Курс:«Комунікативна компетентність учнів старшої школи. Практичні матеріали»

Автор курсу:
Мельничук Вікторія Олексіївна
соціальний педагог, завідувач сектору соціально-педагогічної роботи відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», керівник ГО «Простір».
Черниш Олена Степанівна
психолог, керівник ГО «Центр сучасної психології «Міррада».
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Спілкування – явище глибоко соціальне. Воно є важливою духовною потенцією особистості як суспільної істоти. Потреба людини у спілкуванні зумовлена суспільним способом її буття та необхідністю якісної взаємодії в процесі діяльності. Тотальна комп’ютеризація робить життя сучасної людини комфортнішим, простішим, зручнішим. Та є інша сторона цього питання. Наші віртуальні друзі позбавлені облич, внутрішніх якостей. Спілкування позбавлене емоційного підґрунтя. З кожним днем все актуальнішим стає питання соціалізації особистості і розвитку комунікативних навичок. Особливо в дитячому й молодіжному середовищі. Нездатність до міжособистісного спілкування стає трагедією для величезної кількості дітей, підлітків і юнаків. Адже одна з основних базових потреб – спілкування з ровесниками – не реалізується. Спілкування – основний вид діяльності людини, яка живе в суспільстві. І ця діяльність потребує системного професійного підходу щодо процесу оволодіння комунікативними вміннями й навичками. Розвивати комунікативну компетентність можна в будь-якому віці.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Актуальність

Вітчизняні вчені  визначають, що суть процесу спілкування полягає в обміні особистісними установками, поглядами, враженнями, інтелектом, досвідом, енергією учасників, і «чим більше в процес комунікації залучені емоції, пам'ять, досвід, інтелект комунікаторів, тим ефективніше процес спілкування».

Спілкування – це процес, в якому спостерігаються три сторони. Воно являє собою обмін інформацією (знаками, символами), перцепцію (сприйняття і формування відносин між суб'єктами) і інтеракцію (взаємодія в процесі комунікації).

Спілкування має величезне значення у формуванні людської психіки, її розвитку і становленні розумної, культурної  поведінки. Через спілкування людина набуває всі свої вищі продуктивні здібності та якості. Через активне спілкування людина перетворюється в особистість.

Якби з народження людина була позбавлена ​​можливості спілкуватися з людьми, вона ніколи не стала б цивілізованою, культурно і морально розвиненою особистістю, була б до кінця життя приречена, залишатися твариною, яка лише зовні, анатомо-фізіологічно нагадує людину. Про це свідчать численні факти, описані в літературі і показують, що, будучи позбавленим, спілкування з собі подібними, людський індивід залишається біологічною істотою у своєму психічному розвитку.

Інтенсивність спілкування, різноманітність його змісту, цілей, засобів є найважливішими факторами, що визначають розвиток особистості.

Спілкування формує людину як особистість, дає їй можливість набути певні риси характеру, інтереси, звички, схильності, засвоїти норми і форми моральної поведінки, визначити цілі життя і вибрати засоби їх реалізації.

Серед різноманіття проблем сучасної науки, спілкування є однією з найбільш популярних і інтенсивно досліджуваних. Спілкування виступає в якості одного з найважливіших чинників ефективності людської діяльності.

У той же час актуальним, зокрема в зв'язку з вирішенням завдань виховання підростаючого покоління, є інший ракурс розгляду проблеми спілкування – формування особистості в ньому.

Саме виховання підростаючого покоління цікавить нас, оскільки дитину потрібно навчити ефективним засобам і методам спілкування. Серед 10-ти ключових компетентностей Нової української школи є спілкування, тобто комунікативна компетентність. Завдання сучасної школи виховати особистість, яка здатна до самореалізації й самоактивізації, навчити спілкуватися, творчо мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми, мати свою думку, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя тощо. В цьому значна роль належить комунікативній компетентності, оскільки це означає  формувати вміння взаємодіяти з людьми, навички роботи у групі, уміннями виконувати різні соціальні ролі тощо.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вчителів, асистентів вчителя закладу освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, практичних психологів, соціальних педагогів.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є розширення знань щодо формування комунікативної компетентності учнів середніх і старших класів, згуртування учнівського колективу, розвитку міжособистісних взаємовідносин на основі використання практичних вправ.

Завдання навчального курсу

1. Розкрити основні поняття комунікативної компетентності особистості.

2. Визначити пріоритетні напрями педагогічної діяльності щодо розвитку у підлітків і юнаків комунікативних компетенцій.

3. Запропонувати систему практичних засобів для розвитку комунікативних навичок учнів, згуртування класного колективу, формування навичок ефективної міжособистісної взаємодії на основі партнерства і взаєморозуміння.

4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти.

Очікувані результати навчання

- організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);

- конструювати та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій;

- діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора;

- керувати проектною діяльністю школярів;

- організовувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище;

- проектувати власну програму професійно-особистісного зростання.

Документ, що засвідчує участь у навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Основи комунікативної компетентності
1. Зміст комунікативної компетентності. 2. Теорія спілкування. 3. Основні стратегії розвитку комунікативних навичок.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Практичні підходи щодо формування комунікативної компетентності старшокласників
1. Тренінгова діяльність в роботі зі старшокласниками. 2. Ігри та вправи для розвитку комунікативних вмінь підлітків і юнаків.
Всього годин: 17
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 10
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Презентація проєктів
1. Пошукова діяльність. 2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 4
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний