Курс:«Картографія та топографія»

Автор курсу:
Довгань Андрій Іванович
завідувач кафедри природничо-математичної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат географічних наук, доцент.
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Географічна карта є значним винаходом людини. Вона з’явилася задовго до виникнення письменності, так як пояснити шлях чи розміщення об’єкта за допомогою малюнка, схематичного плану або географічної карти набагато простіше, ніж описати це словами. Карти використовувалися людиною під час географічних досліджень, на них наносилися нові відкриті географічні об'єкти. Після цього можна таку карту можна було використовувати як джерелом інформації про певну місцевість. Цей курс допоможе вам отримати прикладні знання із картографії та топографії, стати консультантами з використання карт у освітньому процесі та повсякденному житті. Також цей курс має стати путівником за матеріалами шкільних курсів «Географія», з тим, щоби навіть після завершення навчання, продовжувати розвиватись у цій сфері.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про курс

Географічні карти дозволяють визначити місце розташування різних об'єктів на місцевості, скласти первинну уяву про їх властивості. Наприклад, за картою можна описати, де знаходяться гори, річки, моря, океани, населені пункти і т.п, визначати висоту гір, розміри об’єктів, прокладати оптимальні шляхи подорожей і багато іншого. За картами одразу можна сказати, як один відносно іншого розташовуються різні географічні об'єкти. Карта допомагає робити вибори про закономірності на поверхні Землі.

Прикладів широкого застосування географічних карт в житті і діяльності людей можна навести багато. Карта – це важливе джерело знань для учнів і студентів у середній та вищій школі. Без карти складно спланувати експедиційні дослідження, туристичну подорож, маршрут мореплавання, будівництво житла та господарських об’єктів.  Сучасні карти є засобом масової інформації і популяризації наукових знань.

На сьогодні складно назвати дослідження у фізичній та соціально-економічній географії, що не використовує всебічний і глибокий аналіз картографічних матеріалів. Тільки за допомогою карт можна зробити висновок про особливості природи, населення і господарства, оцінити взаємозв'язки між різними явищами та процесами навколишнього середовища. Дуже важлива роль карти в освітньому процесі учнів та студентів з географії, історії, природознавства та інших наук. Карта в навчальному закладі така ж необхідна, як і підручник.

У сучасну епоху технічного прогресу географічні карти все частіше використовуються у спеціальних електронних пристроях. Навіть за допомогою уже звичайних для нас гаджетів: смартфонів або планшетів, людина може швидко зорієнтуватися на місцевості або у незнайомому населеному пункті, прокласти оптимальний шлях для подорожі, проглянути карту міста, зорієнтуватися з рухом маршрутних транспортних засобів та багато іншого. І, взагалі, вчені вважають, що географічні карти сприяють не тільки глибокому осмисленню інформації, а й розвитку у людини просторового мислення, пам’яті,  уміння аналізувати, узагальнювати та робити висновки.

Для кого цей курс

Курс призначений для усіх тих,  хто є учасником освітнього процесу, а також прагне бути обізнаним користувачем сучасних картографічних сервісів. Учителі шкіл отримають змогу ознайомитись із навчальними матеріалами з картографії і топографії, з тим, щоби застосовувати їх у своїй педагогічній діяльності.

Головна мета курсу

ознайомитися з сучасною картографією та топографією як науками про дослідження, моделюванні і відображенні просторового розташування, поєднання і взаємозв'язки об'єктів, явищ природи і суспільства та можливостями застосування картографічних ресурсів у повсякденному житті.

Завдання

 • ознайомлення з історією та сучасним станом картографії та топографії;
 • розвиток навичок вибору та користування сучасними картографічними сервісами;
 • ознайомлення зі способами роботи з картографічними творами та пошуку достовірної географічної інформації;
 • зацікавлення сучасною географічною наукою;
 • підтримка інтересу до вивчення предметів природничого спрямування.

Очікувані результати

слухач курсу дізнається про:

 • історію розвитку світової та вітчизняної картографії і картографування території;
 • види картографічних зображень і класифікацію карт за їхніми основними ознаками;
 • види картографічних проекцій;
 • топографічні карти і прийоми роботи з ними;
 • способи зображень на географічних картах;
 • географічні інформаційної системи;
 • вико­ристання карт у практичній діяльності людини.

слухач курсу навчиться:

 • класифікувати картографічні зображення;
 • порівнювати різні види карт;
 • складати маршрути подорожі, карти уявної території;розв’язувати картографічні завдання;
 • описувати місцевість за картами і складати опис карт;
 • аналізувати і порівнювати картографічні проекції;
 • оцінювати роль карт у життєдіяльності людини.

 

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин.

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Географічні карти в історії людства
1. Карти у різні історичні епохи. 2. Україна на географічних картах.
Всього годин: 6
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Працюємо з географічною картою
1. Картографічні зображення Землі. 2. Математична основа карт. 3. Сучасні картографічні твори. ГІС та дистанційне зондування Землі, сфери їх застосування.
Всього годин: 14
Лекції: 4
Самостійна робота: 4
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Працюємо з топографічною картою
1. Топографічна карта, її особливості та сфери застосування. 2. Топографічні карти і прийоми роботи з ними. 3. Плани населених пунктів. Схеми руху транспорту. Практика використання топографічних карт і планів.
Всього годин: 16
Лекції: 6
Самостійна робота: 4
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний