Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Курс містить новий огляд актуальної доказової бази та ще раз підтверджує важливу роль сексуальної освіти дітей та молоді з погляду прав людини та ґендерної рівності. Він допомагає усвідомити педагогічним працівникам і працівницям як надати здобувацькому колу необхідну інформацію про секс і стосунки в умовах упорядкованого навчального процесу у позитивному, життєствердному ключі та з максимальним урахуванням їх інтересів і запитів. Описуючи основні компоненти ефективних програм сексуальної освіти, які рекомендовані ООН, курс ефективно сприяє розробці авторських навчальних програм, які позитивно вплинуть на здоров’я та благополуччя дітей та молоді.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Молодь, різноманітні спільноти, батьки, релігійні лідери та зацікавлені сторони в секторі освіти все частіше виступають за впровадження сексуальної освіти як одного з важливих компонентів якісної освіти, яка має бути всебічною, заснованою на життєвих компетенціях і має допомагати молодим людям формувати необхідні знання, навички, етичні цінності та установки, щоб приймати свідомі, що сприяють здоров’ю та засновані на повазі рішення про взаємостосунки, сексуальні відносини та дітонародження.

Незважаючи на досягнуті успіхи, надто багато молодих людей, як і раніше, вступають у доросле життя, отримуючи неточну, неповну або упереджену інформацію, яка негативно впливає на їх фізичний, соціальний та емоційний розвиток. Така невідповідна підготовка до дорослого життя не лише посилює вразливість дітей та молоді для експлуатації та інших шкідливих явищ, але й відображає необхідність запровадження сексуальної освіти в навчання.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники/працівниці закладів загальної середньої освіти (учительство всіх навчальних дисциплін, директори/директорки та їх заступники/заступниці, асистенти дітей з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів/вчительок дітей з особливими освітніми потребами, керівники/керівниці гуртків, психологи/психологині, виховательки/вихователі групи продовженого дня, бібліотекарі/бібліотекарки); педагогічні працівники/працівниці центрів інклюзивної освіти; педагогічні працівники/працівниці закладів позашкільної освіти (директори/директорки, методисти/методистки, керівники/керівниці гуртків, керівники/керівниці наукових секцій МАН); педагогічні працівники/працівниці закладів вищої освіти (викладачки/викладачі, куратори/куратори, психологи/психологині); консультанти/консультантки центрів професійного розвитку педагогічних працівників/працівниць; батьки.

Мета навчального курсу

удосконалювати та розвивати професійні компетенції, формувати загальні та фахові компетентності педагогічних працівників і працівниць із впровадження і реалізації цілей комплексної сексуальної освіти дітей та молоді у закладі освіти.

Завдання навчального курсу

Реалізація визначеної мети спрямована на розв’язання таких завдань:

 • усвідомити взаємозв’язок між сексуальною освітою та універсальними правами людини, здоров’ям і ґендерною рівністю;

 • розглянути поняття та терміни, що стосуються сексуальної освіти в умовах нинішніх реалій;

 • знати зміст та опис комплексної сексуальної освіти;

 • зрозуміти потреби дітей та молоді в сексуальному здоров’ї та благополуччі;

 • осягнути можливості навчити дітей та молодь цінностям, психологічним установкам, соціальним, когнітивним і культурним нормам і правам, що впливають на їх сексуальні та соціальні відносини;

 • удосконалити вміння створювати, адаптувати, модифікувати, інтегрувати навчальні програми з комплексної сексуальної освіти дітей та молоді;

 • проаналізувати конкретні тематики та цілі навчання програми комплексної сексуальної освіти здобувацького кола;

 • розвивати вміння формувати у дітей та молоді знання, ціннісні установки та навички, які допоможуть їм підтримувати своє здоров’я (сексуальне, фізичне, психологічне), добробут та особисту гідність;

 • мотивувати педагогічну спільноту до організації та забезпечення доступу дітей та молоді до якісної сексуальної освіти у формальному та неформальному навчанні.

Опис досягнутих результатів навчання

Навчання педагогічної спільноти щодо впровадження сексуальної освіти здобувацького кола в закладах освіти спрямоване на формування в них загальних і професійних компетентностей.

Загальні компетентності спрямовані на формування умінь, зокрема:

 • цінувати та поважати різноманітність;

 • застосовувати знання у практичних ситуаціях;

 • бути критичним і генерувати нові ідеї;

 • вчитися та оволодівати сучасними знаннями;

 • виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення;

 • до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

 • використовувати інформаційні та комунікаційні технології;

 • спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

 • працювати в команді.

Професійні компетентності

здоров’язбережувальна, психологічна, емоційно-етична, інклюзивна, організаційна, мовно-комунікативна, інформаційно-цифрова, рефлексивна, оцінювально-аналітична, педагогічне партнерство, здатність до навчання впродовж життя.

Форми реалізації навчального курсу

Навчальний курс передбачає онлайн навчання. Онлайн-навчання відбувається на сайті онлайн-освіти Всеосвіта: https://vseosvita.ua/

Документ, що засвідчує участь у навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Особливості сексуальної освіти в сучасному світі
1. Сексуальна освіта та права людини.
2. Понятійний апарат як засіб розуміння сексуальної освіти в контексті сьогодення.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Комплексна сексуальна освіта як запорука здоров’я та благополуччя дітей та молоді
1. Зміст і опис комплексної сексуальної освіти.
2. Потреба дітей та молоді в сексуальному здоров’ї та благополуччі.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Створюємо якісні навчальні програми з комплексної сексуальної освіти дітей та молоді
1. Рекомендації до розробки навчальних програм.
2. Аналіз тематик і цілей навчання програми комплексної сексуальної освіти дітей та молоді.
Всього годин: 13
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).