Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Зміст програми розроблено на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти (галузі знань: 01 Освіта, тематичні курси «Креативні практики в освіті»), яка була схвалена Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від «19» грудня 2019 р.)

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Матеріали навчального курсу присвячено магії, що міститься в мові, і тому, як слова визначають наше сприйняття і переконання як до власної поведінки, так і до навколишнього світу. Запропонований практикум для тих, хто прагне досягти бажаної мети з найменшим опором. Адже успіх будь-якого спілкування цілком залежить від переконання слухача і отримання бажаного результату. Пропоновані мовні моделі ефективного переконання у правильному використанні здатні викликати у свідомості людей глибокі і всеосяжні зміни.

Засвоєння і використання спеціальних технік НЛП дозволить:

 • Дізнатися про таємні підсвідомі механізми.

 • Конструювати ефективний мовний вплив на життєво-професійному рівні.

 • Сформувати банк механізмів переконання співрозмовника.

 • Вміти будувати вірні і переконливі формулювання.

 • Здійснювати вербальний вплив на співрозмовника з використанням технологій нейролінгвістичного програмування.

 • Здійснювати психологічний вплив і способи протистояння соціальним, медійним, політичним маніпуляціям.

 • Знати про підсвідомі капкани, ненав'язливі навіювання, непомітні накази.

Правильне застосування запропонованих механізмів у життєво-професійній діяльності педагогічними, науково-педагогічними і управлінськими працівниками гарантує максимальну ефективність навчання учнів,  забезпечення професійного розвитку, а також досягнення успіху у будь-якому комунікативному процесі.

Навчальний курс є унікальним, цілісним практикумом з розвитку комунікативної і психологічної компетентностей засобами нейролінгвістичного програмування, оскільки у ньому представлено дієві, ефективні прийоми мовного і психологічного впливу, а також блискавичні, найсильніші практики по доведенню співрозмовника до потрібної точки зору. Засвоєння матеріалів практикуму передбачає активне навчання володінню простими інструментами, які здатні допомогти за найкоротший час домогтися бажаного. Подані практики, методики і вправи допоможуть педагогу знайти власну траєкторію ефективної життєво-професійної діяльності, адаптувати найефективніші практики до освітнього процесу та побудувати успішну комунікацію у будь-якому контексті з метою отримання бажаних результатів у власній життєво-професійній діяльності і формуванні у сучасних учнів навичок ефективної комунікації, нейропластичності і критичного мислення.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники і керівники закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, науково-педагогічні працівники, організатори післядипломної педагогічної освіти.

Навчальний курс також буде корисним не тільки початківцями вивчення НЛП, але і психологам, які мають досвід практики, також студентам і викладачам закладів вищої освіти, які вивчають і викладають дисципліни: «Основи мовної комунікації», «Українська мова у професійному спілкуванні», «Риторика», «Еристика». Матеріали можуть бути використані для вдосконалення мовної поведінки телекоментаторів, стилю укладачів реклами, осіб, які ведуть передвиборну кампанію і в інших життєво-професійних ситуаціях.

Мета навчального курсу

Удосконалити і розвинути у педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів середньої освіти комунікативну, соціально-психологічну, професійну компетентності щодо теоретичних і практичних аспектів реалізації мовних моделей засобами нейролінгвістичного програмування в умовах безперервної освіти.

Завдання навчального курсу

Розвинути готовність педагогічних, науково-педагогічних і управлінських працівників до ефективного використання сучасної нейролінгвістичної практики, складовими якої є ефективна комунікація, емоційна гнучкість та критичність мислення, що впливають на успішну організацію освітнього процесу в освітніх закладах.

Удосконалити комунікативну компетентність педагогічних, науково-педагогічних і управлінських працівників засобами опанування прийомів, тактик і стратегій нейролінгвістичного програмування.

Мотивувати педагогічних, науково-педагогічних і управлінських працівників до постійного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти.

Актуалізувати знання з ефективних мовних моделей, спеціальних методик успішного переконання, мовного впливу у комунікативному процесі, формування у сучасних учнів навичок ефективної комунікації, нейропластичності і критичного мислення з метою організації освітнього процесу відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа».

Навчальні заняття

за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять, самостійної роботи і тестів.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • Знання сучасних комунікативних технологій конструювання ефективного мовного впливу на життєво-професійному рівні.

 • Вміння упроваджувати у систему освіти мовні моделі нейролінгвістичної практики.

 • Розуміння методик і технологій освіти дітей у векторі формування комунікативної компетенції.

 • Оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами комунікативного спрямування освітнього процесу;

 • Використання технік вербального впливу на співрозмовника з використанням прийомів нейролінгвістичного програмування.

 • Мотивація учасників освітнього процесу до розвитку критичного мислення, емоційної гнучкості та нейропластичності, що уможливлює продуктивну діяльність у різноманітних контекстах життєво-професійної реальності. 

Опис досягнутих результатів навчання

 • Розуміння сутності і специфіки комунікативного і психологічного впливу в учасників освітнього процесу та вміння усунути проблеми, що пов’язані з комунікативною маніпуляцією.

 • Удосконалення професійно-педагогічної компетентності в практичній діяльності для реалізації та інтеграції мовних моделей і технологій розвитку ефективної життєво-професійної діяльності засобами нейролінгвістичного програмування. 

 • Розвиток власної життєво-професійної ефективності і формування авторського педагогічного стилю, як складової особистісно-професійного самовдосконалення.

 • Готовність до використання у практичній діяльності основних принципів, методів, прийомів нейролінгвістичного програмування, вміння будувати вірні і переконливі формулювання, конструювати ефективний мовний вплив на життєво-професійному рівні, розпізнання підсвідомих капканів, ненав'язливих навіювань, непомітних наказів.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
Вступ до курсу.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Сутність нейролінгвістичного програмування. Шлях до комунікативної ефективності
1. Мова і модель світу.
2. Зміна переконань за допомогою НЛП.
3. Думки-віруси і метаструктура переконань.
4. Емоціогенні фігури мови.
Всього годин: 14
Лекції: 7
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Фокуси мови — магія переконання, що міститься у слові
1. Типи «фокусів мови»: маніпулятивне і розвивальне застосування.
2. Типи мислення, як визначення результативності життєво-професійної діяльності.
3. Алгоритми формування «фокусів мови».
4. Моделі мовних конструктів ефективного переконання.
Всього годин: 14
Лекції: 7
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).