Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Представлений навчальний курс «Індивідуальна освітня траєкторія дитини з особливими в умовах інклюзивного навчання» спрямований на ознайомлення курсантів з алгоритмом побудови індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами в закладі освіти (розроблення індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану та програми, адаптація/модифікація навчальних матеріалів), у т.ч. організацією фахового психолого-педагогічного супроводу та підтримки дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

 Актуальність

Активне інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір, зумовлює потребу в  суттєвому оновленні змісту, організаційних форм і технологій навчання, виховання і розвитку означеної категорії дітей, забезпечення їм психолого-педагогічного та соціального супроводу в освітньому просторі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Зокрема, інноваційний розвиток національної системи освіти вказує на необхідність зміни орієнтирів з отримання знань і реалізації абстрактних виховних завдань – до формування універсальних здібностей особистості, заснованих на соціальних потребах і цінностях. Досягнення цієї мети прямо пов’язане з індивідуалізацією освітнього процесу на основі розроблення індивідуальної освітньої траєкторії.

Тривалість програми складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вчителів, вихователів закладів дошкільної та позашкільної освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога/дитини,  корекційних педагогів, практичних психологів, вчителів-дефектологів, логопедів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів соціального захисту дітей (педагогічних працівників дитячих будинків-інтернатів), студентів профільних вузів та батьків.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є ознайомлення з методичними аспектами побудови індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами в закладі освіти. Формування практичних навичок щодо плідної співпраці педагогічних працівників, батьків щодо фахового  психолого-педагогічного супроводу та підтримки дитини з особливими освітніми потребами.

Завдання навчального курсу

  1. Розкрити термінологічні основи курсу. Ознайомити з теоретичними та науково-методичними засадами впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти.

  2. Ознайомити з практичними кроками  розроблення індивідуальної освітньої траєкторії дитини з ООП в умовах інклюзивного навчання:  індивідуальна програма розвитку, індивідуальний навчальний план та програми, адаптація/модифікація навчальних матеріалів.

  3. Удосконалити навички педагогічних працівників щодо використання  технологій організації навчально-виховного  процесу  на основі індивідуального та диференційованого підходу до дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.  

  4. Розкрити механізми побудови ефективної співпраці всіх учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, учнів). Ознайомити з особливостями співпраці закладу освіти з сім’ями учнів з ООП.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Компетентність педагога, що працює з дітьми з особливими освітніми потребами – це обумовлена інтегрована система дій, що дозволяє здійснювати професійні функції в процесі інклюзивної навчання. Навички, що оптимізують соціально-педагогічну діяльність педагога, дають більше можливостей з урахуванням різноманітних освітніх потреб учнів з ООП, тим самим забезпечуючи їх у включення в загальноосвітнє середовище, створюючи умови для комфортного розвитку вихованців, а в подальшому й саморозвитку можливої соціалізації.

Очікувані результати навчання охоплюють

Після проходження навчання  кожен учасник/учасниця:

  •  володітимуть теоретичним та науково-методичним підґрунтям впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти, зможуть застосовувати  отримані  знання для досягнення практичних цілей;

  •  опанують  алгоритм  розроблення індивідуальної освітньої траєкторії дитини з ООП в умовах інклюзивного навчання:  індивідуальна програма розвитку, індивідуальний навчальний план та програми, адаптація/модифікація навчальних матеріалів

  •  сформують навички щодо використання  технологій організації навчально-виховного  процесу  на основі індивідуального та диференційованого підходу до дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

  •   зможуть застосовувати ефективні  стратегії взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Індивідуальна освітня траєкторія як форма освітньої діяльності
1. Термінологічні основи курсу.
2. Алгоритм зарахування дитини з ООП до закладу освіти.
3. Індивідуальний супровід дитини з ООП. Розроблення ІПР.
4. Адаптація/модифікація навчального матеріалу. Проведення моніторингу реалізації ІПР.
Всього годин: 11
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Індивідуалізація та диференціація навчання для врахування індивідуальних особливостей кожної дитини
1. Особливості організації освітнього процесу в класі, де навчається дитина з ООП.
2. Індивідуальний та диференційований підхід у роботі з дітьми з ООП.
Всього годин: 8
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Співпраця фахівців як необхідна передумова забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з ООП в умовах інклюзивного навчання
1. Забезпечення корекційної спрямованості педагогічної роботи.
2. Вчитель та асистент: професійне співробітництво.
Всього годин: 6
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 4. Створення системи ефективної співпраці педагогів та батьків для успішної реалізації ІОТ дитини з ООП
1. Участь батьків в організації інклюзивного навчання.
2. Особливості співпраці закладу освіти з сім’ями учнів з ООП.
Всього годин: 5
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).