Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

1 серпня 2023 о 20:22
6 1

Авторські права педагога

У одному з попередніх дописів писала про те, що власні авторські творчі рішення людини чи групи людей, які викладені в паперовій, речовій чи в цифровій формі — це основні ознаки твору, що за замовчуванням захищається законодавством України.

Якщо створений педагогом освітній продукт відповідає цим критеріям, то педагог вважається автором і результати його інтелектуальної праці підлягають захисту. Під захистом авторських прав розуміється комплекс заходів із їхнього визнання, припинення порушення та застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

За Законом авто-педагог має немайнові та майнові права на свій твір.

Немайнові права (ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права») належать виключно автору, вони не можуть бути передані, відчужені чи передаватися у спадщину. Серед немайнових прав Закон виділяє право автора розпоряджатися своїм іменем, зокрема вимагати обовʼязково визнавати його в оригіналі та в усіх можливих копіях твору або залишатися анонімом — не розголошувати імʼя чи замінити його псевдонімом. Виключно автор може прийняти рішення про оприлюднення свого твору. Тільки автор може розпоряджатися змістом твору, наприклад, вимагати залишати його незмінним чи дозволити вносити зміни, залишати його без назви чи використовувати виключно оригінальний заголовок.

Майнові права (відповідно до ст. 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права») належать всім субʼєктам авторського права, — не тільки автору, — і стосуються права і умов використання твору, зокрема:

 • відтворення;

 • включення до складеного твору;

 • включення до іншого твору, крім складеного твору;

 • розповсюдження примірників твору;

 • імпорт примірників твору;

 • здавання в найм або в позичку примірників твору;

 • публічне виконання, публічний показ, публічне демонстрування, публічне сповіщення, інтерактивне надання доступу публіці та інші способи доведення до загального відома публіки;

 • переклад;

 • переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни твору.

  Варто наголосити, що за Законом цей перелік не є вичерпним.

За автором, при цьому, завжди зберігається право отримувати винагороду за використання твору іншими особами. Розмір та форма винагороди фіксується у відповідних договірних документах.

Наприклад, якщо педагог за трудовим договором (контрактом) зобовʼязаний опублікувати монографію чи навчальний посібник у міжатестаційний період, то немайнові права належатимуть виключно автору-педагогу, а майнові — автору-педагогу і навчальному закладу відповідно до умов, що записані в трудовому договорі (контракті). Винагородою у цьому випадку слугує заробітна плата. У цьому ж випадку навчальний заклад, як замовник, може включати в договір умови, за яких педагог не має права більше ніяким чином поширювати цей освітній твір.

Приймати ці умови чи відмовитися — залежить від вас. Якщо виникають сумніви чи не зрозумілі окремі пункти щодо очікувань керівництва від вашого авторства, то варто уточнити ці моменти з роботодавцем чи звернутися по допомогу до юристів.

Педагог має авторські права на свої унікальні навчально-методичні матеріали (як музикант, письменник чи режисер): захищайте та відстоюйте їх.

Читайте також: