Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Розвиток освітнього середовища в Україні, впровадження ефективних технологій навчання та підвищення освіченості нації в цілому вимагає залучення, насамперед, сучасних, висококваліфікованих і професійних керівників закладів освіти. Тому даний курс передбачає забезпечення всіма вище вказаними складовими керівників закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для них умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на розвиток професіоналізму керівника закладу освіти, формування його фахових управлінських компетентностей, вивчення впливу окремих чинників на вище вказаний процес та визначення чітких критеріїв оцінки якості педагогічного менеджменту в закладах освіти України в умовах реформування освітньої галузі через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається децентралізацією влади, набуттям широкої автономії закладами освіти та всеохоплюючою інформатизацією та діджиталізацією суспільства, в контексті відсутності єдиних та ефективних підходів до управління вище наведеними закладами. Це передбачає використання керівниками освітніх установ таких підходів і методик до управління освітнім процесом, які забезпечать максимальну його якість в умовах набуття широкої автономії закладів освіти. В свою чергу це передбачає оволодіння сучасними основними управлінськими компетентностями щодо організації та здійснення освітнього процесу закладах освіти.   

Цільова аудиторія

керівники / заступники керівників / керівники структурних підрозділів закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування та вдосконалення фахових та управлінських компетентностей керівників / заступників керівників / керівників структурних підрозділів закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів.

Вони будуть знати

 • ключові аспекти чинного освітнього законодавства щодо регулювання діяльності керівників / заступників керівників / керівників структурних підрозділів закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;
 • психолого-фізіологічні особливості взаємодії з членами трудового колективу щодо прийняття управлінських рішень;
 • провідні складові створення якісного освітнього середовища та комплексної підтримки працівників в процесі науково-педагогічної діяльності;
 • умови та підходи до використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій в управлінні освітнім процесом закладу освіти;
 • складові та умови розвитку мовленнєвої, цифрової, комунікаційної, інклюзивної, емоційно-етичної управлінської компетентності керівників закладів освіти тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • раціонально та якісно організовувати та планувати освітній процес, критично аналізувати та прогнозувати результати прийняття управлінських рішень і забезпечувати їх своєчасне корегування;
 • розширювати глобальне бачення управління освітньою галуззю в сучасному світі;
 • максимально застосовувати в роботі сучасні теоретичні і практичні освітні управлінські компетентності тощо.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • здатність приймати рішення щодо планування та прогнозування розвитку закладу освіти, розробки його стратегії та місії;
 • здатність моделювати педагогічні та управлінські процеси;
 • вміння складати кошториси та проектні заявки з метою впровадження проектів у роботу закладу освіти;
 • вміння укладати карти партнерства закладу освіти; забезпечувати діяльність у школі різноманітних форм державно-громадського управління;
 • здатність відслідковувати, аналізувати та відбирати освітні (у т.ч. управлінські) інновації для впровадження у діяльність закладу освіти з керуванням у подальшому цим процесом;
 • набуття досвіду керування процесом впровадження змін у діяльність закладу освіти;
 • набуття досвіду управління плануванням набору персоналу, здійсненням аналізу діяльності, оцінюванням та мотивацією персоналу;
 • вміння укладати програму власного професійного розвитку;
 • вміння керувати організаційною культурою закладу освіти;
 • вміння управлінням створення програми моніторингу якості освіти на рівні закладу освіти;
 • здатність проводити процедуру оцінювання та самооцінювання діяльності закладу освіти;
 • здатність організовувати роботу з забезпечення охорони праці тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти формування управлінських компетентностей керівників закладів освіти
1. Професійний розвиток управлінської компетенції керівників закладів освіти.
2. Управлінська майстерність як комплекс особистісних якостей керівника.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Організаційно-педагогічні складові розвитку професійної компетенції керівників закладів освіти
1. Організація освітнього середовища закладу освіти.
2. Педагогічний менеджмент в процесі прийняття управлінських рішень.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення управлінських компетентностей керівників закладів освіти
1. Використання інформаційно-комунікативних технології в прийнятті управлінських рішень керівником закладу освіти.
2. Оцінка якості освітнього менеджменту керівників закладів освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).