Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Антистреси у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Формування загальних та фахових компетентностей щодо імплементації STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів, можливо лише за наявності висококваліфікованих кадрів. Тому актуальним питанням нині є визначення підходів до активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук, що і передбачає цей курс.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення 

Курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук (далі – Курс) розроблений відповідно до державної політики з впровадження  STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти, стратегій щодо оновлення її змістово-методичного, технологічного забезпечення, потреби підвищення якісного показника цієї освітньої галузі і реалізується через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність 

Визначається необхідністю впровадження у практику закладів загальної середньої освіти змісту, форм, методів активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів з урахуванням стратегії, цілей, завдань Концепції розвитку STEM-освіти в Україні. Програму розроблено згідно із положеннями чинного законодавства – законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». 

Цільова аудиторія 

педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти (вчителі інформатики, математики, фізики, хімії біології та інших природничо-математичних дисциплін, керівники та заступники керівників з цих питань вищевказаних установ тощо), фахівці Малої академії наук та всіх її структурних підрозділів; науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, що забезпечують оцінку якості підготовки наукових робіт здобувачами загальної середньої освіти відповідного віку.

Мета навчального курсу 

удосконалення загальних та фахових компетентностей педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо впровадження змістового наповнення природничо-математичних напрямів досліджень в освітній процес закладів освіти.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів передбачають

  • ознайомлення педагогічних і науково-педагогічних працівників із стратегіями та тенденціями, що склали основу для активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук;

  • формування розуміння слухачами сутності STEM-освіти та умов її реалізації;

  • удосконалення здатності та готовності цільової аудиторії планувати освітній процес з урахуванням активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук;

  • формування здатності педагогічних і науково-педагогічних працівників організовувати різні види активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук;

  • вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук.

Очікувані результати навчання

  • знати стратегії, структуру, цілі, зміст і завдання активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук;

  • здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію й міжособистісне спілкування з дітьми шкільного віку, їхніми батьками або особами, що їх замінюють;

  • впроваджувати інноваційні педагогічні технології в освітній процес закладу освіти;

  • планувати освітній процес з урахуванням активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук;

  • вміти адаптовувати прогресивні європейські практики та український досвід в освітній процес закладу освіти для активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук.

Опис досягнутих результатів навчання

розширення кола компетентностей та підвищення фахових здібностей слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо вищенаведеної проблеми. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні складові активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук
1. Сутність, цінності та принципи проведення досліджень здобувачами загальної середньої освіти.
2. Змістовне наповнення природничо-математичних напрямів дослідження здобувачів загальної середньої освіти.
3. Завдання пошуково-наукового змісту щодо розв’язання актуальних питань природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти.
Всього годин: 15
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
3
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні складові активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти в Малій академії наук
1. Вітчизняні традиції та міжнародні практики активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти.
2. Змістово-методичне та практичне забезпечення освітнього процесу з урахуванням активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти.
3. Нормативні та інструктивно-методичні документи щодо активізації природничо-математичних напрямів досліджень здобувачів загальної середньої освіти.
Всього годин: 15
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
3
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).