Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Представлений навчальний курс «Корекційні та методичні прийоми роботи з дітьми з когнітивними порушеннями в початковій школі» спрямований на ознайомлення курсантів з методичними прийомами адаптації до навчання, корекційною роботою у початковій школі з дітьми, які мають порушення когнітивного розвитку, а також спрямований на ознайомлення технологій, методик, методів роботи з дітьми з когнітивними порушеннями з урахуванням особливостей розвитку цих дітей.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Сучасна система освіти в Україні характеризується зміною освітньої парадигми, активним пошуком шляхів, створення нових напрямів, технологій, методик навчально-виховного процесу. Ознакою сьогодення є трансформація, удосконалення існуючого змісту освіти на всіх її рівнях. Зокрема, центральним орієнтиром в організації навчальної діяльності школярів порушеннями когнітивного розвитку постає активність особистості, як головна її властивість.  Це можливо за умови організації корекційної роботи, що передбачає цілеспрямований вплив на розвиток когнітивної   сфери з метою формування пізнавальної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення, вольових дій, відповідно до вікових та психологічних особливостей молодших школярів з когнітивними порушеннями. Інструментом для реалізації цього в умовах школи є застосування корекційних та методичних прийомів в роботі з дітьми з порушеннями когнітивного розвитку.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вчителів, психологів спеціальних та інклюзивних закладів освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога/дитини,  корекційних педагогів, практичних психологів, вчителів-дефектологів, логопедів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, студентів профільних вузів та батьків, закладів соціального захисту дітей (педагогічні працівники дитячих будинків інтернатів).

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є ознайомлення з методичними аспектами адаптації до навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку в закладі освіти. Формування практичних навичок щодо корекції пізнавальної, предметнопрактичної та навчальної діяльностей, мовлення, емоційно-вольової сфери дітей з когнітивними порушеннями.

Завдання навчального курсу

Актуалізувати знання про методичні прийоми в навчанні дітей з когнітивними порушеннями.

Ознайомити з шляхами корекційної роботи з дітьми з порушеннями когнітивного розвитку (ЗПР, ГРДУ, РАС, порушення інтелектуального розвитку).

Удосконалити навички педагогічних працівників щодо використання  корекційних технологій, методик та методів роботи з дітьми з когнітивними порушеннями.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Педагоги, що працюють у спеціальних та інклюзивних закладах освіти, потребують володіння на високому професійному рівні базових компетенцій, пов’язаних з освітою та розвитком осіб з тими чи іншими особливостями, які перебувають у загальноосвітньому просторі. Відтак, у них мають бути на достатньому рівні сформовані компетентності, що оптимізують діяльність педагога, дають більше можливостей з урахуванням різноманітних освітніх потреб учнів з ООП, тим самим забезпечуючи їх у включення в загальноосвітнє середовище.  

Очікувані результати навчання охоплюють

Після проходження навчання  кожен учасник/учасниця:

  • Володітимуть методичними прийомами адаптації в навчанні дітей з когнітивними порушеннями.

  • Опанують шляхи колекційної роботи з дітьми з порушеннями когнітивного розвитку.

  • Сформують навички щодо використання  корекційних технологій, методик та методів роботи з дітьми з когнітивнимми порушеннями.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Методичні прийоми адаптації до навчання молодших школярів з когнітивними порушеннями
1. Розвиток навичок, що застосовуються під час вивчення навчальних предметів.
2. Розвиток навичок постановки і досягнення цілей та навичок саморегуляції.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Корекційна робота у початковій школі з дітьми, які мають порушення когнітивного розвитку
1. Корекційна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку.
2. Корекційна робота з дітьми з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги.
3. Напрями впливу на розвиток комунікативно-мовленнєвих навичок дітей з РАС.
4. Корекційна робота з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку.
Всього годин: 17
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 7
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Корекційні технології, методики та методи роботи з дітьми з порушеннями когнітивного розвитку
1. Корекційні технології у роботі з дітьми з когнітивними порушеннями.
2. Методика та методи роботи з дітьми з порушеннями когнітивного розвитку.
Всього годин: 5
Лекції: 1
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).