Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Якісна дошкільна освіта — успішний старт на шляху до безперервної освіти
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Із введенням повсюдно інклюзивної форми навчання та інклюзії, як форми сучасного існування суспільства у нашій країні, в закладах дошкільної та загальної освіти значно збільшилася кількість дітей із особливими освітніми потребами. Такі діти потребують певних, унікальних, створених саме для них «підлаштувань»: адаптацій чи модифікацій навчальних програм, зміненого під їхні потреби соціально-побутового та навчального середовища, відповідного до їхнього розуміння ставлення з боку оточення тощо. Освітяни, які утворюють команди психолого-педагогічного супроводу для дітей із особливими освітніми потребами наразі не завжди можуть визначити, які саме має особливі освітні потреби кожна конкретна дитина, та за яких умов її навчання буде успішним. Цей курс покликаний на допомогу педагогам, психологам, логопедам закладів дошкільної та загальної освіти аби надати широкому колу освітян унікальну інформацію щодо особливостей розвитку та сприйняття інформації за допомогою сильних сторін кожної дитини із особливими освітніми потребами.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Інклюзивне навчання як форма соціалізації людей із порушеннями психофізичного розвитку та введення дітей із особливими освітніми потребами (ООП) у суспільство у ранньому віці є однією з найефективніших форм щодо успішної соціальної адаптації, яка підтверджується світовим досвідом. З кожним роком все більше розвинених країн, що опікуються розвитком та навчанням населення вводять інклюзивну форму та набувають нового, більш досконалого рівню розвитку соціуму в цілому (Бельґія, Голландія, Данія, Німеччина, Польща, Португалія, Швейцарія, Швеція, тощо). Адже питання інклюзії є широким, та доторкається до безлічі питань пов’язаних із розвитком культури, освіти та самосвідомості кожного громадянина. В нашій країні інклюзія, наразі, є іще новітньою формою навчання й соціалізації людей із особливими освітніми потребами. Наразі, наше суспільство лише вчиться сприймати різних людей, людей, які відрізняються від більшості. Вчиться толерантності та свідомості щодо власних дій та вчинків відповідно до людей із інвалідністю. Найбільша відповідальність зараз лежить саме на плечах учасників команд психолого-педагогічного супроводу, які працюють із дітьми із ООП в умовах закладів дошкільної чи загальної освіти. Адже саме вони: психологи, педагоги, логопеди, батьки дітей із ООП, беруть безпосередню участь в організації та веденні процесу розвитку, навчання й виховання, й в подальшому, успішної соціалізації таких дітей. Саме через команди супроводу буде здійснюватися і момент формування самосвідомості у майбутнього покоління щодо толерантного ставлення до людей із ООП. Саме через учасників команди супроводу більшість громадян дізнаються про те, якими бувають люди із порушеннями психофізичного розвитку, як необхідно себе поводити із кожною окремою людиною, що має певні ООП, щоб не нашкодити ані їй, ані собі. Для розв’язання цих глобальних масштабних завдань замало людяності чи толерантності з боку спеціалістів, які працюють із дітьми із ООП. Кожному учаснику команди психолого-педагогічного супроводу дитини із ООП необхідно знати усе про розвиток таких дітей, розуміти яким чином можна нашкодити неправильними діями та в жодному разі не допустити цього. Саме за умов наявності у команді психолого-педагогічного супроводу фахівців, які знаються на потребах дітей із ООП, мають певний практичний досвід і може бути вибудована ефективна корекційно-розвиткова робота із кожною дитиною із ООП, яка в майбутньому зможе стати успішно соціально адаптованою людиною та зайняти своє місце у суспільстві. На сьогодні це і є одним із головних завдань введення інклюзивної форми навчання, яке можна успішно реалізувати через перенавчання та підвищення кваліфікації освітян, які будуть працювати із дітьми із ООП.

Актуальність

Базуючись на основних положеннях, які визначають порядок введення інклюзивної форми навчання у закладах дошкільної та загальної освіти, найближчим часом, тенденція навчати та виховувати дітей із особливими освітніми потребами разом із дітьми із нормо-типовим психофізичним розвитком буде набувати все більшого значення та поширюватися на всій території країни, а отже, й потреба у кваліфікованих спеціалістах, які забезпечуватимуть процес психолого-педагогічного супроводу дитини із ООП буде зростати.

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» документ 344/2013 прийняття від 25.06.2013 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page

Закон України «Про освіту» документ 2145-VIII редакція від 09.08.2019 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Наказ «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» №104/52 від 06.02.2015 року:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям» №917 від 21.11.2013 року:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/917-2013-%D0%BF

Наказ №163 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Рекомендацій, схвалених Постановою Верховної Ради України від 13 січня 2015 року №96-VIII» від 18.02.2015 року:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0163729-15

Постанова Кабінету Міністрів України №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 року:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF

Закон України «Про загальну середню освіту» документ 651-XIV редакція від 09.08.2019 року:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Кожному учаснику команди психолого-педагогічного супроводу щоб працювати із дітьми із ООП неодмінно потрібно знати:

 • головні засади введення, оформлення та реалізації інклюзивної форми навчання;

 • особливості психофізичного розвитку у нормо-типовому онтогенезі;

 • особливості психофізичного розвитку дітей із особливими освітніми потребами;

 • сильні сторони дітей із ООП щодо навчання;

 • слабкі сторони дітей із ООП щодо навчання;

 • вміти адаптувати та модифікувати навчальні програми щодо особливостей кожної дитини із ООП;

 • вміти складати ІПР та командно працювати за нею тощо.

Кожна дитина із ООП має свої унікальні особливості розвитку та типові характерологічні особливості відповідно до категорії її психофізичних порушень. За допомогою знань про особливості психофізичного розвитку дітей із ООП учасники команди психолого-педагогічного супроводу зможуть працювати більш якісно та ефективно, адже в такому разі кожна дитина буде отримувати саме таку допомогу, якої потребує за певних обставин, що склалися. У цьому курсі кожен учасник команди, що забезпечує психолого-педагогічний супровід дитини із ООП зможе знайти інформацію щодо закономірностей психофізичного розвитку дітей із різними категоріями ООП, особливостей розвитку інтелектуальних здібностей, комунікативної сфери, особистісної та емоційно-вольової сфери, поведінкових особливостей. Відповідно до цієї інформації, команда супроводу, враховуючи результати психологічної діагностики, зможе будувати корекційно-розвивальну роботу у закладі дошкільної чи загальної освіти, визначати необхідність в адаптації чи модифікації навчальних програм та надавати фахові рекомендації батькам щодо розвитку дитини із ООП.

Цільова аудиторія

Керівники, методисти, психологи, логопеди, педагоги (вихователі/вчителі/асистенти педагога), асистенти дитини, викладачі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та закладів соціального захисту дітей (педагогічні працівники дитячих будинків інтернатів).

Мета навчального курсу 

Формування основ загальних понять щодо організації навчально-виховного процесу командою психолого-педагогічного супроводу дитини із ООП у навчальних закладах із інклюзивною формою навчання.

Завдання навчального курсу

 • формування розуміння спільного бачення та спільної праці членами команди супроводу для забезпечення ефективності роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини із ООП;

 • формування розуміння освітянами важливості роботи кожного члену команди супроводу;

 • формування знань щодо особливостей розвитку та сприйняття інформації різними категоріями дітей із ООП;

 • формування розуміння членами команди психолого-педагогічного супроводу ведення документації щодо оформлення навчально-виховного процесу дитини із ООП.                       

Очікувані результати навчання

 • розуміння загальних особливостей розвитку дітей із ООП;

 • розуміння сильних та слабких сторін різних категорій дітей із ООП;

 • уміння командно визначати освітній маршрут дитини із ООП;

 • розуміння побудови злагодженої роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини із ООП;

 • розуміння послідовного планування роботи з дитиною із ООП членами команди психолого-педагогічного супроводу;

 • розуміння алгоритму заповнення документації в інклюзивній групі/класі.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Команда психолого-педагогічного супроводу дитини із особливими освітніми потребами
1. Склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини із ООП у закладах дошкільної та загальної освіти.
2. Розмежування відповідальності між учасниками команди супроводу щодо організації освітнього процесу дитини із ООП.
3. Алгоритм побудови командної роботи щодо організації освітнього процесу дитини із ООП.
Всього годин: 7
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Дитина із особливими освітніми потребами. Характеристика особливих освітніх потреб.
1. Дитина із ООП. Категорії особливих освітніх потреб.
2. Дитина із ООП: дитина із інтелектуальними порушеннями.
3. Дитина із ООП: дитина із порушеннями сенсорних систем.
4. Дитина із ООП: дитина із порушеннями опорно-рухового апарату.
5. Дитина із ООП: дитина із порушеннями емоційної та комунікативної сфери.
6. Дитина із ООП: дитина із тяжкими порушеннями мовлення.
7. Дитина із ООП: дитина із розладами поведінки.
Всього годин: 16
Лекції: 7
Самостійна робота: 0
Практична робота: 7
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Визначення напряму освітнього маршруту для дитини із особливими освітніми потребами
1. Визначення напряму освітнього маршруту для дитини із ООП.
2. Календарне та тематичне планування в інклюзивній групі/класі.
3. Моніторинг ефективності командної роботи щодо навчально-виховного процесу дитини із ООП.
Всього годин: 7
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).