Анотація курсу

Мовленнєве спілкування є одним з перших видів діяльності, яким дитина оволодіває під час онтогенезу. Воно є універсальною умовою розвитку особистості в період дошкільного дитинства. У процесі різнобічного спілкування дитина пізнає природний, предметний і соціальний світ у його цілісності й різноманітності, формує та розкриває власний внутрішній світ, свій образ Я, засвоює та створює культурні цінності, є при цьому активним суб’єктом взаємодії.

Мовлення дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Сучасне трактування мовленнєвого спілкування здійснюється у контексті теорії мовленнєвої діяльності. Вчені розуміють мовленнєве спілкування як специфічну форму взаємодії людей у процесі їх пізнавально-трудової діяльності, що складається з комунікативних актів, у яких беруть участь комуніканти – різні люди, що продукують висловлювання (тексти) та інтерпретують їх.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Комунікативна сфера є складним багатокомпонентним процесом, який починає формуватися і активно розвиватися у ранньому та  дошкільному дитинстві. У період початкової школи дитяча комунікаційна компетенція набуває подальшого удосконалення. Загалом, дошкільний вік набуває виключного значення для розвитку та становлення особистості, її базисних рис: комунікабельності, креативності, ініціативності, активності, самостійності. Недосконалість комунікативних умінь є основним деструктивним явищем щодо деформації особистісного розвитку, затримки мовлення та неадекватності його функцій, пізнавальної діяльності, перешкоджанню оволодінню знанням.

У самому спілкуванні дітей один з одним в грі безперервно виникають ситуації, що вимагають узгодження дій, проявів доброзичливого ставлення до інших людей, уміння раціонально вирішувати виникаючі конфлікти, тому проблема реалізації дитиною комунікативної компетенції в ігровій діяльності набуває особливої значущості.  Саме ці основні положення передбачені у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, який ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах стосовно дитинства.

Актуальність

Комунікативна компетенція є складним багатокомпонентним процесом, який починає формуватися в ранньому віці та набуває активного розвитку упродовж дошкільного дитинства. Загалом, дошкільний вік набуває великого значення для розвитку та становлення особистості, її базисних рис: комунікабельності, креативності, ініціативності, активності, самостійності.

Недосконалість комунікативних умінь є основним деструктивним явищем щодо затримки розвитку мовленнєвої та пізнавальної діяльності, перешкоджанню оволодінню знаннями, негативного впливу на особистісний розвиток і поведінку дошкільника. Отже, формування комунікативної компетенції дитини у взаємодії з навколишнім світом стає особливо актуальним.

Цільова аудиторія

Педагогічна спільнота: вихователі ЗДО, логопеди, вчителі початкової школи, асистенти вчителів/вихователів, студенти, що здобувають педагогічну освіту;  батьки.

Мета навчального курсу

Розширення знань фахівців з питання формування та становлення комунікативної сфери дитини у ранній та дошкільний вікові періоди. Формування розуміння «структура комунікативної сфери» та вміння орієнтуватися щодо особливостей проявів мовленнєвого розвитку у дітей з тими чи іншими особливостями розвитку.

Завдання навчального курсу

Актуалізація знань про закономірності формування комунікативної сфери, передумови її формування та вікові закономірності. Розширення розуміння про структуру комунікації, її компонентів. Формування вміння розрізняти вікові закономірності та особливості проявів комунікації у дітей дошкільного віку. Рекомендації щодо планування роботи для подолання чи запобігання проблем формування комунікативно-соціальної сфери.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Педагоги, що працюють у закладах дошкільної освіти, центрах розвитку тощо, потребують володіння на високому професійному рівні базових компетенцій, пов’язаних з освітою та психолого-педагогічними характеристиками дітей з типовим розвитком, а також з тими чи іншими особливостями, які перебувають у загальноосвітньому просторі; розуміння механізмів формування тих чи інших процесів  та закономірностей їх утворення і перебігу.

Зокрема, формування комунікатисвно-соціальної сфери є базисом для подальшої соціалізації особистості. Відтак, у освітян мають бути на професійному рівні сформовані компетентності, які  охоплюють змістові науково-методологічні та методичні аспекти, що становлять основу їх професійної діяльності.

А саме:

  • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми, науково обґрунтованими, загальнометодичними та спеціальними знаннями щодо розвитку комунікативно-соціальної сфери розвитку дітей дошкільного віку; здатність до ефективної методичної, у тому числі і командної роботи фахівців, співпраці з батьками;

  • психологічна компетентність – вміння застосовувати знання та дані про сфери розвитку дитини для здійснення професійної діяльності з урахуванням принципів диференційованого та індивідуального підходів, опори на потенційні можливості людини та ін.

Очікувані результати навчання охоплюють

  • знання та впровадження на практичному рівні методів і технологій освіти дітей дошкільного віку у векторі формування комунікативної компетенції;

  • володіння способами забезпечення різних рівнів підтримки в освітньому процес;

  • організація професійної діяльності у відповідності з принципами компетеннтності, цілеспрямованості;

  • проектування професійної самореалізації.

Опис досягнутих результатів навчання

  • Активізація та розширення знань що таке комунікативна діяльність, передумови формування;

  • Розширення знань про структуру комунікативної діяльності, її компонентів та механізмів, що справляють вплив на їх формування у дітей з типовим розвитком та його особливостями;

  • Розуміння  комунікативних бар’єрів, їх різновидів;

  • Ознайомлення з методами встановлення комунікативної взаємодії та методичними рекомендаціями для організації системної роботи у домашніх умовах.

 Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Комунікативний розвиток дитини
1. Передумови формування комунікативної компетенції.
2. Комунікативна компетентність: формування і розвиток.
3. Комунікаційна діяльність: рівні, види, форми.
4. Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку.
5. Комунікативні бар’єри: поняття. Різновиди комунікативних бар’єрів.
Всього годин: 13
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Формування комунікативної сфери у дітей з особливостями розвитку
1.Характеристика комунікаційної сфери у дітей з особливостями розвитку.
2.Формування комунікаційної сфери у дітей з особливостями розвитку: методичний аспект.
3.Розвиток навички комунікації в аспекті встановлення взаємодії з дорослим.
Поради батькам щодо встановлення комунікаційної взаємодії з дитиною.
Всього годин: 17
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).