Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дитяча тривожність: стратегії допомоги
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Трансформація соціально-економічних відносин у суспільстві, зумовили зміну державної політики щодо діяльності, насамперед, закладів вищої освіти. Як наслідок, актуальним питання нині в Україні є формування основних засад функціонування модульних освітніх технологій в закладах вищої освіти в контексті розвитку відкритих систем навчання. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток модульних освітніх технологічних підходів до навчання здобувачів викладачами закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад функціонування модульних освітніх технологій в закладах вищої освіти, вдосконалення відповідних навичок і здібностей викладачів щодо організації освітнього процесу в вище вказаних закладах та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті розвитку відкритих систем навчання та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається запитом науково-педагогічних працівників на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до організації освітнього процесу. Це можливо лише в умовах функціонування модульних освітніх технологій в закладах вищої освіти в контексті розвитку відкритих систем навчання. Даний підхід передбачає використання викладачами таких модульних освітніх технологічних підходів і методик до організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних модульних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів освіти в різних його варіаціях.  

Цільова аудиторія

викладачі (науково-педагогічні працівники) закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати модульні освітні технологічні навички і якостей викладачів (науково-педагогічних працівників) закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні (модульні освітні технологічні) підходи до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні особливості розвитку модульних освітніх технологічних якостей та навичок викладачів завдяки впровадженню відкритих систем особистісноорієнтованого навчання в освітнє середовище закладів вищої освіти;

 • принципи побудови сучасних модульних освітніх технологій навчання в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних модульних технологій навчання в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних модульних освітніх технологій в закладах вищої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей модульної освітньої комунікації зі здобувачами вищої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних модульних освітніх технологій в закладах вищої освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади модульної технологічної підтримки освітнього процесу здобувачів вищої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними модульними проектнотехнологічними освітніми методиками щодо навчання здобувачів вищої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами модульного спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами модульного навчання в закладах вищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови модульного навчання здобувачів вищої освіти в освітньому середовищі;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання модульних навчальних завдань в освітньому процесі закладів вищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння модульними методиками та техніками прогнозування результатів навчання здобувачів вищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів модульного навчання в вищій освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних модульних освітніх навичок викладачами закладів вищої освіти в контексті розвитку відкритих систем навчання тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Особливості застосування модульних освітніх технологій та методу згорнутих інформаційних структур у закладах вищої освіти
1. Особливості застосування модульних освітніх технологій в закладах вищої освіти.
2. Особливості застосування методу згорнутих інформаційних структур в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Особливості застосування модульно-тьюторної системи та технології ситуаційного навчання закладах вищої освіти
1. Особливості застосування модульно-тьюторної системи навчання у закладах вищої освіти.
2. Особливості застосування технології ситуаційного навчання в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Особливості застосування критичних ситуацій навчання та технологій повного засвоєння в закладах вищої освіти
1. Особливості застосування критичних ситуацій навчання в закладах вищої освіти.
2. Особливості застосування технологій повного засвоєння в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).