Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Практика реалізації інтегративного підходу до навчання учнів мовно-літературної освітньої галузі
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Поліпшення соціального захисту населення, особливо молоді України, зумовило корегування діяльності, насамперед, освітньої сфери. Як наслідок, актуальним питання нині в Україні є підвищення якості організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт у контексті реформування освітньої галузі. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток технологічних підходів щодо підвищення якості організації освітнього процесу для складновиховуваних учнів всіма його учасниками в спеціалізованих закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад підвищення якості організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт, вдосконалення відповідних навичок і здібностей викладачів щодо його здійснення та визначення ефективних критеріїв оцінки його результатів у контексті їх реформування та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Визначається попитом освітян на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до підвищення якості організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт (досягнення їх високого соціально-психологічного, професійного рівня та поліпшення якості навчання молоді, забезпечення її додаткової та продуктивної зайнятості в умовах оптимізації мережі вище вказаних освітніх установ тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт в контексті реформування освітньої галузі. Даний підхід передбачає використання педагогічними працівниками таких технологічних підходів і методик до підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт, які забезпечать максимальну ефективність діяльності відповідних установ. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища спеціалізованих закладів освіти в різних його варіаціях з підвищення якості організації освітнього процесу для дітей-сиріт всіма його учасниками. 

Цільова аудиторія 

Викладачі та керівники (різні категорії педагогічних працівників) спеціалізованих закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу 

формувати та вдосконалювати навички організації освітнього процесу для дітей-сиріт всіма його учасниками в спеціалізованих закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм, визначити умови та підходи адаптації освітнього процесу в контексті оптимізації мережі вище вказаних установ освіти і трансформації освітнього законодавства в цілому.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів 

Вони будуть знати:

 • нетипові професійні підходи до організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичну та практичну основу підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання в спеціалізованих закладах освіти;

 • принципи побудови сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади технологічної підтримки організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектнотехнологічними освітніми методиками підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на підвищення якості його організації всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів спеціалізованих закладів освіти в освітньому середовищі з забезпеченням підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання в освітньому процесі підвищення якості його організації всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних навичок підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками для дітей-сиріт у спеціалізованих закладах освіти в контексті їх реформування тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт
1. Сутність і принципи організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт.
2. Особливості організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Сучасний стан організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт
1. Сучасний стан організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт початкових і середніх класів.
2. Сучасний стан організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт старших класів.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Шляхи підвищення якості організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт
1. Шляхи підвищення якості організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт початкових і середніх класів.
2. Шляхи підвищення якості організації освітнього процесу в спеціалізованих закладах освіти для дітей-сиріт старших класів.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)