Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Перебудова освітнього середовища в Україні, зумовили зміну державної політики щодо функціонування закладів освіти, особливо в вищій школі. Як наслідок, актуальним питання на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України є формування основних засад дослідницького навчання в закладах вищої освіти в контексті їх реформування. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток дослідницьких підходів до навчання здобувачів викладачами закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад дослідницького навчання в закладах вищої освіти, вдосконалення дослідницьких навичок і здібностей викладачів щодо організації освітнього процесу в вище вказаних закладах та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті реформування освітнього середовища та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається попитом науково-педагогічних працівників на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до організації освітнього процесу. Це можливо лише в умовах формування основних засад дослідницького навчання в закладах вищої освіти в контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання викладачами таких дослідницьких підходів і методик до організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних дослідницьких засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів освіти в різних його варіаціях.   

Цільова аудиторія

викладачі (науково-педагогічні працівники) закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування та вдосконалення дослідницьких навичок і якостей викладачів (науково-педагогічних працівників) закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні (дослідницькі) підходи до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні особливості розвитку дослідницьких якостей та навичок викладачів завдяки впровадженню особистісноорієнтованих наукових  підходів в освітнє середовище закладів вищої освіти;

 • принципи побудови сучасних дослідницьких технологій навчання в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних дослідницьких технологій навчання в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик і технологій проектування сучасних дослідницьких технологій навчання в закладах вищої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей дослідницької комунікації зі здобувачами вищої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних дослідницьких технологій навчання в закладах вищої освіти;

 • додаткової проектнотехнологічні засади дослідницької підтримки освітнього процесу здобувачів вищої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами;

 • вербальної, невербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними дослідницькими проектнотехнологічними освітніми методиками щодо навчання здобувачів вищої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами дослідницького спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами дослідницького навчання в закладах вищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови дослідницького навчання здобувачів вищої освіти в освітньому середовищі;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання дослідницьких навчальних завдань в освітньому процесі закладів вищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння дослідницькими методиками та техніками прогнозування результатів навчання здобувачів вищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних дослідницьких підходів у вищій освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних дослідницьких навчальних навичок викладачами закладів вищої освіти в контексті трансформації освітнього середовища тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Основні принципи, зміст та засоби дослідницького навчання в закладах вищої освіти
1. Основні принципи дослідницького навчання в закладах вищої освіти.
2. Основний зміст та засоби дослідницького навчання в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Педагогічні технології, форми та методи дослідницького навчання в закладах вищої освіти
1. Педагогічні технології дослідницького навчання в закладах вищої освіти.
2. Форми та методи дослідницького навчання в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Переваги та перспективи дослідницького навчання в закладах вищої освіти
1. Переваги дослідницького навчання в закладах вищої освіти.
2. Перспективи дослідницького навчання в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).