Курс:«Фінансово-господарська та кадрова конкурентоспроможність закладів освіти в умовах децентралізації влади»

Автор курсу:
Клокар Олег Олександрович
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Програма підвищення кваліфікації «Освіта для дорослих» спрямована на фінансово-господарську та кадрову конкурентоспроможність закладів освіти в умовах децентралізації влади через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Актуальність

визначається відсутністю чітких і якісних базових і специфічних компетентностей в керівників, заступників керівників, керівників структурних підрозділів закладів освіти щодо фінансово-господарської та кадрової конкурентоспроможності закладів освіти в умовах децентралізації влади.

Цільова аудиторія

керівники, заступники керівників, керівники структурних підрозділів закладів освіти всіх організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування фахових компетентностей освітян щодо фінансово-господарської діяльності та кадрової політики закладів освіти в умовах децентралізації влади.

Завдання навчального курсу

визначити основні складові щодо поетапної реалізації мети програми.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

освоєння сучасної нормативно-правової бази щодо діяльності закладів освіти, формування широкого уявлення щодо бюджетування та фінансово-господарської діяльності освітніх установ, визначення основних засад кадрової політики освітніх закладів освіти.

Очікувані результати навчання охоплюють

оволодіння професійними здібностями та навичками щодо бюджетування, кадрового менеджменту, умов ліцензування та акредитування закладів освіти в умовах децентралізації влади.

Зміст навчального курсу

фінансове забезпечення та фінансова безпека закладу освіти, кадровий менеджмент та управління адаптацією напрямів підготовки фахівців вищої школи, фінансово-економічна діяльність закладів освіти і бюджет місцевої системи освіти в умовах децентралізації влади.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Фінансове забезпечення та фінансова безпека закладу освіти
1. Джерела фінансування закладу освіти. Поріг фінансової стійкості. 2. Економічна безпека закладу освіти в умовах трансформаційних змін.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Кадровий менеджмент та управління адаптацією напрямів підготовки фахівців вищої школи
1. Кадровий менеджмент вищих навчальних закладів у контексті трансформації умов ліцензування та акредитації освітніх послуг. 2. Управління адаптацією напрямів підготовки фахівців вищої школи до сучасних вимог і тенденцій розвитку ринку праці.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Фінансово-економічна діяльність закладів освіти і бюджет місцевої системи освіти в умовах децентралізації влади
1. Фінансово-економічна діяльність в умовах децентралізації влади. 2. Бюджет місцевої системи освіти в умовах децентралізації влади.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний