Календарно-тематичне планування не потребує затвердження директором

Планування може лише перевірятися заступником директора на відповідність програмі.

Перед початком нового навчального року кожний педагог займається підготовкою календарно-тематичного планування. І тут виникає питання: чи зобов’язаний автор затверджувати цей документ у директора освітнього закладу?

Відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України 25 червня 2018 за № 676, календарно-тематичне планування занять не потребує затвердження керівником закладу та скріплення його печаткою. Натомість заступник директора лише перевіряє планування на відповідність програмі.

Гриф погодження розміщують нижче реквізиту «Підпис» у кінці документу. Він складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без лапок), назви посади особи, яка погоджує документ (разом з найменуванням закладу), підпису, ініціалу(ів) і прізвища, дати погодження.    

 

 Документи, на яких підпис посадової особи засвідчується печаткою: 

 • акти; 
 • довідки; 
 • договори;
 • документи, що засвідчують права громадян і юридичних осіб; 
 • доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей;
 • завдання; 
 • зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції; 
 • кошторис витрат; 
 • листи гарантійні; 
 • описи справ постійного, тривалого зберігання, з кадрових питань; 
 • штатні розписи; 
 • трудові книжки.

 Документи, що не підлягають реєстрації спеціально призначеною для цього особою: 

 • графіки, наряди, заявки, рознарядки; 
 • зведення та інформація, надіслані до відома; 
 • навчальні плани, освітні програми (копії); 
 • рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо; 
 • норми витрат матеріалів; 
 • вітальні листи і запрошення;
 • друковані видання (книги, журнали, бюлетені); 
 • місячні, квартальні, піврічні звіти;
 • форми статичної звітності; 
 • договори.  

 

128751
04.09.2019 13:49:39

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!