Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Інклюзивне навчання в реаліях сучасності: виклики та досвід успішної практики
»
Взяти участь Всі події
Конференція

Відбувся у четвер 07 липня 2022 року об 11:00

Всеукраїнська онлайн-конференція «Плекаймо українську ідентичність»

Свою Україну любіть. Любіть її... во время люте, в останню, тяжкую мінуту. За неї Господа моліть!

Тарас Шевченко

Конференції від «Всеосвіти» це:

Кращі спікери
з реальним
досвідом

Актуальні теми
з практичним
застосуванням

8 годин
підвищення
кваліфікації

Про тему
онлайн-конференції

Події в Україні багато у чому стали результатом недостатньої уваги до формування національної свідомості, національно-культурної ідентичності у громадян, зокрема молодого покоління.

Збереження цілісності держави та її зміцнення, розвиток громадянських зв’язків, розбудова громадянського суспільства належать до фундаментальних інтересів України. Пошук і збереження власної автентичності є актуальними не лише для України, а й для всіх націй і країн.

Національна ІДЕНТИЧНІСТЬ

Це персональна ідентичність або відчуття приналежності до певної держави чи нації. Це сенс «нації як цілого, представленої самобутніми традиціями, культурою та мовою». Національна ідентичність може означати суб’єктивне відчуття, яке людина поділяє з групою людей про націю, незалежно від законного статусу громадянства.

Національна ідентичність — це почуття «нації як зв’язкового цілого, представленого унікальними традиціями, культурою і мовою». Усвідомлення та осмислення власної ідентичності є одним з найважливіших мотиваційних чинників поведінки.

Взяти участь

Сучасний світ складний

Важливо не лише дати знання дітям, а й навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці.

Однією з ключових компетентностей Нової української школи є спілкування державною мовою, тобто українською мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, погляди, факти, здатність реагувати мовними засобами на увесь спектр соціальних і культурних явищ, усвідомлення ролі ефективного спілкування.

Національна ідентичність не є природженою рисою. Вона виникає з набутого усвідомлення спільності культури, історії, мови з певною групою людей. До цього може додатися почуття приналежності до певної держави, прихильність до її національної ідентичності, національної ідеї та державних символів. Роль національної ідентичності є неодмінним фактором стабільного і стійкого існування держави.

Мета

плекати українську ідентичність, розвивати ініціативність дітей, емоційний інтелект, вміння працювати в команді, творчість; розвивати професійну компетентність педагогів із питань формування національної самоідентичності дітей та молоді, формувати у здобувачів освіти національно-культурної ідентичності, виховувати молоде покоління на основі цінностей україноцентризму та європоцентризму, на основі історичної правди і національної гідності.

Для кого?

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській онлайн-конференції адміністративних, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, зокрема методистів методичних кабінетів (центрів), методистів закладів освіти, учителів/викладачів, педагогів-організаторів, класних керівників, бібліотекарів, редакторів, батьків та всіх небайдужих до теми.

Взяти участь

Безкоштовна
участь

8 експертів-
спікерів

Вільний доступ
до запису

Онлайн
та офлайн

Програма та доповідачі заходу

11:05 — 11:35 Іван Бех,

доктор психологічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, заслужений діяч науки і техніки

Тема. Національна спорідненість як поклик буремного сьогодення

11:35 — 12:05 Михайло Журба,

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та археології історичного факультету Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Тема. Національна ідентичність українців у контексті протидії теорії псевдослов"янського етносу

12:05 — 12:35 Катерина Журба,

докторка педагогічних наук, професорка, головна наукова співробітниця лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

Тема. Концептуальні засади формування національно-культурної ідентичности школярів у сучасних умовах

12:35 — 13:05 Ольга Рейпольська,

кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка лабораторією дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України

Тема. Інноваційні підходи до розвитку національної ідентичности вихованців у закладах дошкільної освіти

13:05 — 13:40 Світлана Гаряча,

кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників», Відмінниця освіти України, Лицарка Гуманної Педагогіки

Тема. Формування української ідентичности молодшого школяра як крок в успішне майбутнє України

13:40 — 14:20 Сергій Омельчук,

доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор Херсонського державного університету, професор кафедри української і слов’янської філології та журналістики, автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць з української лінгводидактики, зокрема понад 50 навчальних посібників і підручників “Українська мова” для закладів загальної середньої освіти

Тема. Реалізація потенціалу шкільного курсу української мови у формуванні національної ідентичности особистості

14:20 — 15:00 Тамара Бакка,

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти історико-філософського факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Тема. Особливості формування громадянської ідентичности у закладах освіти

15:00 — 15:40 Людмила Масол,

кандидатка педагогічних наук, професорка кафедри філософії та освіти дорослих, старша наукова співробітниця Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, експертка ЮНЕСКО з мистецької освіти

Тема. Мистецтво як чинник формування української ідентичности здобувачів освіти

Модераторка конференції

Світлана Баженова,

заступниця директора з навчально-методичної роботи.