Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Курс розкриває теоретичні основи гендерної рівності та практичні механізми створення гендерночутливого закладу освіти. Задумувалися про гендерні питання в освіті, але не знали з чого почати? Хочете прослідкувати гендерну нерівність українського суспільства та опанувати гендерне законодавство? Маєте намір будувати власну педагогічну діяльність на принципах гендерної чутливості? Бажаєте впроваджувати гендерну рівність у закладі освіти? Вас цікавить як створити Центр гендерної освіти та яким чином організувати гендерний аудит? Прагнете отримати бонуси у вигляді гендерного комплекту, що включає: закладки, інформацію про жінок у різних сферах, тренінгові заняття?

Тоді гайда реєструватися на курс!

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Гендерна рівність є фундаментальним правом та необхідною умовою досягнення цілей зростання, соціальної єдності та демократії, запорукою ефективної європейської інтеграції України та виконання нею міжнародних зобов’язань. Тим не менше, певна нерівність досі існує і може поглиблюватися, якщо суспільство та освітній простір продовжуватимуть поширювати гендерні стереотипи. Отже, освіта має фокусуватися на наскрізному впровадженні гендерної рівності у дошкільній, загальній середній, позашкільній та вищій сферах; удосконалювати гендерну обізнаність та чутливість усіх учасників та учасниць освітнього процесу.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники/працівниці закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та вищої освіти (учительство, викладацька спільнота, директори/директорки та їх заступники/заступниці, завідувачі/завідувачки, соціальні педагоги/педагогині, керівники/керівниці гуртків і наукових секцій МАН, вихователі/виховательки, методисти/методистки, куратори/кураторки); дирекція та консультанти/консультантки центрів професійного розвитку педагогічних працівників/працівниць; батьки.

Мета навчального курсу

удосконалювати та розвивати професійні компетенції педагогічних працівників і працівниць із впровадження гендерної рівності в закладах освіти.

Завдання навчального курсу

 • усвідомити різницю між поняттями «стать» і «гендер»;

 • розглянути поняття гендерної рівності в українському суспільстві;

 • висвітлити основні інститути та механізми захисту прав людини, пов’язані зі статтю;

 • продемонструвати зв’язок гендерної рівності з правами людини;

 • знати міжнародні та національні нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію жінками та чоловіками своїх рівних прав і можливостей;

 • проявляти гендерну обізнаність та гендерну чутливість;

 • впроваджувати гендерну рівність у закладах освіти через створення гендерночутливого освітнього простору, статеву нейтральність у комунікації, оцінюванні здобувачів і здобувачок, змісті освіти;

 • отримати лайфхаки до створення гендерночутливого освітнього заняття та заходу;

 • навчитися створювати Центр гендерної освіти; організовувати та проводити гендерний аудит в закладі освіти;

 • опрацювати приклади гендерних освітніх матеріалів;

 • розвивати навички педагогіки партнерства; вміння критично та аналітично мислити; вміння працювати з цифровими технологіями; вміння адаптувати та змінювати педагогічну діяльність;

 • підвищувати професійну компетентність;

 • мотивувати педагогічну спільноту до впровадження гендерної рівності в заклади освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Після опанування курсу слухачі/слухачки будуть:

 • знати: поняття «гендер», «стать», «гендерна рівність», «дискримінація», «сексизм», «гендерні стереотипи», «гендерно зумовлене насильство», «домашнє насильство», «гендерні бар’єри», «гендерночутлива мова»; приклади міжнародних та національних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію жінками та чоловіками своїх рівних прав і можливостей; інституції, куди варто звертатися з метою оскарження гендерної нерівності, дискримінації, сексистської інформації, насильства; інформаційні ресурси громадських гендерних організацій; ознаки гендерночутливого закладу освіти;

 • розуміти: відмінність між гендером і статтю; причини гендерної нерівності; прояви дискримінації жінок і чоловіків на робочому місці; що гендерна рівність є фундаментальном правом; переваги гендерної рівності; гендерне навантаження різних свят і дат; відповідальність за свої дії та висловлювання; важливість гендерної рівності в освіті як запоруки побудови правової та демократичної держави;

 • уміти: демонструвати повагу до себе та інших, засновану на визнанні гідності та прав; розпізнавати та уникати сексизм; наводити приклади гендерної нерівності українського суспільства; визначати гендерну нерівність у закладах освіти; реалізовувати гендерну рівність у закладах освіти; створювати Центр гендерної освіти; організовувати та проводити гендерний аудит у закладі освіти; проявляти гендерну обізнаність та гендерну чутливість; адаптувати та трансформувати освітні матеріали, діяльність, комунікацію та фізичний простір закладу на засадах гендерного підходу;

 • бути компетентними: у впровадженні гендерної рівності в закладі освіти.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні підходи до розуміння гендеру та гендерної рівності
1. Гендер і гендерна рівність: зміст, особливості, бар’єри, прояви в українському суспільстві.
2. Законодавчо-правове забезпечення гендерної рівності в освітньому просторі.
Всього годин: 14
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні механізми впровадження гендерної рівності в закладі освіти
1. Створюємо гендерночутливий заклад освіти.
2. Центр гендерної освіти в закладі.
3. Гендерний аудит у закладі освіти.
Всього годин: 16
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).