Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Організація ефективної діяльності та взаємодії учасників освітнього процесу передбачає необхідність ефективної комунікації, встановлення взаємозв’язків, координації спільної діяльності і якісного фасилітативного супроводу. Програма курсу «Фасилітація в системі освітньої діяльності: теорія і практичні поради» моделює теоретичні й практичні засади фасилітативного супроводу освітнього процесу в умовах сучасних трансформацій.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Організація ефективної діяльності та взаємодії учасників освітнього процесу передбачає необхідність ефективної комунікації, встановлення взаємозв’язків, координації спільної діяльності і якісного фасилітативного супроводу. Програма курсу «Фасилітація в системі освітньої діяльності: теорія і практичні поради» моделює теоретичні й практичні засади фасилітативного супроводу освітнього процесу в умовах сучасних трансформацій. Змістовий контент курсу базується на теоретико-методологічних засадах гуманістичної психології, холістичного навчання, теоріях динамічного навчання. У першому модулі розкрито чинники ефективного спілкування в освітньому процесі, зокрема актуалізовано розмежування понять спілкування і комунікація; обгрунтовано специфіку комунікативної взаємодії в педагогічному спілкуванні; виокремлено психологічні способи впливу в освітньому процесі У другому – проаналізовано феномен фасилітації в умоах комунікативного процесу ефективного навчання, зокрема генералізовано зміст і цінності фасилатації; розкрито особливості особистості фасилітатора і його функції; представлено сучасні тенденції динамічного навчання в освітньому процесі і розкрито технології рефлексії та евалюації.

Актуальність

Спілкування є найважливішим професійним інструментом педагогічної діяльності. Усе починається з учителя, з його вміння організувати з учнями педагогічно доцільні відносини як основу творчого спілкування. Найголовніші якості педагога не обмежуються знанням свого предмета, оскільки він, наасамперед, - умілий комунікатор і фасилітатор. Комунікативна поведінка педагога, заснована на його коректності, вимогливості до себе й учнів, стимулює пізнавальний інтерес, мотивацію процесу навчання. Продуктивна комунікативна поведінка сприяє створенню в процесі навчання ділової атмосфери, налаштовує на взаємодію, ритмічність у роботі.

Фасилітація ж у діяльності педагога – це безпосередній супровід групового процесу, що спрямований на ефективну комунікацію, прояснення та досягнення поставлених цілей. У фасилітації освітнього процесу процесу ключовими є організація освітнього простору, залучення та сприяння розкриттю потенціалу учасників/ць та групи в цілому, а також підтримка учасників/ць у реалізації їхніх освітніх цілей.

Через безпосереднє спілкування педагога з учнем здійснюється найголовніше в педагогічній діяльності — вплив особистості на особистість. У зв’язку з цим – фасилітативні здібності та вміння педагога набувають ролі професійно значущих, а його професіоналізм визначається рівнем фаслитітативної комптентності в тому числі.

Тож, в умовах освітніх трансформацій ключовою постаттю виступає педагог-фасилітатор як ефективний комунікатор і конкурентноздатний фахівець.

Цільова аудиторія

керівники (директори, заступники директорів) і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти; класні керівники; працівники методичних служб (завідувачі, методисти); консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників; психологи.

Мета навчального курсу

розкрити теоретичні й практичні засади фасилітативного супроводу освітнього процесу в умовах сучасних трансформацій.

Завдання навчального курсу

  • розкрити психологічні засади фасилітативного супроводу в умовах трансформаційних процесів;

  • розкрити зміст і особливості фасилітації як елементу ефективного спілкування в освітньому процесі;

  • проаналізувати умови ефективного фасилітативного супроводу освітнього процесу;

  • актуалізувати функції фасилітатора;

  • визначити психологічні чинники і технології фасилітативного супроводу.

Очікувані результати навчання охоплюють

  • усвідомлення психологічних чинників фасилітативного супроводу ефективного освітнього процесу;

  • опанування психологічними прийомами фасилітації;

  • удосконалення психолого-фасилітативної компетентності керівників освітніх організацій і педагогічних працівників з метою ефективного управління освітнім процесом;

  • особистісно-професійне самовдосконалення керівників освітніх організацій і педагогічних працівників для навчання впродовж життя і в у мовах неформальної та інформальної освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Розвиток психолого-фасилітативної компетентності і компетентність навчання впродовж життя.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Вступ до курсу.
Всього годин: 4
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
0
Вид контролю:Проєкт
Модуль 2. Чинники ефективного спілкування в освітньому процесі
1. Спілкування та комунікація.
2. Специфіка взаємодії в педагогічному спілкуванні.
3. Використання психологічних способів впливу в освітньому процесі.
4. Специфіка взаємодії в педагогічному спілкуванні.
Всього годин: 12
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Фасилітація як супровід комунікативного процесу ефективного навчання
1. Фасилітація: зміст і цінності.
2. Функції фасилітатора: менторинг, коучинг, медіація.
3. Динаміка групи і динамічне навчання.
4. Технології РЕ (рефлексія, евалюація).
Всього годин: 14
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).