Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Курс «Формування творчого потенціалу вихователя» спрямований на поглиблення знань, уявлень педагогів щодо творчого потенціалу вихователя. Автором визначено теоретичні засади вивчення феномену «творчий потенціал»; уточнено поняття «творчість», «творчий», «креативність».

Запропоновано технологію формування творчого потенціалу вихователя через організацію освітнього простору, змістовою домінантою якого є активні методи, інтерактивні методи, методи проектування у процесі створення і вирішення проблемних ситуацій.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

У століття стрімкого розвитку сучасного суспільства особливо затребуваний особливий тип особистості: творчий, конкурентоспроможний, орієнтований на безперервний саморозвиток і самовдосконалення. А хто виховає таку особистість? Звичайно ж, вихователь, учитель. І не просто вихователь, вчитель, а сучасний професіонал, що йде в ногу з часом. Це фахівець, що глибоко володіє не тільки предметними знаннями, а й, що особливо важливо, психолого-педагогічними основами розвитку дитини дошкільного віку, що є професіоналом в різних галузях діяльності, здатний виступити в освітньому процесі тільки як людина, що передає знання, а більшою мірою як організатор освітньої пізнавальної діяльності, здатний допомогти дітям знайти себе в постійно мінливому світі, стати творчими, самостійними і впевненими в собі людьми. Сьогодні кожен педагог повинен бути готовий до творчої діяльності, бо це запорука успішності його професійної діяльності, а значить, і затребуваності на ринку освітніх послуг.

Зокрема професія вихователя належить до творчих видів діяльності, оскільки професійна діяльність будь-якого педагога спрямована на виховання унікальної, неповторної особистості. Вихователь завжди повинен пам’ятати, що не буває двох однакових дітей, що кожна дитина - це особистість, до якої потрібно знайти свій унікальний творчий підхід. Недарма Ш. Амонашвілі підкреслює: «Діти страждають від нестачі вчительської творчості».

Творчість, яка допоможе дитині в майбутньому в досягненні мети, до неординарного розв'язання своїх проблем. «Кольоровим» життя дитини набуває під впливом зразка дорослого, тому дуже важливо розвивати творчі здібності в особистості вихователя, щоб виховати цікаву і різнобічну особистість в дитині.

Цільова аудиторія

науково-педагогічні працівники, фахівці Центрів професійного розвитку, методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти, ОТГ; педагогічні працівники закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку, батьки.

Мета навчального курсу

удосконалення загальних та фахових компетентностей педагогічних працівників щодо актуалізації креативного мислення, формування евристичного досвіду вирішення складних завдань, активізації інноваційного потенціалу.

Завдання навчального курсу

  • Сформувати у вихователів знання про психолого-педагогічну сутність феномену «творчий потенціал».

  • Систематизувати наукові уявлення вихователів про творчий потенціал вихователя, сприяти усвідомленню щодо розвитку креативності.

  • Стимулювати процес формування творчого потенціалу вихователя через організацію освітнього простору, змістовою домінантою якого є активні (евристичні, проблемно-пошукові, дослідницькі), інтерактивні методи («мозковий штурм», «мікрофон», «дерево рішень», «акваріум», «велике коло» тощо), методи проєктування (фантазування, зразків, фокальних об’єктів, створення образу ідеального об’єкта, основи теорії розв’язування винахідницьких задач) у процесі створення і вирішення проблемних ситуацій (дані методи заохочують до самостійного відкриття нового, підсилюють віру вихователя у свою здібність до творчої діяльності).

Проблемно-пошукові питання для самостійної роботи і практичні завдання для самоконтролю розраховано на актуалізацію креативного мислення, формування евристичного досвіду розв'язання складних задач, активізацію інноваційного потенціалу, подолання психологічної інерції і розвиток пластичності мислення суб’єктів освітнього процесу.

Очікувані результати навчання

розвиток професійних компетентностей, усвідомлення щодо наявності контролю за власними діями для входження у творчий процес; здійснювати збір та аналіз інформації у вирішенні поставленого завдання; уміння здійснювати рефлексивний аналіз процесу і отриманого результату.

Опис досягнутих результатів навчання

Теоретичні знання про творчий потенціал вихователя, креативність. Знання про те, що професійна компетентність вихователя – це особистісне утворення, яке забезпечує якісне виконання фахівцем професійної діяльності та включає аналітичні, комунікативні процеси та забезпечує процес розвитку і саморозвитку особистості. Сучасному дошкіллю потрібен фахівець, який здатний максимально використовувати свій потенціал, мобільність, проявляти гнучкість, конкурентоспроможність та професійну компетентність.

Уміння (навички): працювати в команді, використовувати сучасні інноваційні технології в організації освітнього процесу ЗДО, використовувати творчий потенціал, увагу, уяву при здійсненні комунікації в професійній діяльності з дітьми дошкільного віку.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади формування творчого потенціалу вихователя
1. Феноменологія творчого потенціалу.
2. Творчий педагог – творча дитина.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Організаційно-педагогічні засади формування творчого потенціалу вихователя
1. Організація освітнього простору формування творчого потенціалу вихователя.
2. Інноваційні технології формування творчого потенціалу вихователя.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Технологія формування творчого потенціалу вихователя
1. Методичні стратегії розвитку творчого потенціалу.
2. Авторська казка як засіб формування творчого потенціалу вихователя.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).