Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі зміни у системі освіти. Учитель, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом інформації. Традиційне навчання з його авторитаризмом, орієнтацією на середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі не так треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка допоможе реалізувати проблему. Отож повернути учням інтерес до шкільних предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися спонукало мене до пошуків. Тому, сприяти вирішенню поставлених перед освітою завдань має використання міжпредметних зв’язків на уроках зарубіжної літератури.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Актуальність міжпредметних зв'язків в освітньому процесі очевидна. Нині є актуальним розвиток міжпредметних зв'язків, шляхи їх реалізації на уроках світової  літератури, що сприяє загальному розвитку особистості, формуванню її світоглядної культури, творчого мислення.

Метою цієї роботи є дослідження цих взаємозв’язків, які не тільки збагачують й поглиблюють літературні знання школярів, але й добре позначаються на засвоєнні суміжних дисциплін. Прагнення до ефективного учбового процесу змушує філолога долати випадковості при встановленні міжпредметних зв’язків , надаючи перевагу використанню таких відомостей і фактів з інших дисциплін, які б допомагали літературній освіті учнів. Тільки коли вчитель налагодить особисті контакти з викладачами іноземних мов, історії, образотворчого мистецтва, музики та інш., вивчивши програми та підручники з цих предметів, філолог може домогтися планомірності та гнучкості у вирішенні проблеми міжпредметних зв’язків.

Ця програма висвітлює форми та методи, що допомагають реалізувати такий  підхід у навчанні.

Цільова аудиторія

Вчителі зарубіжної та української  літератури і  мови, дисциплін гуманітарних напрямків.

Мета

Висвітлення форм та способів використання міжпредметних зв’язків  в контексті вивчення зарубіжної  літератури. Формування та вдосконалення фахових компетентностей педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо надання освітніх послуг в закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання

 • Створенні умов для розвитку та саморозвитку учня, виявленні та активному використанні міжпредметних зв’язків  у навчальній та виховній діяльності.

 • Допомога у особистісно-професійній самореалізації вчителів.

 • Ознайомлення з новітніми методиками, які варто використовувати на уроках, з метою сприянню інтересу до предмету зарубіжна література.

 • Удосконалення професійно-педагогічної компетентності вчителів у їх практичній діяльності для реалізації та інтеграції інноваційних освітніх ігрових методик, створених для ефективного проведення уроків зарубіжної літератури.

 • Навчити педагогів створювати дидактичний матеріал до уроків.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • усвідомлення ролі міжпредметних звязків в освітньому процесі як ресурсу для   розвитку здобувачів освіти;

 • опанування техніками і прийомами міжпредметних звязків;

 • удосконалення психолого-фасилітативної компетентності педагогів з метою мотивації освітньої діяльності здобувачів освіти;

 • особистісно-професійне самовдосконалення педагогів у мовах неформальної та інформальної освіти.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

 • знання навчального предмета, знання фахових методик і технологій, що включає організацію міжпредметних зв’язків на уроках;

 • знання соціально-психологічних особливостей учнів, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) організації міжпредметних зв’язків;

 • додаткова підтримки в навчанні його учасників;

 • вербальної, невербальної та морально-етичної компетентностей.

 • формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Дидактичні і психологічні аспекти використання міжпредметних зв’язків на уроках зарубіжної літератури
1. Доцільність використання міжпредметних зв’язків.
2. Дидактичні і психологічні аспекти використання міжпредметних зв’язків на уроках зарубіжної літератури.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Методологічні основи міжпредметних зв’язків на уроках зарубіжної літератури
1. Теоретичні обґрунтування науковців і методистів.
2. Порівняння програм з зарубіжної літератури.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Методичні рекомендації до розділів програм
1. Література і живопис.
2. Література і музика.
3. Література, історія і географія.
4. Взаємозв’язки української і зарубіжної літератури.
5. Зарубіжна література і українська, російська та англійська мови.
6. Література та інформатика.
Всього годин: 14
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).