярів, підвищення їх активності в пізнавальній і практичній діяльності. Ефективність же такої роботи залежить, перш за все, від ступеня індивідуалізації пізнавальної діяльності, яка забезпечує відповідність вимог до кожної дитини за її можливостями.

Цільова аудиторія

науково-педагогічні працівники, фахівці Центрів професійного розвитку, методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти, ОТГ; педагогічні працівники закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку, корекційні педагоги, батьки.

Мета навчального курсу

удосконалити загальні та фахові компетентності педагогічних працівників щодо актуалізації креативного мислення, сформувати евристичний досвід вирішення складних завдань, активізувати інноваційний потенціалу.

Завдання навчального курсу

  • Ознайомити з феноменом обдарованості дитини, сучасними технологіями навчання обдарованих дітей в закладах дошкільної освіти.

  • Сформувати у педагогів основу для роботи з обдарованими дітьми.

  • Систематизувати знання про «асинхронний розвиток», спільні характеристики обдарованих дітей.

  • Розвивати уміння щодо раннього виявлення обдарованості дитини.

  • З’ясувати психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми дошкільного віку.

Самостійна робота і практичні завдання побудовані на основі розв'язання проблем та набуттю навичок, необхідні для подальшої педагогічної діяльності при формуванні компетентностей обдарованої дитини дошкільного віку.

Очікувані результати навчання

Розвиток професійних компетентностей, усвідомлення щодо наявності контролю за власними діями для входження у творчий процес; здійснювати збір та аналіз інформації у вирішенні поставленого завдання; уміння здійснювати рефлексивний аналіз процесу і отриманого результату.

Опис досягнутих результатів навчання

Теоретичні знання про, що мотивація є основною людською властивістю, і пристосувати своє мислення до контексту сфери освіти; те, що працює поза групою, може не працювати всередині, і навпаки.

Застосування знань про те, що вмотивовані педагоги – це ті, хто намагається бути в курсі предмета, який вони хочуть викладати. Вони знають, що навчання є фундаментальним, і приділяють багато часу, щоб допомогти студентам дізнатися про себе та світ, у якому вони живуть. Такі педагоги використовують себе як міст, який допомагає педагогам рухатися вперед, але водночас вони запрошують їх руйнувати міст і створюють свій власний після того, як перетнуть його. Вони, як і хороші актори, знайомі з театральними техніками та ефективно використовують їх, щоб захопити аудиторію, встановлюючи взаєморозуміння та атмосферу поваги.

Уміння (навички): працювати в команді, використовувати сучасні інноваційні технології в організації освітнього процесу ЗДО, допомагати дітям максимально адаптуватися до нового середовища, співпраця з батьками допомогти їм дізнатися, що адаптивність належить до початкової реакції або реакції дитини на нові події, людей та ідеї.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади розвитку обдарованості дитини
1. Феномен обдарованості дитини в сучасній психолого-педагогічній літературі.
2. Сучасні технології навчання обдарованих дітей в закладах дошкільної освіти.
3. Особливості педагогічної діяльності при формуванні компетентностей обдарованої дитини дошкільного віку.

Всього годин: 12
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Особливості виховання та навчання обдарованих дітей
1. Психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми дошкільного віку.
2. Зміст, форми та методи навчання обдарованих дітей у ЗДО.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Арттерапія в роботі з обдарованими дітьми
1. Арттерапія в роботі вихователя з обдарованими дітьми.
2. Співпраця батьків, вихователів та соціальних інституцій щодо розвитку обдарованості дітей дошкільного віку.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).