Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Використання портфоліо для оцінювання рівня набутої професійної компетентності вчителя наразі є поширеним в освітянському середовищі, наявність портфоліо є однією з вимог до вчителя під час атестації. Але потенціал його набагато ширший – воно може бути дієвим засобом для процесу формування професійної компетентності вчителя, стимулом та орієнтиром для досягнення нових професійних вершин тощо.

Курс «Формування професійної компетентності вчителя історії засобами портфоліо» є практично-орієнтованим, в ході роботи над курсом ви отримаєте можливість визначити наявний рівень своєї професійної компетентності як вчителя історії, сформувати план поточної та постійної роботи над поповненням свого портфоліо та поповнити його власними розробками, відповідно до моїх рекомендацій, а також по завершенню курсу відзначити, наскільки він сприяв власне формуванню професійної компетентності та зростанню її рівня.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Cучасні вимоги до професійної компетентності вчителя історії базуються на постійному професійному розвитку, пошуку нових форм, методів та засобів роботи.  Активне використання елементів портфоліо як засобів неперервного формування професійної компетентності зумовлює її постійне вдосконалення, а також сприяє формуванню нових загальних та фахових компетентностей.

Використання засобів портфоліо для професійного розвитку вчителя історії відповідає основних тенденцій сучасного освітнього процесу, раціоналізує ча та ресурси вчителя, максимально сприяє створенню оригінального та авторського контенту курсу, що, в свою чергу, сприяє максимальному використанню пот енціалу здобувачів освіти та формування в них базових історичних компетентностей.

В курсі окрема увага приділена окресленню напрями діяльності вчителя історії, які є визначальними  для результативного освітнього процесу – створенню структурованого навчального матеріалу, який відповідає віковим психологічним особливостям здобувачів освіти, їх запитам та інтересам. Центральним орієнтиром в процесі формування професійної компетентності вчителя історії засобами портфоліо є активність особистості, як головна її властивість. 

Розроблений навчальний курс «Формування професійної компетентності вчителя історії засобами портфоліо» містить матеріали сучасних моделей організаціі цього процесу, центральне місце в яких посідає професійна проактивність педагога. В курсі окреслено теоретико-методологічні засади та психолого-педагогічні моделі безперервного процесу формування професійної компетентності вчителя історії засобами портфоліо безпосередньо під час освітнього процесу.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вчителів та викладачів історії закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм. 

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є підготовка курсантів до формування власної професійної компетентності засобами портфоліо, ознайомлення та практичне випробування новітніх підходів до формування авторських методичних та дидактичних матеріалів.

Завдання навчального курсу

 • ознайомлення з підходом до поняття «професійна компетентність вчителя історії» як постійного шляху професійного саморозвитку;

 • визначити наявний рівень професійної компетентності вчителя історії та оптимальні напрямки її подальшого формування;

 • сформувати план формування професійної компетентності вчителя історії засобами портфоліо;

 • створити власні авторські матеріали для наповнення портфоліо;

 • опанувати методику їх створення та пошуку нових форматів матеріалу;

 • сформувати план постійного поповнення портфоліо вчителя історії;

 • провести самоаналіз впливу використання засобів портфоліо на процес формування професійної компетентності, зростання її рівня, розширення спектру наявних компетентностей.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

 • здатність працювати самостійно без постійного керівництва;

 • здатність брати на себе відповідальність за власною ініціативою;

 • здатність виявляти ініціативу;

 • готовність помічати проблеми та шукати шляхи їх вирішення;

 • уміння аналізувати нові ситуації  й застосовувати вже наявні знання для такого аналізу.

Очікувані результати навчання

Після проходження навчання  кожен учасник/учасниця:

 • володітимуть технологіями формування професійної компетентності вчителя історії засобами портфоліо;

 • опанують методики створення складових портфоліо в розрізі наповнення його авторськими навчальними матеріалами;

 • сформують навички щодо постійного професійного вдосконалення та розвитку у своїй практичній роботі.

Опис досягнутих результатів навчання

 • ознайомлення з підходом до поняття «професійна компетентність вчителя історії» як постійного шляху професійного саморозвитку;

 • визначення наявного рівня професійної компетентності вчителя історії та оптимальні напрямки її подальшого формування;

 • оформлення плану формування професійної компетентності вчителя історії засобами портфоліо;

 • створення власних авторських матеріалів для наповнення портфоліо;

 • опанування методикою їх створення та пошуку нових форматів матеріалу;

 • формування плану постійного поповнення портфоліо вчителя історії;

 • проведення самоаналізу впливу використання засобів портфоліо на процес формування професійної компетентності, зростання її рівня, розширення спектру наявних компетентностей.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Професійна компетентність вчителя історії
1. Процес формування професійної компетентності вчителя історії (що це?).
2. Визначення рівня сформованості професійної компетентності (наскільки це в мене є?).
3. Алгоритм вибору оптимального напрямку подальшого формування професійної компетентності (чого я хочу досягнути?).

Всього годин: 10
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Портфоліо вчителя історії
1. Роль портфоліо в формуванні професійної компетентності вчителя історії.
2. Складові частини портфоліо вчителя історії.
3. План формування професійної компетентності вчителя історії засобами портфоліо: покроковий алгоритм.
Всього годин: 10
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Методика формування авторських матеріалів
1. Авторські методичні матеріали як основа портфоліо вчителя історії.
2. Методика створення інноваційних авторських методичних матеріалів: інструкція та практичні приклади.
3. Створення системи постійного формування професійної компетентності вчителя історії засобами портфоліо.
Всього годин: 10
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).