Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Курс «Формування екологічних цінностей у дітей дошкільного віку» спрямований на поглиблення знань, уявлень педагогів щодо того, як навчити дітей цінувати та розуміти навколишнє природне середовище. Авторка визначила теоретичні знання про механізми формування екологічної свідомості сучасної людини; опанування дошкільниками та педагогами цінностей екологічно спрямованої комунікації та розвитку здатності мислити екологічно; аналізувати ситуації взаємодії людини з природою за ефектом її впливу на довкілля, розвитку екологічної культури особистості. Запропоновано ефективні шляхи формування цінностей у дітей дошкільного віку; простір екологічних цінностей у дітей дошкільного віку; сталий розвиток; цінності, які ми закладаємо в гру на свіжому повітрі.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Якщо діти навчаться поважати світ, у якому вони живуть, і дику природу в ньому змалку, вони допоможуть зберегти його для наступного покоління. Вони стануть захисниками природи. Природні багатства Землі складаються з рослин, тварин, землі, води, атмосфери та людей. Разом усі ми є частиною екосистем планети. Усе, що ми робимо як люди, впливає на світ, у якому ми живемо – ми не маємо безмежних ресурсів – ми маємо владу руйнувати чи створювати – нам потрібно навчити дітей створювати наш світ, піклуватися про нього та поважати його. Щоб діти виросли і стали турботливими членами суспільства, їм необхідно досліджувати навколишній світ природи, таким чином у них формується емоційна прив’язаність. Вони навчатимуться на прикладі, тож ваша турбота про навколишнє середовище, ваше ставлення та поведінка допоможуть сформувати їхню реакцію.

Формування екологічних цінностей у дітей дошкільного віку важливе, і забезпечує базове розуміння людських цінностей і поведінки людини.

З кожним наступним десятиліттям стає все більш очевидним, що тривалі, довгострокові розв'язання екологічних проблем можуть виникнути лише завдяки зобов’язанню з боку окремих осіб і колективу вести позитивний екологічний спосіб життя та політику, яка збереже екологічну цілісність нашої планети. Тут закладено план виховання екологічної етики, синтезу цінностей і дій, які прагнуть до любовного та справедливого світового порядку. Ця мета можлива лише через життя цілісних, зцілених людей, які здатні та бажають дивитися за межі власного життя та працювати на добробут суспільства та навколишнього середовища. Реалізація та еволюція кожної людини є важливими для навколишнього середовища, психічний добробут Землі.

Цільова аудиторія

науково-педагогічні працівники, фахівці Центрів професійного розвитку, методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти, ОТГ; педагогічні працівники закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку, корекційні педагоги, батьки.

Мета навчального курсу

удосконалення загальних та фахових компетентностей педагогічних працівників щодо актуалізації креативного мислення, формування евристичного досвіду вирішення складних завдань, активізації інноваційного потенціалу; формування знань про природу, природні явища, рослинний і тваринний світ; розвиток естетичних почуттів: любові, поваги, бережливого ставлення стосовно світу природи; спонукання в дітях бажання доглядати за природою і тваринами, берегти і зберігати природні багатства.

Завдання навчального курсу

  • Сформувати у педагогів знання про те, що метою екологічної освіти є прищеплення цінностей і ставлень, необхідних для того, щоб дошкільники могли пов’язувати зміни в життєвому середовищі з найкращими інтересами суспільства.

  • Систематизувати наукові уявлення педагогів щодо того, що екологічна освіта повинна включати ширший погляд на виховання екологічних цінностей, якщо вона хоче бути ефективною у вихованні особистої екологічної етики.

  • З’ясувати, що розвиток цінностей – це передусім процес соціалізації; вплив суспільства на особистість зумовлює поширення цінностей.

Позитивна екологічна етика, що складається з набору цінностей і поведінки, які допомагають зберегти екологічну цілісність Землі, повинна розглядатися як частина загальних цінностей кожної людини з урахуванням інтелекту, емоції, психології, особистості, культурного та духовного походження особистості. Культурні переконання відіграють велику роль у визначенні ставлення до навколишнього середовища. Екологічні цінності будуть більш ефективними, якщо їх навчати на ранньому етапі, щоб вони стали невіддільною частиною моралі дитини.

Самостійна робота і практичні завдання побудовані на основі розв'язання проблем та набуттю навичок, необхідні для розвитку міцної системи загальних моральних цінностей, як основи, на якій повинні базуватися екологічні цінності.

Очікувані результати навчання

розвиток професійних компетентностей, усвідомлення щодо наявності контролю за власними діями для входження у творчий процес; здійснювати збір та аналіз інформації у вирішенні поставленого завдання; уміння здійснювати рефлексивний аналіз процесу і отриманого результату.

Опис досягнутих результатів навчання

Теоретичні знання про природу людських цінностей та поведінки; виховання екологічних цінностей. Застосування знань про те, навколишнє середовище є простором для формування екологічних цінностей у дітей дошкільного віку.

Уміння (навички): працювати в команді, використовувати сучасні інноваційні технології в організації освітнього процесу ЗДО, допомагати дітям максимально адаптуватися до нового середовища, співпраця з батьками допомогти їм дізнатися, що адаптивність належить до початкової реакції або реакції дитини на нові події, людей та ідеї.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Технологізація процесу екологічного виховання в закладі дошкільної освіти
1. Формування ставлення до природи в процесі спільної діяльності дорослого і дитини в еколого-розвивальному середовищі ЗДО.
2. Використання ігор в екологічному вихованні дітей дошкільного віку.
3. Краєзнавчо-туристична діяльність в екологічному вихованні дітей дошкільного віку.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 2. Природа людських цінностей та поведінки
1. Формування цінностей у дітей дошкільного віку.
2. Цінності, яким слід навчити дитину до 10 років.
3. Виховання екологічних цінностей.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Простір для формування екологічних цінностей у дітей дошкільного віку
1. Екологічна освіта. Сталий розвиток.
2. Цінності, які ми закладаємо в гру на свіжому повітрі.
3. День Землі 22 квітня.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).