Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Трансформація галузі освіти України, ефективне реформування її окремих підгалузей, можливо лише за умови визначення чітких засад побудови освітнього процесу в цілому. Тому актуальним питання нині в Україні є поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів, насамперед, фахової передвищої освіти. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток підходів щодо поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками на всіх рівнях та в найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, вдосконалення відповідних навичок і здібностей педагогічних працівників щодо здійснення цього процесу та визначення ефективних критеріїв оцінки його результатів у контексті інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається попитом роботодавців на нові, нетипові, ініціативні і креативні здібності здобувачів фахової передвищої освіти (досягнення їх високого соціально-психологічного, професійного рівня та поліпшення якості навчання молоді, забезпечення її додаткової та продуктивної зайнятості в умовах оптимізації мережі освітніх установ тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками в контексті реформування освітньої галузі. Даний підхід передбачає використання педагогічними працівниками таких технологічних підходів і методик до поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками, які забезпечать максимальну ефективність працевлаштування вище вказаних здобувачів. Як наслідок, це включає освоєння педагогічними працівниками основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів фахової передвищої освіти в різних його варіаціях з підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками. 

Цільова аудиторія 

викладачі та керівники (різні категорії педагогічних працівників) закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу 

формувати та вдосконалювати навички поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками на всіх рівнях, визначити умови та підходи адаптації освітнього процесу в контексті оптимізації мережі установ освіти і трансформації освітнього законодавства в цілому.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів 

Вони будуть знати:

 • нетипові професійні підходи до поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками на всіх рівнях;

 • теоретичну та практичну основу поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання;

 • принципи побудови сучасних технологій поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками на всіх рівнях;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками на всіх рівнях тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних технологій поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами фахової передвищої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням поліпшення розвитку акредитації освітньо-професійних програм підготовки вище вказаних здобувачів всіма передбаченими нею учасниками;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних технологій поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками;

 • додаткові проектнотехнологічні засади технологічної підтримки поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектнотехнологічними освітніми методиками поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів фахової передвищої освіти в освітньому середовищі з забезпеченням розвитку акредитації освітньо-професійних програм підготовки вище вказаних здобувачів всіма передбаченими нею учасниками;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних навичок поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти всіма передбаченими нею учасниками тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти
1. Сутність і принципи акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.
2. Особливості акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Сучасний стан акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти
1. Сучасний стан акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за участю представників місцевих і державних органів влади всіх рівнів.
2. Сучасний стан акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за участю педагогічних працівників відповідних закладів і роботодавців.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Заходи поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти
1. Заходи поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за участю представників місцевих і державних органів влади всіх рівнів.
2. Заходи поліпшення акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за участю педагогічних працівників відповідних закладів і роботодавців.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).