Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

16 червня 2023 о 16:31
7 1

Обережно, плагіат!

05000g7f-bb7b-738x264.png

На початку української незалежності про плагіат говорили тільки в контексті вкрадених недосвідченими пострадянськими креаторами пісень, сюжетів книг чи фільмів. Років так з 15 до цієї спільноти відповідальних авторів додалися науковці. Сьогодні ж стало зрозуміло, що виховання покоління українців з нульовою толерантністю до крадіжки чужої інтелектуальної власності має починатися з академічної доброчесності — плекання культури чесного авторства в стінах освітніх установ.

05000g8k-0a6b-940x334.png

Щоб розібратися з цим, пропоную звернутися до законодавства.
За Законом України «Про авторське право та суміжні права» (пункт 2, стаття 53, розділу V)

плагіат — це опублікування твору або його частини у незмінному або видозміненому вигляді, включаючи опублікування перекладу іншомовного твору або його частини, під іменем особи, яка не є автором цього твору.

У тому ж самому Законі (розділ V, ст. 22, п. 2) говориться, що без дозволу автора і безоплатно дозволяється репрографічне та цифрове відтворення опублікованих статей, невеликих творів, уривків із письмових творів, творів образотворчого мистецтва, фотографічних творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій у виданнях, програмах організацій мовлення, звукозаписах чи відеозаписах для забезпечення та реалізації освітнього процесу або з метою наукових досліджень, якщо такі дії не мають самостійного економічного значення.

При цьому оговорені чіткі умови:

  • обовʼязкове зазначення імені автора і джерела запозичення;

  • обсяг відтворення відповідає меті, визначеній навчальними заняттями;

  • відтворення твору не має систематичного характеру;

  • твори відтворюються суб’єктами освітньої або наукової діяльності у місцях, де цими суб’єктами здійснюється освітня або наукова діяльність, або через захищене електронне (цифрове) середовище (наприклад, під час дистанційного навчання), до якого забезпечується доступ виключно здобувачам освіти та педагогічним, науково-педагогічним працівникам навчального закладу або працівникам наукової установи.

У контексті освіти законодавство говорить про академічний плагіат як специфічний феномен, що притаманний виключно науковій та освітній спільноті.
За Законом України «Про освіту» (пункт 4, стаття 42, розділ V)

академічний плагіат — оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Плагіат — це інтелектуальна крадіжка. Академічний плагіат — це інтелектуальна крадіжка в освітньому середовищі.

Академічний плагіат — це найчастіший вид порушення академічної доброчесності. І це проблема не тільки здобувачів наукових ступенів, поважних професорів, академіків чи можновладців. Плагіювати можуть і ректори, і завучі, і вчителі, і вихователі, і студенти коледжів, і студенти вишів, і учні шкіл, і учні профтехів. Щоб прищепити культуру чесного авторства в навчальному середовищі, Законом України «Про освіту» зобовʼязали усіх учасників освітнього процесу дотримуватися академічної доброчесності. Усіх. Без винятку.

05000g8r-78bc-940x332.png

Слідкуйте за моїм блогом. Розкрию цю тему в наступних дописах.

Читайте також: