Курс:««Hомо legens-cogitans-dicens» або «Людина, яка читає-думає-промовляє»»

Автор курсу:
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка; професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

«Школа» і «читання» – два основних концепти, що моделюють новітній освітній горизонт. Їхня кореляція зумовлює проекції педагогічної думки, спрямовує вияв учительських ідей. Розуміємо, що читання є важливим соціокультурним явищем. Так само визнаємо й погоджуємося із тим, що школа має особливу місію у плеканні уважного, вдумливого, кваліфікованого читача. Здійснити цю місію належить учителеві, який обирає власне місце авторитетного наставника – «попереду», «позаду» чи «поряд». Зміст шкільної літературної освіти має відповідати психологічним потребам і можливостям учнівської спільноти. Однак засобом, метою і візією читання стає для нинішнього покоління саме завдяки вчителеві. Цілісна гармонійна особистість, чий розум треба не заповнити, а запалити (за Плутархом) – наша мета. Формування і розвиток її когнітивно-творчого потенціалу учня, утвердження його самоцінності, гідності, поваги й самоповаги, уміння адаптуватися до стрімкого динамічного світу тощо – наші завдання (які щоразу примножуються й ускладнюються). Урок – апробована, оптимальна, ефективна форма організації навчання у школі. Його розмаїті модифікації у просторі літератури мають значну перспективу: слухаємо й читаємо, міркуємо й аналізуємо, рефлектуємо й інтерпретуємо… Поступово розростається поле сенсів і смислів, водночас проростаючи раптовими відкриттями у свідомості учнів та оригінальними рішеннями у методиці викладання. Особливо нині, коли учні середньої школи розкривають загадки покоління «Z» (народжені між 2000-им і 2015-им роками, або між 1995-им і 2010-им роками). Іншість / інакшість цього покоління потребує пильної уваги і перегляду методичного канону. Акцент курсу зроблений на практичному аспекті викладання літератури в новочасній школі, зокрема, через типологію уроку літератури. Система основних методів та прийомів у процесі викладання літератури конкретизується в алгоритмі підготовки, планування, проведення та самоаналізу уроку за певною темою. Матеріал курсу викладений у форматі практичних занять, проектів, завдань для узагальнення та самоконтролю.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Загальні положення

Зміст курсу моделює практичні аспекти методики викладання літератури і складається із двох модулів.  Проблема першого змістового модуля – «Урок як простір інтелектуально-емоційного спілкування» – розкривається в аналітичний та практичній парадигмі. Розглянуті психолого-педагогічні та дидактичні принципи уроку як основної форми організації навчального процесу в закладі середньої освіти. А також показані методичні трансформації уроку відповідно до сучасних освітніх потреб та умов з огляду на ментальні особливості учнівського середовища. Другий змістовий модуль – «Урок у методиці викладання літератури: емоційно-психологічні координати, художньо-поетикальні рішення» – представлений у практичних рекомендаціях для планування, підготовки, проектування, проведення, самоаналізу таких типів уроку: проблемний урок, урок компаративного аналізу, урок культурологічного аналізу, урок творчого читання, інтегрований урок, урок-дослідження, урок-семінар, урок-диспут, урок-гра. Для завершення курсу пропонується підсумковий тестовий контроль за розглянутими й опрацьованими питаннями та виконання методичного проекту за заданою темою.

Кому адресований навчальний курс

Цей курс може бути рекомендованим для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів І-ІІ рівнів акредитації (технікумів, училищ, коледжів), учителів/викладачів-філологів, учителів/викладачів української мови і літератури та зарубіжної літератури, репетиторів.

Мета навчального курсу

зумовлена викликами й загрозами новітнього дискурсу читання у постглобалізованому суспільстві, що безпосередньо виявляється у просторі літературної освіти, і полягає у вдосконаленні умінь та навичок моделювання форм, методів, прийомів результативного викладання літератури для сучасного покоління учнів.

 

Завдання курсу

 1. Визначити і критично осмислити актуальні проблеми читання для нинішнього покоління учнів середньої школи;
 2. Окреслити методичні горизонти сучасної літературної освіти;
 3. Диференціювати основні форми, методи, прийоми для результативного викладання літератури в середній школі;
 4. Провести типологію уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу відповідно до сучасних умов та вимог;
 5. Надати можливості для вдосконалення фахової майстерності учителя-філолога в царині літературної освіти.

Очікувані результати опрацювання матеріалів курсу включають

 1. Глибше розуміння об’єктивних проблем сучасної літературної освіти в контексті здійсненої Четвертої промислової революції;
 2. Формування власного підходу до моделювання уроку як основної форми організації навчального процесу;
 3. Апробацію основних методів та прийомів викладання літератури на рівні проектування, підготовки, планування, проведення та самоаналізу уроку;
 4. Вміння практичного застосування методів та прийомів у щоденній педагогічній діяльності.

Програмні результати навчання

 1. Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій).
 2. Формування / вдосконалення власного методичного стилю у викладанні літератури.

Опис досягнутих результатів навчання

 • глибше розуміння об’єктивних проблем сучасної літературної освіти в контексті здійсненої Четвертої промислової революції;
 • формування власного підходу до моделювання уроку як основної форми організації навчального процесу;
 • апробація основних методів та прийомів викладання літератури на рівні проектування, підготовки, планування, проведення та самоаналізу уроку;
 • вміння практичного застосування методів та прийомів у щоденній педагогічній діяльності;
 • розвиток / вдосконалення власного методичного стилю у викладанні літератури.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Урок – простір інтелектуально-емоційного спілкування
1. Урок – основна форма організації освітнього процесу в закладі освіти. 2. Методичні трансформації уроку відповідно до сучасних освітніх потреб та умов.
Всього годин: 6
Лекції: 1
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Урок у методиці викладання літератури: емоційно-психологічні координати, художньо-поетикальні рішення
1. Проблемний урок. 2. Урок компаративного аналізу. 3. Урок культурологічного аналізу. 4. Урок творчого читання. 5. Інтегрований урок. 6. Урок-дослідження. 7. Урок-семінар. 8. Урок-диспут. 9. Урок-гра.
Всього годин: 20
Лекції: 1
Самостійна робота: 0
Практична робота: 18
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Підсумковий контроль
1. Презентація проєктів.
Всього годин: 4
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний