Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дитяча тривожність: стратегії допомоги
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Представлений навчальний курс «Методичні прийоми логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку: практичні кроки» спрямований на поглиблення та актуалізацію знань логопедів-практиків про природу мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку, онтогенез та патогенез, симптоматику та механізми мовленнєвих порушень; удосконалення професійних умінь щодо застосування у практичній діяльності сучасних діагностичних та корекційних методів та методик логопедичної роботи із дітьми дошкільного віку; формування практичних навичок щодо проведення логопедичного обстеження дітей дошкільного віку, побудови оптимальної програми та проведення корекції звуковимови.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

У дошкільному віці починається процес соціалізації, установлюється взаємозв’язок дитини із провідними сферами життя, розпочинається її становлення як особистості, формування основ самосвідомості. Усі ці процеси значно ускладнюються тоді, коли в дитини порушується процес мовленнєвого розвитку.

Загальновідомо, що мовлення є визначним показником рівня інтелектуального й культурного розвитку людини, а правильне та грамотне мовлення дитини є показником її готовності до навчання у школі та успішного засвоєння навичок грамотного читання та письма.

Педагоги, які працюють із дитиною, яка має порушення мовлення, повинні діяти в тісній взаємодії та цілеспрямовано реалізувати комплексний підхід у корекційно-логопедичній роботі, яка спрямована не лише на подолання порушень звуковимови, а на нормалізацію всіх сторін мовлення дитини, моторики, її психічних процесів та виховання особистості дитини в цілому.

Цільова аудиторія

навчальний курс розроблений для логопедів закладів дошкільної освіти, логопедів інклюзивно-ресурсних центрів, студентів профільних вузів та батьків, закладів соціального захисту дітей (педагогічні працівники дитячих будинків-інтернатів).

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є поглиблення  знань про природу мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку, онтогенезу та патогенезу, симптоматики та механізмів мовленнєвих порушень, а також перспективного планування роботи з дітьми-логопатами різного віку. Удосконалення професійних умінь щодо застосування у практичній діяльності сучасних діагностичних та корекційних методів та методик логопедичної роботи із дітьми дошкільного віку.

Формування практичних навичок щодо проведення логопедичного обстеження дітей дошкільного віку,  побудови  оптимальної програми проведення корекції звуковимови. Опанування різними методами постановки звуків у дітей дошкільного віку.

Завдання  навчального курсу

 1. Поглибити  знання про природу мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку, онтогенезу та патогенезу, симптоматики та механізмів мовленнєвих порушень.

 2. Сформувати практичні навички щодо проведення діагностичного логопедичного обстеження дітей дошкільного віку з урахуванням індивідуальних особливостей психофізичного розвитку  дитини.

 3. Сформувати систему професійних умінь побудови  оптимальної програми проведення корекції звуковимови.

 4. Відпрацювати технологію планування системи логопедичних занять з урахуванням специфіки мовного порушення, віку та індивідуальних особливостей дитини.

 5. Підвищити рівень мотивації учителів-логопедів до самоосвіти, формувати позитивне ставлення до прояву  самостійності, активності, творчої ініціативи, вміння творчо розв’язувати актуальні завдання.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Першорядне значення для ефективності логопедичної роботи з навчання, виховання, корекції та профілактики  порушень мовлення дітей має особистість логопеда, яка повинна бути глибоко компетентною та характеризуватися наступними якостями: гуманістична переконаність, цивільна і моральна зрілість; пізнавальна і педагогічна спрямованість; захопленість професією, любов до дітей; вимогливість до себе і оточуючих, справедливість, витримка і самокритичність; педагогічна творча уява і спостережливість; щирість, скромність, відповідальність, твердість і послідовність у словах і діях.

Логопед повинен мати систему загальнотеоретичних і спеціальних професійних знань, сукупність і широта яких формує в нього уявлення про типологію та структуру особливого розвитку, про способи попередження і подолання мовленнєвих порушень та  про методи психолого-педагогічного впливу.

Очікувані результати навчання охоплюють

Після проходження навчання  кожен учасник/учасниця:

 • будуть ознайомлені з етіологією виникнення мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку, онтогенезу та патогенезу, симптоматики та механізмів мовленнєвих порушень;

 • опанують  діагностичні методики  виявлення та обстеження дітей, які мають порушення усного та писемного мовлення;

 • сформують практичні навички щодо виявлення, обстеження дітей дошкільного віку, які мають порушення мовлення з використанням сучасних діагностичних методів та технологій;

 • володітимуть системою професійних умінь побудови  оптимальної програми проведення корекції звуковимови;

 • опанують корекційні методи логопедичної роботи із дітьми дошкільного віку щодо усунення порушень звуковимови;

 • володітимуть знаннями щодо критеріїв підбору дидактичного матеріалу для розвитку  мовлення дітей різних вікових груп;

 • зможуть застосовувати ефективні  стратегії взаємодії та співпраці з педагогічними працівниками (вихователями) та батьками дітей з порушеннями мовлення.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Основи мовленнєвої діяльності
1. Формування мовленнєвої діяльності в онтогенезі.
2. Класифікація мовленнєвих порушень.
Всього годин: 7
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Логопедичне обстеження дітей дошкільного віку
1. Діагностика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку.
2. Складання психолого-педагогічної характеристики дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Корекційно-логопедична робота при порушеннях звуковимови у дітей дошкільного віку
1. Напрями логопедичної роботи у закладі дошкільної освіти.
2. Методи та прийоми логопедичної роботи при порушеннях у дітей дошкільного віку.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 4. Презентація творчих проєктів
1. Підготовка та презентація проєктів.
Всього годин: 3
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).