Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

10 листопада 2020 о 23:27
2 0

Текстоцентризм – як концептуальна новація у форматі завдань ЗНО 2021 з української мови

          Демонстраційний варіант завдань у форматі ЗНО 2021  , запропонований УЦОЯО ,  орієнтований на перевірку мовленнєвих умінь та навичок учнів на текстовій основі.  Текстотворчий підхід  передбачає осмислення тексту як мовленнєвого виразу, засвоєння мовних знань і формування мовленнєвих умінь та навичок на основі текстів; усвідомлення структури тексту і функцій мовних одиниць у ньому; формування вмінь та навичок сприймати, аналізувати, відтворювати, створювати,редагувати власні висловлення; у кінцевому ж результаті – сприяє формуванню й розвитку комунікативної компетентності учня. В його основі – єдність мовної, мовленнєвої та правописної компетенцій.

         Формування мовної особистості неможливе без роботи з текстом. Використання тексту як основного засобу навчання сприяє тому, що школярі опановують способи розв‘язання навчально-мовних, мовленнєвих і правописних завдань. Вивчення мовних одиниць здійснюється на основі аналізу тексту в єдності змісту та форми, що дає змогу тісніше поєднати засвоєння лінгвістичних знань із формуванням мовленнєвих умінь і навичок, розв‘язанням різного роду завдань виховання й розвитку учнів, а також мотиваційного забезпечення навчального процесу. Тому навчання на текстовій основі є найефективнішим.

         З метою якісної підготовки учнів до ЗНО доречним буде використання зв’язних текстів, а не окремих слів, словосполучень або речень  для вивчення та аналізу  мовленнєвих явищ,  застосування мовних форм у  конкретних інформативних висловлюваннях, художніх текстах, що мають не лише мовно-освітнє, а й загальнокультурне, ціннісно-орієнтовне значення.

     Добираючи або створюючи дидактичний матеріал для тренувальних тестових завдань, потрібно врахувати особливість новації формату ЗНО 2021. Мої учні спочатку були обурені надмірною, на їх думку, кількістю завдань, які починалися словами : « Прочитайте текст або речення….» Особливо це стосувалося тестових завдань з фонетики та орфоепії, де істотно збільшилася кількість слів на знання правильного наголошування, самостійний пошук слів з орфографічними та пунктуаційними помилками за відсутністю виділення окремих 4-5 слів курсивом, як це було в попередні роки, завдань з відкритою відповіддю тощо. Одинадцятикласники  висловлювали думку, що на виконання таких завдань потрібно витратити більше часу, забагато інформації зменшує концентрацію уваги,  і визнавали, що шанси навмання правильно відповісти   , тобто вгадати, значно зменшуються. Не всі з першого разу зрозуміли навіть , що потрібно робити , аби швидко й правильно виконати тестове завдання з орфоепії. Тож ми почали створювати й виконувати подібні завдання.

Наприклад:

1.Прочитайте речення (цифра позначає наступне слово).

(1)Одинадцять років у стінах рідної школи!  (2) Навчання, (3) читання, спілкування, перше кохання і перший (4) переляк від вчиненого (5) бешкету на перерві.(6) Черговий запис у щоденнику,  (7) закладка у книзі, (8) аркушик-шпаргалка до складного (9) завдання,  (10) підліткові  недосконалі (11) вірші – усе це (12) відгомін нашого щасливого дитинства, проведеного (13) разом, скарби, які незабаром доведеться (15) назавжди (16) залишити в ньому.

НЕПРАВИЛЬНО підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами

А 1,3,6,8,12        Б 2 ,4, 7,10,13        В 2,3,6,9, 15              Г 2,4,5,10, 16

2. На думку (1) експерта у (2) царині (3) агрономії Ольги  (4)Люстро, (5)болотиста (6)рівнина майже не придатна для (7)сільськогосподарських потреб, хоча у долинах річки зустрічаються лучні (8)чорноземи, на яких можна випасати худобу до самих ( 9) приморозків. (10) Ринкова вартість цієї землі становить від (11) одинадцяти до (12)чотирнадцяти тисяч за квадратний (13) кілометр.  Еколог Іван (14)Павич зазначив, що (15)русло і  (16) течія річки мають залишатися незмінними, оскільки в Україні (17) наскрізною програмою є захист довкілля. (18) Стовідсотковий прибуток , що покриє (19)витрати,  через певний (20) проміжок часу можуть принести лише інвестиції в розвиток інфраструктури та туризму даної місцевості.

ПРАВИЛЬНО підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами

А 1,3,6,8 , 11                  Б 1,4, 7,10, 13                          В 2,3,6,9 , 15              Г 2,4,5,10, 18

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1)Постукала весна в прозорий кришталь вікон   торкнулася сердця лоскітливим подихом травня й невтримно поманила в замріянний гай. (2)А в гаю синіми вогниками коливаються на тонких стебельцях проліски. (3)Схожі вони на бірюзові намистинки розгублені чиєюсь невинною рукою між вузеньких листочків боязкої травиці. (4)Може то безжурний жайвір бризнув на галявину іскри невичерпного натхнення чи соромлива синичка розсипала зерна свого пестливого співу?

7. Орфографічні помилки  допущено в реченні                 А 1  Б 2 В  3   Г 4

8. Відокремленим означенням ( розділові знаки пропущено) ускладнене речення         А 1  Б 2  В 3   Г 4

9. Замість слова БОЯЗКОЇ в 3 реченні можна використати усі слова, КРІМ

А  Лякливої              Б несміливої                  В полохливої                           Г боягузливої

10.  Однорідними членами ускладнене речення  А 1 Б 2  В  3   Г 4

11. Вставне слово використане в реченні                 А 1  Б 2 В  3   Г 4

12. Обгрунтуйте вживання  розділових знаків у 4 реченні.

 Минуло два тижні – обурення немає.  З'явилися лайфхаки щодо виконання завдань такого типу, активізувалася увага, виникло бажання самостійно створювати невеликі за обсягом зв’язні тексти, покликані виявити  мовленнєву компетентність. У якості домашнього завдання учні знаходили цікавий за змістом текст, створювали до нього завдання, орієнтуючись на Програму ЗНО.

Отже, текстоцентризм має стати потужним інструментом для підготовки учнів до ЗНО: для вчителя текст – засіб формування системи цінностей, мовної та соціокультурної компетентності учнів, а для самих учнів – джерело або ключ розуміння, об’єкт дослідження, вивчення, аналізу та трансформації мовних явищ.

                 

Читайте також: