Анотація курсу

Представлений навчальний курс «Бар'єри в навчанні у дітей з когнітивними порушеннями: особливості розвитку дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР), розладами аутистичного спектру (РАС), синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), спрямований на ознайомлення курсантів з особливостями розвитку дітей з когнітивними порушеннями, бар’єрами в навчанні означеної категорії дітей, а також спрямований на ознайомлення стратегій підтримки дітей з когнітивними порушеннями в освітньому середовищі.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

У центрі реформування української освіти перебуває засадниче питання ефективності діяльності школи у задоволенні потреб та розвитку інтересів і здібностей учнів, особливо тих, які мають особливі освітні потреби. Негнучкі структури та програми, які пропонуються для таких учнів (відставання учнів у школі пов’язано як з навчальними проблемами, так і з адаптацією дитини до шкільного середовища) нездатні належними чином відповісти на підвищене розмаїття освітніх потреб учнів з особливими потребами. У цьому контексті й зроблено спробу розглянути бар’єри та труднощі в навчанні школярів  з особливими освітніми потребами, зосереджуючись на основних питаннях навчання таких дітей, зокрема на нових науково-методологічних засадах забезпечення ефективної їх інтеграції у навчальне середовище, нових формах організації навчальної діяльності.

Інструментом для реалізації цього в умовах школи є застосування стратегій підтримки в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вчителів/викладачів, психологів спеціальних та інклюзивних закладів освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога/дитини,  корекційних педагогів, практичних психологів, вчителів-дефектологів, логопедів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, студентів профільних вузів та батьків, закладів соціального захисту дітей (педагогічні працівники дитячих будинків-інтернатів).

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є ознайомлення з особливостями розвитку дітей з когнітивними порушеннями. Формування практичних навичок щодо подолання бар’єрів та труднощів у навчанні цих дітей та застосування стратегій підтримки означеної категорії дітей в освітньому середовищі.

Завдання навчального курсу

Актуалізувати знання про особливості розвитку дітей з когнітивними порушеннями.

Ознайомити з бар’єрами та труднощами в навчанні дітей з когнітивними порушеннями.

Удосконалити навички педагогічних працівників щодо використання  стратегій підтримки дітей з когнітивними порушеннями в освітньому середовищі.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Педагоги, що працюють у спеціальних та інклюзивних закладах освіти, потребують володіння на високому професійному рівні базових компетенцій, пов’язаних з освітою та розвитком осіб з тими чи іншими особливостями, які перебувають у загальноосвітньому просторі. Відтак, у них мають бути на достатньому рівні сформовані компетентності, що оптимізують діяльність педагога, дають більше можливостей з урахуванням різноманітних освітніх потреб учнів з особливими освітніми потребами, тим самим забезпечуючи їх у включення в загальноосвітнє середовище. 

Очікувані результати навчання охоплюють

Після проходження навчання  кожен учасник/учасниця:

  • отримають знання та розуміння особливостей розвитку дітей з когнітивними порушеннями;

  • навчаться визначати бар’єри у навчанні та шляхи їх усунення у дітей з когнітивними порушеннями в освітньому середовищі;

  • сформують навички щодо використання  стратегій підтримки дітей з когнітивними порушеннями в освітньому середовищі.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться

Програма навчального курсу передбачає можливість подальшого розширення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок педагогічних працівників, психологів в роботі з дітьми з порушеннями когнітивного розвитку.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Свідоцтво із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Особливості розвитку дітей з когнітивними порушеннями
1. Особливості розвитку молодших школярі із затримкою психічного розвитку (ЗПР).
2. Особливості розвитку молодших школярів із гіперактивним розладом з дефіцитом уваги (ГРДУ).
3. Особливості розвитку молодших школярів із розладами аутистичного спектру (РАС).
Всього годин: 14
Лекції: 9
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Бар’єри в навчанні у дітей з когнітивними порушеннями
1. Бар’єри в навчанні у дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР).
2. Бар’єри в навчанні у дітей з розладами аутистичного спектру.
3. Бар’єри в навчанні у дітей із гіперактивним розладом з дефіцитом уваги.
Всього годин: 13
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Презентація проєкту
1. Пошукова діяльність. Презентація проєкту.
2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 3
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)