Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Курс розкриває теоретичні засади недискримінаційного підходу в освіті та надає практичні інструменти впровадження антидискримінації в освітній простір Нової української школи. Задумувалися про недискримінацію в освіті, але не знали з чого почати? Маєте намір будувати власну педагогічну діяльність на принципах недискримінації? Бажаєте впроваджувати недискримінаційний підхід у Новій українській школі? Вас цікавить як створити Центр антидискримінаційної освіти? Прагнете розвинути вміння культивувати недискримінацію в учнівства засобами організації та проведення тренінгових вправ? Націлені на усвідомленні: різниці між стереотипом, упередженням і дискримінацією; необхідності розумного пристосування; попередження дії «прихованого навчального плану» та багато інших недискримінаційних фішок?

Тоді гайда реєструватися на курс!

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Сьогодні, як ніколи, питання дотримання прав людини, забезпечення рівного підходу і відсутність дискримінаційних практик є важливим інструментом підтримання миру і забезпечення якісних змін у нашій країні. Сприяння взаєморозумінню та повага до різноманіття культур, а також протидія будь-яким формам нетерпимості та дискримінації повинні бути пріоритетом розвитку суспільства. Саме тому, одне з ключових завдань Нової української школи – створювати недискримінаційний освітній простір, культивувати серед учасників та учасниць освітнього процесу антидискримінаційні орієнтири та просувати концепцію «розмаїття», як ресурсу.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники/працівниці закладів загальної середньої освіти (учительство, директори/директорки та їх заступники/заступниці, соціальні педагоги/педагогині, психологи/психологині, класні керівники/керівниці, керівники/керівниці гуртків і наукових секцій МАН); дирекція та консультанти/консультантки центрів професійного розвитку педагогічних працівників/працівниць; батьки.

Мета навчального курсу

удосконалювати та розвивати професійні компетенції педагогічних працівників і працівниць із впровадження недискримінаційного підходу в освітній простір Нової української школи.

Завдання навчального курсу

 • розглянути теоретичні засади недискримінації в освіті та соціумі;

 • усвідомити різницю між стереотипом, упередженням і дискримінацією;

 • продемонструвати взаємозв’язок дискримінації з рівністю як проявом прав людини;

 • знати міжнародні та національні нормативно-правові акти, спрямовані на впровадження та захист недискримінації в суспільстві та освіті зокрема; інституції для оскарження дискримінації;

 • зрозуміти важливість розумного пристосування для забезпечення рівності людей з інвалідністю;

 • адаптувати та трансформувати освітні матеріали, діяльність, комунікацію та фізичний простір закладу загальної середньої освіти на засадах недискримінаційного підходу;

 • отримати лайфхаки до створення недискримінаційного освітнього заняття та заходу;

 • розуміти ознаки, функцію, прояв та попередження дії «прихованого навчального плану»;

 • навчитися створювати Центр антидискримінаційної освіти;

 • удосконалити вміння культивувати недискримінацію в учнівства засобами організації та проведення тренінгових вправ;

 • розрізняти різні форми дискримінації;

 • впроваджувати недискримінаційний підхід в освітній простір Нової української школи;

 • розвивати навички педагогіки партнерства; вміння критично та аналітично мислити; вміння працювати з цифровими технологіями; вміння адаптувати та змінювати педагогічну діяльність;

 • підвищувати професійну компетентність;

 • мотивувати педагогічну спільноту до впровадження недискримінаційного підходу в заклади загальної середньої освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Після опанування курсу слухачі/слухачки будуть:

 • знати: поняття «дискримінація», «стереотипи», «упередження», «пряма дискримінація», «непряма дискримінація», «утиск», «підбурювання до дискримінації», «пособництво в дискримінації», «рівність», «прихований навчальний план», «ґендерночутлива мова»; класифікацію стереотипів; принципи недискримінації; ознаки, за якими заборонена дискримінація; форми розумного пристосування; інституції для оскарження дискримінації; приклади міжнародних і національних нормативно-правових документів із недискримінації; ознаки «прихованого навчального плану»; ознаки недискримінаційного закладу освіти; напрямки діяльності Центру антидискримінаційної освіти; приклади недискримінаційних вправ для учнівської молоді;

 • розуміти: мету впровадження недискримінаційного підходу в НУШ; різницю між стереотипом, упередженням і дискримінацією; важливість розумного пристосування для забезпечення рівності людей з інвалідністю; взаємозв’язок дискримінації з рівністю як проявом прав людини; прояви дискримінації в освітньому просторі закладу освіти; необхідність оскарження дискримінації за різними ознаками; функції «прихованого навчального плану»; алгоритм створення Центру антидискримінаційної освіти; необхідність недискримінаційного виховання учнівства;

 • уміти: розрізняти різні форми дискримінації на практиці; демонструвати повагу до себе та інших, засновану на визнанні гідності та прав; створювати Центр антидискримінаційної освіти; проявляти ґендерну обізнаність та ґендерну чутливість; запобігати дискримінації в освітньому просторі НУШ; уникати дії «прихованого навчального плану»; адаптувати та трансформувати освітні матеріали, діяльність, комунікацію та фізичний простір закладу освіти на засадах недискримінаційного підходу; культивувати серед учнівства недискримінацію, використовуючи тренінгові вправи;

 • бути компетентними: у впровадженні недискримінаційного підходу в освітній простір Нової української школи.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади недискримінаційного підходу в освіті
1. Зміст та особливості недискримінаційного підходу в освіті та суспільстві.
2. Законодавче-правове забезпечення недискримінації в освіті.
Всього годин: 12
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
3
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні інструменти впровадження недискримінації в освітній простір НУШ
1. Освітній простір Нової української школи: недискримінаційні орієнтири.
2. Центр антидискримінаційної освіти в закладі.
3. Вправи для учнівства щодо реалізації недискримінації.
Всього годин: 18
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
6
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).