Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Сьогодні креативність — це «творча діяльність, націлена на отримання результатів, які є оригінальними та цінними». Тобто креативність вимагає як новизни, так і корисності. Щоб вважатися творчим, сьогодні не обов'язково писати вірші чи малювати — достатньо розв'язувати проблему в інший спосіб.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Як бути більш креативним та збільшите свою творчу силу мозку за допомогою дуже простих кроків?

Творчість – це нескінченний цикл інноваційних ідей та ефективних дій, курс охоплюватиме техніки для обох, отримання кращих ідей та виконання кращих дій.

Творчість є найбільш фундаментально людською за якостями і унікальною рисою нашого виду.

Це найважливіший актив, про який ми маємо домовлятися через цей швидко мінливий світ. Від того, як ми керуємо своїм робочим життям та ведемо бізнес, до того, як ми навчаємося нових навичок, моделюємо поведінку для наших дітей та формуємо спосіб нашого віку, щоб виразити своє унікальне «Я», творчий мозок не має меж.

Нейронаука вказує на зростаюче розуміння того, що відбувається в мозку високотворчих мислителів і практиків, а також на силу пластичності мозку. Мозок виявляється набагато більш адаптованим і, з правильним типом тригерів, може бути переписаний. Творчість – це вся мозкова діяльність, і чим більше ми це розуміємо, тим краще ми можемо підвищити свої та чужі творчі здібності.

Курс складається з трьох модулів.

Модуль 1. Творчість як фактор розвитку особистості вихователя. Де ви будете знати основні тенденції цього курсу, як розвивати творчі здібності за допомогою інтерактивних вправ, творчих пошукових завдань.

Модуль 2. Ресурси для розвитку креативності. Цей модуль дає хороший вступ про світ творчості. Що таке творчість і чому потрібні педагогу зусилля, щоб стати ще більш креативними? Як працює людський мозок і як ми можемо використовувати ці знання для підвищення нашої творчості? Бар’єри для творчості і як їх перемогти. Технології розвитку креативності. Тема 2 цього модуля дає зрозуміти вплив креативності на пласт розуміння успішності з поясненням і безліччю реальних прикладів того, як їх застосовувати.

Модуль 3. Самовизначення у професійному розвитку педагога: інструменти, можливості та ресурси. У цьому модулі ви дізнаєтеся, як наш мозок генерує ідеї та ефективні методи, щоб змусити наш мозок генерувати кращі ідеї для використання їх у попередніх методах. Та як креативність впливає на створення свого бренду.

Творча перевага цього курсу у розвитку творчих сильних сторін та навичок, будувати творчі процедури, навчитися володіти відповідними інструментами та відновити зв'язок між мозком та тілом.

Цільова аудиторія

науково-педагогічні працівники, фахівці Центрів професійного розвитку, методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти, ОТГ; педагогічні працівники закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку, студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта, батьки.

Мета навчального курсу

удосконалення загальних та фахових компетентностей педагогічних працівників щодо актуалізації креативного мислення, формування евристичного досвіду вирішення складних завдань, активізації інноваційного потенціалу.

Завдання навчального курсу

Сформувати знання про те, що:

  • творчість заохочує нас бути учнями протягом усього життя: творчість вимагає скромності, щоб знати, що завжди є місце для самовдосконалення.

  • творчість дозволяє вам та іншим проявити себе: невіддільною частиною буття людини є вивчення того, ким ми є, і визнання того, як ми вписуємося у світ. Творчість допускає постійне саморозкриття і можливість поділитися прихованою стороною себе.

  • творчість сприяє мисленню та допомагає у розв'язанні проблем: розв'язання проблем - обов'язкова складова творчого процесу.

  • творчість допомагає вам зменшити стрес і тривогу. Люди зазвичай займаються творчими проєктами, тому що їм подобається процес або результат. Для багатьох художників і любителів просте творче мистецтво створення чогось нового або невидимого є основним способом зняття стресу і тривоги.

  • творчість дозволяє увійти в своє щасливе місце. Творчість насправді є ще однією формою гри, яка є універсально важливою для почуття радості та задоволення кожної людини. Уявіть, якби робота більше нагадувала гру, то весь стрес розтанув би.

  • креативність – обов’язкова умова інновацій. Нові ідеї надихаються і створюються уявою і творчістю.

Стимулювати процес включати творче мислення у повсякденний життєвий вибір і навчитися розв'язувати проблеми сумнівів, невдач і посередності, які можуть обмежити його потенціал. Секрет полягає в тому, що немає трюків або магічних формул, але є стратегії, інструменти та мислення, які, якщо ви дотримуєтесь, можуть виділити вас, щоб створити явну творчу перевагу.

Проблемно-пошукові питання для самостійної роботи і практичні завдання для самоконтролю розраховано на актуалізацію креативного мислення, формування евристичного досвіду розв'язання складних задач, активізацію інноваційного потенціалу, подолання психологічної інерції і розвиток пластичності мислення суб’єктів освітнього процесу.

Очікувані результати навчання

розвиток професійних компетентностей, усвідомлення щодо наявності контролю за власними діями для входження у творчий процес; здійснювати збір та аналіз інформації у вирішенні поставленого завдання; уміння здійснювати рефлексивний аналіз процесу і отриманого результату.

Опис досягнутих результатів навчання

Теоретико-практичні знання про те як використовувати творчий процес розв'язання проблем, вмітимете мислити проблему та розвиватися, а потім діяти відповідно до рішення. Що відбувається в мозку і як ми можемо переналаштувати його для творчого розуміння. Як можна культивувати ключові елементи творчості. Практичні способи введення гри, мрійливості, зв’язків розуму і тіла для розширення творчих сил. Як визначити бар’єри, міфи та те, що стримує вас від того, щоб бути найкращим творчим «Я». Інструменти, стратегії та заходи для включення творчості для покращення як нашого особистого, так і професійного життя.

Уміння (навички): працювати в команді, використовувати сучасні інноваційні технології в організації освітнього процесу ЗВО, здійснювати професійну діяльність на основі набутих професійних компетентностей, які сприяють розвитку творчого потенціалу особистості, її професійному саморозвитку та самовдосконаленню у підвищенні рівня професійних знань і якостей; рівня «надпрофесійних» знань та сформованих якостей; рівня сформованості позитивної «Я-концепції»; прагнення до професійного та кар’єрного зростання.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Творчість як фактор розвитку особистості вихователя
1. Розвиток особистісних, інтелектуальних, творчих здібностей за допомогою інтерактивних вправ, творчих пошукових завдань.
2. Вправи на розвиток творчого мислення, уваги, уяви.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Ресурси для розвитку креативності
1. Технології розвитку креативності.
2. Пласт розуміння успішності.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Самовизначення у професійному розвитку педагога: інструменти, можливості та ресурси
1. Ігрові блоки на розвиток вміння короткої самопрезентації.
2. Підходи до створення особистого бренду.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).