Курс:«Географічні задачі»

Автор курсу:
Довгань Андрій Іванович
завідувач кафедри природничо-математичної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат географічних наук, доцент
Совенко Валерій Володимирович
завідувач відділу географії, економіки та краєзнавства КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», вчитель-методист
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Нова українська школа передбачає формування в учнів як ключових, так і предметних компетентностей. Важливе місце займає природнича, у тому числі і географічна компетентність, яка формує обізнаність людини у загальних закономірностях та особливостях розвитку навколишнього географічного середовища, уміння самостійно вирішувати конкретні географічні проблеми і практично застосовувати набуті знання, знаходити правильні рішення, бути творчою особистістю. Тож, сучасна географічна освіта базується на поєднанні наукових знань про навколишнє середовище та світом людських потреб. Вона має сприяти формування сучасної високоосвіченої людини, готувати її до самостійної діяльності в різноманітній географічній реальності. Важливим є розвиток системного бачення змісту географічної картини світу, прогнозування результативної складової навчання, що вимагає певних змін у формування географічної компетентності як дорослих, так і підростаючого покоління.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про курс

Сучасна географічна компетентність – це здатність вчителів та учнів застосовувати географічні знання, вміння, ставлення у вирішення навчальних та повсякденних завдань. Значний потенціал для розвитку індивідуальних здібностей, самостійності учнів закладений у розв’язуванні географічних задач. Використання різнорівневих задач як в курсі фізичної, так і соціальної та економічної географії формує навички аналітично-статистичного мислення, співставлення, виявлення тенденцій у розвитку явищ та процесів. А тому використання розрахункових завдань стає досить актуальним. Це є важливим і у контексті підготовки учнів до виконання завдань ЗНО з географії.

Шкільний курс географії передбачає роботу із задачами як фізичного так і суспільно-економічного змісту. Типові географічні задачі передбачають практичне оволодіння учнями навичок математичних обчислень за топографічними та географічними картами, визначення температурних, баричних, гідрологічних закономірностей. Особлива увага приділяється роботі з географічними координатами та системою відліку часу. Окремим блоком виділяються задачі, пов’язані з демографічним та економічними процесами.

На сьогодні складно назвати дослідження у фізичній та соціально-економічній географії, що не використовує всебічний і глибокий аналіз географічних задач. За результатами їх розв’язування можна зробити висновок про особливості природи, населення і господарства, оцінити взаємозв'язки між різними явищами та процесами навколишнього середовища. Дуже важлива роль цих задач в освітньому процесі учнів та студентів з географії, історії, природознавства та інших наук.

Можна зробити висновок, що географічні задачі сприяють не тільки глибокому осмисленню інформації, а й розвитку у людини просторового мислення, пам’яті,  уміння аналізувати, узагальнювати та робити висновки.

Цей курс допоможе вам отримати прикладні знання із розв’язування географічних задач, стати консультантами з використання їх у освітньому процесі та повсякденному житті. Також цей курс має стати путівником за матеріалами шкільних курсів «Географія», з тим, щоби навіть після завершення навчання, продовжувати розвиватись у цій сфері.

Для кого цей курс

Курс призначений для усіх тих,  хто є учасником освітнього процесу, а також прагне бути обізнаним у галузі розв’язування географічних задач. Учителі шкіл отримають змогу ознайомитись із прикладними навчальними матеріалами, з тим, щоби застосовувати їх у своїй педагогічній діяльності.

Головна мета курсу

Ознайомитися з основними підходами до розв’язування географічних задач, методами дослідження, моделювання і відображення просторового розташування, поєднання і взаємозв'язків об'єктів, явищ природи і суспільства та можливостями застосування цих знань у повсякденному житті.

Завдання

 • ознайомлення з теоретичним матеріалом, який допоможе ефективніше розв’язувати географічні задачі;
 • розвиток навичок вибору та користування сучасними методами розв’язування задач;
 • ознайомлення зі способами роботи з картографічними творами та пошуку достовірної географічної інформації;
 • зацікавлення сучасною географічною наукою;
 • підтримка інтересу до вивчення предметів природничого спрямування.

Очікувані результати, слухач курсу

дізнається про:

 • теоретичне підґрунтя для виконання прикладних географічних задач;
 • основні види географічних задач у шкільному курсі географії;
 • прийоми розв’язування географічних задач;
 • вико­ристання географічних задач у практичній діяльності людини.

навчиться:

 • розв’язувати задачі з курсу загальної географії;
 • розв’язувати задачі з теми «Географічна оболонка Землі»;
 • розв’язувати задачі з соціальної та економічної географії;
 • оцінювати роль географічних задач у життєдіяльності людини.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин.

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Розв’язуємо задачі з курсу загальної географії
1. Розміри і форма Землі. 2. Рух Землі. 3. Масштаб. 4. Задачі, що пов’язані із визначеннями, які проводяться за допомогою Сонця.
Всього годин: 16
Лекції: 2
Самостійна робота: 4
Практична робота: 8
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Розв’язуємо задачі з теми «Географічна оболонка Землі»
1. Літосфера. 2. Гідросфера. 3. Атмосфера.
Всього годин: 12
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Розв’язуємо задачі з соціальної та економічної географії
1. Демографія. 2. Економічні системи.
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний