Анотація курсу

Гуманізація соціально орієнтованої політики в Україні, зумовило корегування діяльності, насамперед, закладів вищої освіти. Як наслідок, актуальним питання нині в Україні є підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти в контексті їх реформування. Тому даний курс передбачає всебічне вивчення та розвиток технологічних підходів щодо підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами, вдосконалення їх відповідних навичок і здібностей щодо організації освітнього процесу в закладах вищої освіти та визначення ефективних критеріїв оцінки його результатів у контексті їх реформування та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

характеризується попитом освітян на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до підвищення якості трудового організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими (досягнення їх високого рівня матеріального, морального стимулювання, належної якості педагогічної праці, соціального захисту та безпечних умов праці тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти в контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання педагогами таких технологічних підходів і методик до підвищення якості трудового життя, які забезпечать максимальну ефективність організації освітнього процесу. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів вищої освіти в різних його варіаціях з підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами. 

Цільова аудиторія

викладачі (різні категорії науково-педагогічних працівників) з особливими потребами закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати навички організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні підходи до організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичну та практичну основу підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами  завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання в закладах вищої освіти;

 • принципи побудови сучасних технологій підвищення якості  організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами  у закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами вищої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади технологічної підтримки освітнього процесу здобувачів загальної середньої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами з забезпеченням підвищення якості роботи різних категорій педагогічних працівників;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектнотехнологічними освітніми методиками підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на підвищення якості його організації за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів вищої освіти в освітньому середовищі з забезпеченням підвищення якості його організації за участю та для осіб з особливими потребами;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання в освітньому процесі підвищення якості його організації за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних навичок підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти в контексті їх реформування тощо.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти
1. Сутність і принципи організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти.
2. Особливості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Сучасний стан організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти
1. Сучасний стан організації освітнього процесу за участю осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти.
2. Сучасний стан організації освітнього процесу для осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Шляхи підвищення якості організації освітнього процесу за участю та для осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти
1. Шляхи підвищення якості організації освітнього процесу за участю осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти.
2. Шляхи підвищення якості організації освітнього процесу для осіб з особливими потребами в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.