Курс:«Формування професійних комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в контексті розвитку нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього середовища»

Автор курсу:
Клокар Олег Олександрович
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
25.07.2020
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Тотальна інформатизація суспільства, ефективні реформи в даному напрямів та підвищення якості освіти й життя громадян в цілому можливі лише за умови формування професійних комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в контексті розвитку нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього середовища. Тому цей курс передбачає всебічний розвиток професійних комунікативних компетентностей викладачів закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для них умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування професійних комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти, формування та вдосконалення їхніх професійних комунікативних компетентностей та визначення якісних критеріїв оцінки вище вказаних вмінь у контексті розвитку нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього середовища та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається попитом освітян на творчі не типові, ініціативні і креативні підходи до організації навчання здобувачів фахової передвищої освіти. Це можливо лише в умовах формування професійних комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в контексті розвитку нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього середовища. Даний підхід передбачає використання викладачами таких комунікативних підходів і методик до організації освітнього процесу здобувачів фахової передвищої освіти, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних засад нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього середовища закладів фахової передвищої освіти в різних його варіаціях.   

Цільова аудиторія

викладачі закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування та вдосконалення професійних комунікативних навичок викладачів у закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • інноваційні професійні комунікативні підходи до організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні особливості нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього середовища в закладах фахової передвищої освіти;

 • принципи побудови та основні складові організації комунікативного розвитку освітнього середовища в закладах фахової передвищої освіти;

 • системи та основні складові побудови нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього процесу закладів фахової передвищої освіти тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик і технологій організації комунікативного підходу до організації освітнього процесу здобувача фахової передвищої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей комунікації зі здобувачами фахової передвищої освіти означеного віку, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) організації комунікативного управління особистісним розвитком здобувачів фахової передвищої освіти;

 • додаткової нейролінгвістичної програмованої підтримки комунікацій між учасниками освітнього процесу з особливими потребами;

 • вербальної, невербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння методиками професійних комунікацій зі здобувачами фахової передвищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами комунікативного спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови комунікативного розвитку здобувачів фахової передвищої освіти  в освітньому середовищі;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання компонентів нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння комунікативними методиками та техніками прогнозування результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних комунікативних підходів у фаховій передвищій освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в контексті розвитку нейролінгвістичного програмування (НЛП) освітнього середовища тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Розвиток базових комунікативних навичок і використання А-ресурсів викладачів фахової передвищої освіти в освітньому процесі
1. Розвиток базових комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в освітньому процесі. 2. Вплив використання А-ресурсів на розвиток комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в освітньому процесі.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Вплив А-В комунікації на використання В-ресурсів у розвиток комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в освітньому процесі
1. Вплив А-В комунікації на розвиток комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в освітньому процесі. 2. Використання В-ресурсів у розвитку комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в освітньому процесі.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Правила педагогічної підтримки та техніка В-впливів і В-взаємодії в розвитку комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в освітньому процесі
1. Правила педагогічної підтримки розвитку комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в освітньому процесі. 2. Техніка В-впливів і В-взаємодії в розвитку комунікативних навичок викладачів фахової передвищої освіти в освітньому процесі.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
25.07.2020

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний