Курс:«Емоційна ефективність учителя: теорія і практика»

Автор курсу:
Швень Ярослава Леонідівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Реалізація сучасних актуальних освітніх завдань безпосередньо залежить від ефективності дій суб’єктів освітньої діяльності, їх розуміння важливості цих завдань та володіння відповідними стратегіями їх реалізації. Однією з важливих умов, за яких виникає і розвивається інтерес до навчання, підвищується активно-пізнавальна діяльність учнів, є яскравість, емоційність навчального матеріалу, схвильованість і захопленість самого вчителя, його емоційна ефективність, когнітивна та емоційна гнучкість. Таким чином, емоційна ефективність учителя – це маркер готовності до змін.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про курс

У навчальному курсі розглянуто поняття і структуру емоційної сфери особистості; сутність і специфіку «емоційного інтелекту» як інтегральної характеристики фахівця; актуалізацію емоційної самосвідомості; характеристики дзеркальних нейронів і їхній вплив на формування емоцій; роль емоцій в освітньому процесі; зміст і сутність емпатії і самоусвідомлення для емоційної ефективності вчителя; методи діагностування емоційної ефективності; запропоновано низку практичних завдань і завдань для самостійної роботи з метою моделювання емоційної ефективності вчителя.

Для кого цей курс або цільова аудиторія

Курс призначений для вчителів, працівників методичних служб усіх рівнів, заступників директорів з виховної роботи, науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти, психологів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку особистісної ефективності.

Головна мета курсу

Розвиток емоційної ефективності вчителя через призму емоційної самосвідомості, емоційного інтелекту, емпатії і самоусвідомлення для підвищення якості освітнього процесу.

Завдання

  • актуалізувати психологічні знання щодо ролі і змісту емоцій у системі емоційно-вольової сфери особистості;
  • навчитись діагностувати власну емоційну ефективність;
  • набути професійних навичок моделювання емоційної ефективності з метою підвищення якості освітнього процесу.

Очікувані результати, слухач курсу навчиться

  • знання: змісту і ролі емоцій у системі емоційно-вольової сфери особистості; характеристики «емоційного інтелекту» учителя і актуальність розвитку «емоційної самосвідомості»; ролі нейроефектів у формуванні емоцій; поняття емпатії як інтегральної характеристики вчителя.
  • уміння: використовувати емоційну забарвленість в освітньому процесі; розвивати «емоційний інтелект»; розробляти і моделювати емоційну ефективність у відповідності до умов освітнього процесу; діагностувати власну емоційну ефективність.
  • цінності і ставлення: особистісна готовність до змін; емоційна гнучкість; ауторефлексія; професійна самосвідомість.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин.

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Роль емоцій у системі емоційно-вольової сфери особистості
1. Структура та компоненти емоційної сфери особистості.
Всього годин: 6
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 0
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Емоційна ефективність в педагогічній діяльності
1. Емоційний інтелект педагога як інтегральна характеристика професійного розвитку фахівця. 2. Розвиток емоційної самосвідомості. 3. Роль емоцій в освітньому процесі або як стати «FUNовим учителем». 4. Учитель-емпат: за і проти.
Всього годин: 20
Лекції: 8
Самостійна робота: 2
Практична робота: 6
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Діагностика емоційної ефективності особистості
1. Особистісні риси як психодіагностична категорія. 2. Особливості діагностування емоційного інтелекту.
Всього годин: 10
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний