Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Інклюзивне навчання в реаліях сучасності: виклики та досвід успішної практики
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Представлений навчальний курс «Дидактичні прийоми в роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку в початковій школі» спрямований на ознайомлення курсантів з дидактичними прийомами в навчання, корекційною роботою у початковій школі з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку, а також спрямований на ознайомлення технологій, методик, методів роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку з урахуванням особливостей розвитку цих дітей.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність 

Сучасна система освіти в Україні характеризується зміною освітньої парадигми, активним пошуком шляхів, створення нових напрямів, технологій, методик освітнього процесу. Ознакою сьогодення є трансформація, удосконалення існуючого змісту освіти на всіх її рівнях. Зокрема, центральним орієнтиром в організації навчальної діяльності школярів порушеннями інтелектуального розвитку постає активність особистості, як головна її властивість.  Це можливо за умови організації корекційної роботи, що передбачає цілеспрямований вплив на розвиток інтелектуальної сфери з метою формування пізнавальної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення, вольових дій, відповідно до вікових та психологічних особливостей школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. Інструментом для реалізації цього в умовах школи є застосування корекційних та дидактичних прийомів в роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вчителів, психологів спеціальних та інклюзивних закладів освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога/дитини,  корекційних педагогів, практичних психологів, вчителів-дефектологів, логопедів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, студентів профільних вузів та батьків, вихователів закладів соціального захисту дітей (педагогічні працівники дитячих будинків-інтернатів).

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є ознайомити з дидактичними основами навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в закладі освіти, сформувати практичні навички щодо корекції пізнавальної, предметнопрактичної та освітньої діяльностей, мовлення, емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Завдання навчального курсу

  • Актуалізувати знання про дидактичні прийоми в навчанні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

  • Ознайомити з шляхами корекційної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку.

  • Удосконалити навички педагогічних працівників щодо використання  корекційних технологій, методик та методів роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Педагоги, що працюють у спеціальних та інклюзивних закладах освіти, потребують володіння на високому професійному рівні базових компетенцій, пов’язаних з освітою та розвитком осіб з тими чи іншими особливостями, які перебувають у загальноосвітньому просторі. Відтак, у них мають бути на достатньому рівні сформовані компетентності, що оптимізують діяльність педагога, дають більше можливостей з урахуванням різноманітних освітніх потреб учнів з особливими освітніми потребами, тим самим забезпечуючи їх у включення в загальноосвітнє середовище.

Очікувані результати навчання охоплюють

Після проходження навчання  кожен учасник/учасниця:

  • Володітимуть дидактичними основами навчання дітей з інтелектуальними порушеннями.

  • Опанують шляхи корекційної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку.

  • Сформують навички щодо використання  корекційних технологій, методик та методів роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями.

Форми реалізації навчального курсу

Навчальний курс передбачає онлайн-навчання. Онлайн-навчання відбувається на сайті онлайн-освіти Всеосвіта: https://vseosvita.ua/

Терміни навчання      

Навчальний курс передбачає 30 годин/1кредит ЄКТС

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Свідоцтво із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні основи навчання дітей з порушеннями інтелекту
1. Дидактичні принципи роботи з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку.
2. Методи навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Корекційна робота у початковій школі з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку
1. Напрямки корекційно-педагогічного процесу для дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку.
2. Корекційні прийоми, які використовуються у роботі з дітьми з порушеннями інтелекту.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Технології, методики та методи роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку
1. Методика навчання математики дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в початкових класах.
2. Методика навчання української мови дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в початкових класах.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 4. Презентація проєкту
1. Підсумковий контроль.
Всього годин: 3
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).