Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Творчі методики як сучасний інструмент вихователя: розвиваємо soft skills дітей дошкільного віку засобами конструювання
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Представлений навчальний курс «Корекційно-розвивальна та логопедична робота як складова інклюзивного навчання дітей з затримкою психічного розвитку» спрямований на ознайомлення курсантів з напрямами корекційно-розвивальної та логопедичної роботи, методичними прийомами адаптації до навчання, особливостями організації корекційно-розвивального заняття у початковій школі з дітьми із затримкою психічного розвитку, а також спрямований на ознайомлення технологій роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку з урахуванням особливостей розвитку цих дітей.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Ефективність організації інклюзивного навчання багато в чому залежить від правильно організованої корекційно-розвивальної та логопедичної роботи. Саме тому, необхідне розуміння особливостей її змісту і відмінностей аналогічної роботи в умовах спеціальної школи. Ознакою сьогодення є трансформація, удосконалення існуючого змісту освіти на всіх її рівнях. Зокрема, центральним орієнтиром в організації навчальної діяльності школярів з затримкою психічного розвитку постає активність особистості, як головна її властивість.  Це можливо за умови організації корекційно-розвивальної роботи, що передбачає цілеспрямований вплив на розвиток когнітивної   сфери з метою формування пізнавальної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення, вольових дій; логопедичної роботи, що передбачає розвиток мовлення,  відповідно до вікових та психологічних особливостей молодших школярів з затримкою психічного розвитку. Інструментом для реалізації цього в умовах школи є застосування психокорекційних технологій в роботі з дітьми з затримкою психічного розвитку.

Цільова аудиторія 

Навчальний курс розроблений для вчителів, психологів спеціальних та інклюзивних закладів освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога/дитини,  корекційних педагогів, практичних психологів, вчителів-дефектологів, логопедів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, студентів профільних вузів та батьків, вихователів закладів соціального захисту дітей (педагогічні працівники дитячих будинків-інтернатів).

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є ознайомлення з особливостями організації корекційно-розвивальної та логопедичної роботи з дітьми з затримкою психічного  розвитку в закладі освіти. Формування практичних навичок щодо корекції пізнавальної, предметнопрактичної та навчальної діяльностей, мовлення, емоційно-вольової сфери дітей з затримкою психічного розвитку.

Завдання навчального курсу

  • Актуалізувати знання про особливості організації корекційно-розвивальної роботи  дітей із затримкою психічного розвитку.

  • Ознайомити з напрямами корекційно-розвивальної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.

  • Удосконалити навички педагогічних працівників щодо використання  корекційно-розвивальних та логопедичних технологій в роботі з дітьми з затримкою психічного розвитку.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Педагоги, що працюють у спеціальних та інклюзивних закладах освіти, потребують володіння на високому професійному рівні базових компетенцій, пов’язаних з освітою та розвитком осіб з тими чи іншими особливостями, які перебувають у загальноосвітньому просторі. Відтак, у них мають бути на достатньому рівні сформовані компетентності, що оптимізують діяльність педагога, дають більше можливостей з урахуванням різноманітних освітніх потреб учнів з ООП, тим самим забезпечуючи їх у включення в загальноосвітнє середовище. 

Очікувані результати навчання охоплюють

Після проходження навчання  кожен учасник/учасниця:

  • Володітимуть прийомами організації корекційно-розвивальної роботи дітей з затримкою психічного розвитку.

  • Опанують напрями корекційно-розвивальної роботи дітей з затримкою психічного розвитку.

  • Сформують навички щодо використання  психокорекційних технологій в роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Свідоцтво із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Корекційно-розвивальна робота в умовах інклюзії
1. Організація корекційно-розвивальної роботи.
2. Напрями корекційно-розвивальної роботи.
Всього годин: 12
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Логопедична робота у початковій школі з дітьми із затримкою психічного розвитку
1. Особливості організації корекційно-розвивального заняття.
2. Корекційно-розвивальні та логопедичні технології (корекція розвитку, розвиток мовлення, ритміка) як засіб корекції дитини з ЗПР.
Всього годин: 14
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Презентація проєкту
1. Пошукова діяльність.
Всього годин: 4
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).