Фінансово-економічна гра-тренінг «Лісові комерсанти» (план уроку)

План цього уроку прописаний з урахуванням парного уроку. Доречно проводити під час національних та міжнародних освітніх фінансових заходів, наприклад: “Тиждень фінансів в Україні” (листопад щороку) чи “Всесвітній тиждень грошей” (березень щороку).
Гра “Лісові Комерсанти” може проводитись також самостійно (протягом 1 уроку). Кожна наступна гра дозволяє покращити навички усного рахунку, читання, комунікацій, планування, прийняття рішень та інше.
Ця гра вчить дітей формувати позитивні стосунки між собою, посилювати один одного, допомагати у скрутному становищі і, при цьому, досягати свої мети, збільшувати свій капітал, ставати фінансово свободною людиною - не за рахунок інших, а разом з іншими.

Тема уроку: Фінансово-економічна гра-тренінг «Лісові комерсанти».

МЕТА:

Навчальна – формування нових понять та розвиток практичних умінь і навичок:

 • пояснити правила гри, розкрити її сутність та кінцевий результат гри;
 • забезпечити засвоєння учнями інформації про гру;
 • навчити учнів грати у нову гру та способам, як можна швидко заробити гроші;
 • надолужити прогалини у знаннях з математики та техніки читання;
 • узагальнити й систематизувати знання про гроші;
 • відпрацювати навички партнерської взаємодії;
 • закріпити способи виконання дій на формування подушки фінансової безпеки;
 • сформувати в учасників навчального процесу уявлення про необхідність ефективного інвестування капіталу;
 • формувати в учнів уміння активно й послідовно відстоювати власну точку зору, уміння знаходити переконливі аргументи для її доведення;
 • навчити учнів самостійно робити відповідні висновки;

Розвивальна:

 • розвивати світогляд;
 • розвивати навички усного та писемного мовлення;
 • розвивати пам’ять;
 • розвивати критичне мислення;
 • розвивати навички групової самоорганізації;
 • розвивати навички індивідуальної самоорганізації;
 • розвивати вміння вести діалог;
 • розвивати увагу;
 • розвивати логічне мислення;
 • розвивати вміння чітко формулювати свої думки;
 • розвивати вміння правильно узагальнювати інформацію та робити висновки;
 • розвивати вміння порівнювати, узагальнювати, аналізувати;
 • розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання;
 • розвивати вміння володіти собою;
 • розвивати вміння самоаналізу;
 • розвивати інтуїцію;
 • розвивати вміння швидко й точно реагувати на нову непередбачувану ситуацію та знаходити нестандартні рішення.

Виховна мета не обмежується лише фінансовим вихованням. Під час гри виховуємо:

 • чесність та порядність;
 • почуття гуманізму, колективізму, поваги до старших;
 • прагнення / готовність допомогти іншим у скрутній ситуації;
 • тактовність та гарні манери;
 • прагнення до фізичного здоров’я, до здорового способу життя;
 • почуття поваги до інших, самоповагу;
 • вміння керувати власними емоціями;
 • позитивне ставлення до себе, до оточуючих, до життя в цілому;
 • прагнення до самовдосконалення та саморозвитку.

Обладнання: настільна гра «Лісові комерсанти».

Тип уроку: формування навичок і вмінь.

Хід уроку.

І. Організаційний етап.

1. Знайомство з учасниками.

2. Правила, які діятимуть під час уроку.

п/п

Правила успішної взаємодії

1

Правило годинникової стрілки

Приходити вчасно

Вчасно починати і завершувати урок – пам’ятати про право дитини на відпочинок і право іншого вчителя підготуватись до проведення наступного уроку.

Вчасно розпочинати зустріч відповідно за призначеним часом, додержуватись регламенту зустрічі та вчасно її завершувати згідно домовленостей.

Чітко прописувати час на обговорення питання.

Поважати час інших

2

Правило усмішки

Бути позитивним і ввічливим

Позитивна візуалізація подій, людей і навколишнього світу. Змінюємо світ на краще. Відносьтесь до людей так, як би ви хотіли, щоб люди відносились до вас.

3

Правило толерантності

Толерантне ставлення один до одного

Не критикувати

Поважати думку кожного і кожної

Оцінювати не людину, а її вчинок

4

Правило одного мікрофона

Висловлюватись стисло, по темі, по черзі,  щоб дати можливість іншим висловити свою думку – не перебивати. Не спілкуватись один з одним на момент, коли говорить одна людина. Коли говорить одна то інші слухають, надаючи їй можливість висловитись. Говорити чітко, виважено, з повагою до співрозмовників та співрозмовниць.

5

Правило власної  позиції

Говорити від свого імені, а не за всіх присутніх

6

Правило активного слухання

Слухати і чути

7

Правило рівних

«Знімаємо погони» – поважаємо думку кожного і кожної, але шануємо думку більш досвідчених

8

Правило добровільності

9

Правило чуйності

Чуйне ставлення один одного

10

Привило конфіденційності

11

Правило виключеного телефону

12

Правило взаємоповаги

Не говорити про присутніх у третій особі

3. Очікування від уроку.

«Гра – це той засіб,

завдяки якому виховання людини

будь-якого віку трансформується у самовиховання»

Н.П.Анікєєв

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІІ. Засвоєння нових знань.

План уроку:

 1. Що таке гроші? Активні та пасивні доходи. Витрати. Заощадження та накопичення – гарна альтернатива марнотратству.
 2. Що таке бюджет?
 3. Чи варто берегти здоров’я і чим хвороби небезпечні для сімейного бюджету?
 4. Що таке товар?
 5. Що таке ринок та біржа?
 6. Що таке фонд?
 7. Фінансові установи, які допоможуть накопичити, примножити та захисти гроші від інфляції, а сім’ю від витрат у наслідок хвороб чи нещасного випадку?
 8. Що таке інвестиція?

Конспект ігрового заняття з фінансової грамотності

Бесіда «Що таке гроші та їх роль у житті людини?»

Мета: Дати правильне розуміння грошей та сформувати позитивне ставлення до них.

Хід проведення: Дізнатись від присутніх на занятті на скільки вони розуміють зміст поняття «гроші» та обговорити з ними, яку роль гроші відіграють у житті людини.

     Гроші – особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Вони є засобами платежу та нагромадження.

     Гроші виконують функції:

 • мірила вартості та засіб обміну (обігу);
 • засіб вимірювання вартості (міра вартості);
 • засіб заощадження (збереження цінності);
 • засіб (відстрочення) платежу.

     Гроші являють собою особливий актив, без якого важко уявити нормальне функціонування сучасної економіки.. Це не просто готівка, представлена у вигляді монет і банкнот. Більш широке визначення включає не тільки готівку, але і безготівкові гроші. Безготівкові гроші – це депозити або банківські рахунки, з допомогою яких можуть вчинятися платіжні операції.

     Іншими словами, гроші – це фінансовий актив, який приймається в обмін на товари і послуги, а також повернення боргових зобов'язань. З кількістю грошей в економіці тісно пов'язаний рівень цін. Але при певних умовах зміна кількості грошей може впливати на обсяг виробництва і зайнятості.

Нині грошима називають усе, що є носієм купівельної спроможності і приймається як плата за товари й послуги. Ось чому до грошей відносять банкноти, монети, банківські активи, боргові зобов’язання, а також товарні гроші, тобто споживчі товари, що можуть використовуватися як засіб обміну та платежу.

Міні-лекція «Що таке фінансова грамотність та фінансове виховання»

Мета: Пояснити присутнім у чому важливість даного заняття з фінансової грамотності. Обговорити та з’ясувати , як вони розуміють, що таке фінансова грамотність та фінансове виховання?

Що таке фінансова грамотність? Отже, що мається на увазі під словосполученням «фінансова грамотність»? Не потрібно вигадувати нічого складного і незрозумілого, досить просто заглянути в словники і подивитися там, що означають ці поняття. Фінанси – це рух грошових коштів, процеси формування, розподілу і використання грошових фондів. Грамотність – це високий ступінь володіння людини певними навичками і вміннями.

Відповідно, можна з’єднати ці поняття і отримати ось таке визначення: фінансова грамотність – це володіння людиною принципами формування, розподілу та використання грошових фондів. Іншими словами, це вміння грамотно розпоряджатися особистими фінансами. Зверніть увагу: немає виразу «грошова грамотність», її називають саме «фінансовою». Причина в тому, що фінанси – це більш широке, більш точне, і більш правильне поняття, ніж гроші. Якщо коротко і доступно позначити різницю між цими поняттями, то це буде виглядати так. Гроші можна: заробляти; витрачати; використовувати для визначення вартості; збирати. Фінанси можна: заробляти; витрачати; враховувати; розподіляти; оптимізувати; використовувати для створення фондів; резервувати; накопичувати; вкладати.

Окремо треба відзначити, що фінанси можна вкладати (інвестувати) для того, щоб вони «заробляли» нові фінанси, в цьому випадку вони набувають вже нову назву – капітал. Фінансова грамотність має на увазі управління саме фінансами, а не грошима: це більш широке і більш точне поняття. Для чого потрібна фінансова грамотність? Для чого взагалі потрібна фінансова грамотність? Все дуже просто. Є найважливіші сфери людської життєдіяльності, в яких людина просто зобов’язана, добре розбиратися, орієнтуватися, бути грамотним.

Чому? Якщо підходити до фінансових справ неграмотно, дилетантські – всі ці питання так і будуть вирішуватися: повільно, не до кінця. Тому і необхідна фінансова грамотність: розумний, грамотний, професійний підхід до розпорядження особистими фінансами.

Фінансова грамотність дозволяє швидше, простіше, оптимальніше досягати поставленої цілі. Можливо, хтось думає: «Та що там, я в принципі і так вмію розпоряджатися фінансами. Я заробляю гроші, намагаюся заробляти їх більше, цілком розумно витрачаю, іноді у мене виходить щось накопичити, іноді я беру кредити, у мене є пластикові картки та рахунки в банках, я відправляю і отримую гроші – я цілком фінансово грамотна людина!». Як правило – це велика помилка, яка реально заважає в житті і гальмує багато життєво необхідні процеси. Щоб було зрозуміліше, подивимось на прикладі. Ось кожна людина приблизно уявляє собі, як побудувати будинок. Вона знає, що потрібно викопати котлован, закласти фундамент, спорудити стіни, покласти блоки перекриття, спорудити дах, засклити, встановити двері, зробити зовнішню і внутрішню обробку. Начебто все зрозуміло і всім давно відомо. Але чи зможе реально будь-яка людина спроектувати і побудувати якісний, надійний, красивий будинок? Навіть якщо у неї будуть в розпорядженні всі необхідні ресурси? Навіть якщо вона буде просто управляти і керувати цим процесом? Ні! Не зможе!

Те, що вона побудує, не буде відповідати нормам і стандартам, десь буде неправильним, неестетичним, і навіть небезпечним для життя: при якомусь найменшому стихійному лиху будинок, побудований дилетантом, може не витримати і впасти! Якісно побудувати будинок може тільки грамотний, професійний виконроб! Точно так само все йде і з фінансовою грамотністю. Вважати себе фінансово грамотним – ще не означає бути ним!

Управління особистими фінансами мало б підпорядковуватися виробленим правилам і стандартам, які вже на ділі довели свою ефективність і правильність. Це наука, яку необхідно вивчати, освоювати і впроваджувати на практиці. Це те, до чого необхідно формувати професійний підхід.

Що включає в себе фінансова грамотність? Щоб було ще зрозуміліше, приведемо основні напрямки, які зачіпає фінансова грамотність, які необхідно вивчати, знати і застосовувати.

Уміння заробляти гроші. Фінансово грамотна людина, в першу чергу, повинна знати, як заробити гроші. І ці знання та вміння не повинні обмежуватися єдино можливою традиційною роботою.

Способів заробітку набагато більше, вони передбачають отримання активного і пасивного доходу. І таких доходів має бути декілька, тому що дохід з одного джерела (навіть дуже надійного) – це завжди величезний ризик. Потрібно вміти бачити можливості для заробітку в усьому і використовувати те, що вам більше до душі. При цьому орієнтуватися бажано саме на пасивний дохід.

Уміння витрачати гроші не менш важливо, ніж уміння їх заробляти. Скільки б людина не заробляла, якщо вона не вміє грамотно витрачати – її фінансовий стан завжди буде максимально нестабільним. У людей, які заробляють, припустимо, 200 доларів, і витрачають 200 доларів на свої поточні потреби, і у людей, які заробляють 1 млн. доларів і витрачають його на свої поточні потреби, однаково нічого не залишається.

Уміння економити. Це один з компонентів необхідного. Насправді ж економія – це просто ощадливість, а економити – значить дбайливо витрачати особисті фінанси. Вміння витрачати. Спостереження показують, що у більшості людей зовсім викривлене уявлення про економію: вони вважають, що заощаджувати – це відмовляти собі в чомусь, недотримувати чогось життєво

Уміння враховувати. Особисті фінанси повинні піддаватися обліку. Відсутність обліку – відсутність контролю, аналізу та планування. Будь-який господарюючий суб’єкт (держава, місто, підприємство, підприємець) веде облік своїх фінансів. Людина або сім’я – це теж невеликий господарюючий суб’єкт, тому тих, хто не веде облік особистих доходів і витрат, ніяк не можна віднести до фінансово грамотних людей. На домашньому рівні теж повинна вестися своя простенька бухгалтерія.

Фінансова грамотність має на увазі наявність короткострокових і довгострокових фінансових планів і дотримання них.

Уміння оптимізувати. Фінансово грамотна людина повинна вміти оптимізувати свій бюджет, тобто, грамотно розподіляти свої витрати в порядку пріоритету, щоб виключити ймовірність нестачі фінансів на щось дійсно важливе і термінове.

Уміння інвестувати. Вища вміння, яке включає в себе поняття фінансова грамотність – це вміння інвестувати: вкладати гроші, щоб вони приносили нові гроші, створювати собі джерела пасивного доходу. Це непросто і завжди пов’язане з ризиками, тим не менш, це необхідно – це головний інструмент для досягнення фінансової незалежності, вищого фінансового стану людини.

Уміння користуватися банківськими послугами. У процесі управління особистими фінансами будь-яка людина буде неминуче постійно стикатися з банками, їх продуктами і послугами. І вона просто зобов’язана непогано в них розбиратися, вміти відрізняти вигідні продукти, тарифи, угоди від невигідних, щоб не втрачати, а заробляти на послугах банку, щоб відносини з банком були партнерськими, а не кабальними, як це часто буває. І, нарешті, фінансова грамотність передбачає знання і розуміння основних економічних процесів, що відбуваються в державі, в першу чергу – тих, які надають саме прямий вплив на стан особистих фінансів: економічні цикли, інфляція, девальвація, валютний курс і т.д.

Що таке фінансове виховання? Фінансове виховання – це комплексне навчання з використанням практичних заходів, направлене на підготовку людини до життя у світі грошей, тобто надання вихованцям таких вмінь і навичок, які дозволять їм раціонально розпоряджатись наявними ресурсами.

Фінансове виховання – це процес передачі влансого досвіду і досвіду успішних практиків щодо правильного розподілу грошей.

Результатом такого виховання має стати здорова мінімізація витрат – чітке розуміння статей «потрібно», «необхідно»,«хочемо» – для  збільшення прибуткової частини своїх доходів.

Вправа «Домашній гросбух»

Мета: Презентація домашнього гросбуху.

Хід проведення: Обговорити можливості щодо щоденного конторою за рухом коштів, використовуючи домашній гросбух.

Домашній гросбух

Рік ______

Місяць _________________

День тижня _____________

Число _____

Доходи

(заробітна плата, додатковий заробіток, гонорар,

 комісійні, стипендія, пенсія, подарунок тощо)

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом:

Витрати

(комунальні, харчування, одяг і взуття, оздоровлення, освіта, транспорт, відпочинок і подарунки, накопичення: домашня копилка, банківські депозити, медичний захист тощо)

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разом:

Прибуток (залишок на кінець дня, тижня, місяця, року):

Примітки (фінансовий аналіз):

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

ІV. Знайомство з грою як інструментом для отримання нових знань і навичок.

Перед гравцями лежить настільна гра «Лісові комерсанти».

Чому ми використовуємо гру для засвоєння і отримання нових знань і навичок?

Тому що така форма спілкування є відомою нам з дитинства , як найкраща форма активного сприйняття нових знань з одночасним їх закріпленням.

Чому гра називається «Лісові комерсанти»?

Ми використовуємо відомих нам з дитинства ігрових персонажів, наділених притаманним їм характером і манерою поведінки, бо саме завдяки їм гравець значно легше і комфортніше почувається ніж коли він  представляє самого себе. Чисто психологічно гравці почуваються фінансово безпечніше ніж коли вони представляють, бо не вони ризикують грошима, а їх  лісові персонажі. Гравці лише так би мовити спостерігачі, а у кращому випадку фінансові радники казкових героїв. За спільним рішенням одною фішкою можуть грати двоє гравців, а іноді троє учасників за погодженням, що вони представлятимуть міні команду і таким чином за одним ігровим столом буде сидіти не 5 гравців, а 10 або 15 гравців. Що дає така робота в парах і трійках? Отримання досвіду і практичних навичок у веденні сімейного бюджету, коли потрібно домовлятись у розподілі коштів.

Чому наші гроші носять назву «срібники» та «златники»?

Бо саме таку історичну назву вони мали у давнину. Докладніше можна дізнатись на уроках історії (між предметні зв’язки)

Чому саме такі ділянки розташовані на ігровому полі?

Бо саме вони частіш зустрічаються у житті людини і лише від фінансової поведінки учасників гри залежить з яким результатом вони завершать вони гру.

Отже, починаємо нашу гру-тренінг «Лісові комерсанти».

І зараз ми перевіримо, наскільки наші учасники  є асами з фінансової грамотності.

Перед початком гри домовтесь між собою, хто яку роль бажає виконувати роль. Краще якби вчитель призначив на ролі тих учасників, які потребують покращити свої знання, навики або змінити щось в поведінці. Закомплексована дитина на роль Керуючого Ведмедя. Дитина яка має потреби з математикою на роль Кмітливого Вовка, дитина, яка погано читає на роль Читаючого Орла.  Дитина яка іноді поводиться до дітей зверхньо і жорстко на роль Турботливого Оленя. Дитина, яка упереджене відноситься до грошей та вважає, що вони зло на роль Мудрого Лиса, якій щиро допомагає іншим гравцям.

Також перед початком гри всі гравці отримують гроші.

Тому на початку гри необхідно дати відповідь на запитання, що таке гроші і продемонструйте як саме ви розподіляєте. На уроках з фінансової грамотності можливий розподіл грошей наступним чином:

1) Частина грошей гравець залишить собі на поточні витрати і можливі інвестиції.

2) Частину положить на банківський рахунок. Сума вкладу має бути кратна 10. Їх він може забрати зробивши коло (1 рік) і отримати 10 % від вкладу. У разі потреби гравець, може забрати свої гроші до завершення проходження кола. У такому разі він не отримає дивіденди, бо не завершив коло, а відповідно не пройшов ще рік.

3) Частину грошей він за бажанням вкладе у страхову агенцію, отримавши Програму накопичувального страхування життя, яка діє з одного боку як депозитна програма (1 коло 10%), з другого, клієнт не сплачує гроші на ділянці Лікарня. Але щоб не втрати свої накопичення, гроші з Агенції він зможе забрати лише зробивши 10 кіл.

Отже, кожен отримав гроші і розподілив їх на власний розсуд. Учасники гри по черзі кидають кубик і ми з’ясовуємо з ними, які Джерела Доходів вони знають. Серед них крім зарплати, яку всі отримали є це подарунки, які отримують не лише на День народження. А от у любителів шопінгу шанс стати фінансово успішним дуже незначний. Ділянка Крамниця.

Таким чином, ми обговорили дві статті з Бюджету це Доходи і Витрати. Побачили і відчули їх на практиці і зараз є унікальна можливість дізнатись, що таке інвестиція на ділянці Інвестиція. Але перед цим познайомимось з такими поняттями як товар і ринок. Що таке Інвестиція і як за її допомогою ми примножимо власний Капітал. В ході гри з’ясовується, що не тільки за рахунок продажу можна збільшити свої Доходи, але торгуючи валютою на Біржі. На цій ділянці ми познайомимось з такими поняттям як вільно конвертована валюта. Поговоримо про види Бірж.

А щоб нашу гру урізноманітнити і покращити техніку читання, створена ділянка «Пошта».

І нарешті турбота про ближнього також присутня в грі. А що ви знаєте про Фонди і їх роль?

Далі, гра продовжується по колу і дозволяє неодноразово почути і закріпите почуте на практиці.

V. Закріплення навчального матеріалу.

Закріплення навчального матеріалу відбувається за рахунок того, що гравці рухаючись по колу ігрового поля мають можливість закріпити отриманні знання, приймаючі активну участь в обговоренні навчального матеріалу та проводячи різноманітні види операцій з грошима.

VІ. Підсумки уроку

Усна рефлексія.

Учні висловлюються виходячи з власних очікувань на початку уроку за такою схемою:

На уроці я …..

  • дізнався ….
  •  почув …..
  • отримав …

Дякую всім і домашнє завдання.

VІІ. Домашнє завдання.

Уявно візьмемо, що 1 златник дорівнюватиме 1000 ам. доларів. Полічіть чому за таким курсом буде  дорівнювати 1 срібник, якщо 1 златник дорівнює 500 срібників. Переведіть свої зароблені монети у співвідношенні до ам. доларів. Полічить скільки грошей ви витратите з урахуванням основних поточних витрат. Скільки залишиться. Подумайте куди ви могли б інвестувати вільні кошти, які залишились після витрат.

І на завершення.

Пам’ятайте правило «Конфіденційності»

Ніхто за жодних обставин не повинен знати про ваші Доходи і Витрати!


План уроку розробив співавтор дитячої настільної соціально-економічної гри “Лісові Комерсанти”, методист Олександр Кожуховський (м.Вінниця).