Готуємось до ЗНО: власне висловлювання

Як краще підготуватися до написання відкритих запитань під час зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Нещодавно у загальний доступ було викладено «Посібник для підготовки до власного висловлення». У виданні дуже чітко окреслені проблеми, з якими стикається учасник незалежного оцінювання, тож, якщо ви цьогоріч плануєте проходити тестування, воно вам точно стане у пригоді.

Ми підготували для вас ТОП-5 порад, аби краще впоратись з відкритими питаннями ЗНО з української мови та літератури.

Учасник тестування, який створює власне висловлення, проходить в процесі написання свого тексту 7 взаємопов’язаних етапів:

 1. Аналіз теми.
 2. Формування власної позиції щодо теми/проблеми.
 3. Конструювання тезисного плану висловлення.
 4. Послідовне написання змістово-композиційних частин на чернетці.
 5. Критичний аналіз змісту й структури «чорнового варіанту».
 6. Перевірка мовного оформлення власного висловлення.
 7. Переписування на чистовик і остаточна перевірка тексту.

Вочевидь, ретельна підготовка до написання власного висловлення раціоналізує зусилля та покращить результат. Тож, необхідно сформувати стійкі вміння діяти на всіх означених етапах.


 Порада №1 
Будьте уважними!

На що звернути особливу увагу у формулюванні теми під час написання відповіді до відкритого запитання?

1.  На сьогодні тема подається у вигляді двох частин: мікротексту й питання після мікротексту.

При цьому мікротекст є найчастіше лише стимулом для роздумів: він пропонується для того, щоб показати, що на якусь тему люди дивляться по-різному, тобто розв’язують певні проблеми, певні питання в різні способи. Таким чином, головне, на що варто звернути увагу в умові завдання, – це питання після мікротексту. Чому це важливо? Тому що власне висловлення має бути своєрідною розгорнутою аргументованою відповіддю саме на це питання, доведенням виправданості своєї позиції стосовно проблеми, що озвучена в питанні, а не міркуванням стосовно того, про що йшлося в мікротексті.

Важливо! Якщо цього не враховувати, можна припуститися прикрої помилки й написати власне висловлення зовсім не на ту тему, яка була основною й актуалізувалася в питанні після мікротексту.

2. Традиційно в мікротексті подаються протилежні погляди на певну тему, проблему, однак це не означає, що поряд із цими – протилежними – поглядами не можуть існувати й інші.

Не варто зациклюватися лише на тих позиціях стосовно теми, які висловлені в мікротексті. Найкраще – поміркувати й знайти власну позицію – близьку й зрозумілу, яку легко буде доводити у власному висловленні.

Для прикладу. У 2015 році тема відкритого тестового завдання основної сесії тестування з української мови та літератури звучала так:

Людина соціальна істота, а тому їй не властиво надовго залишатися на самоті. Разом із тим багато хто впевнений, що саме самотність допомагає індивіду зрозуміти себе, проаналізувати своє життя. Вони заперечують думку, що тільки оточення може дати об’єктивну оцінку людині, її діям і вчинкам. Наскільки людині варто дослухатися до думки оточення про неї?

Чимало учасників основної сесії тестування проігнорували той факт, що питання після мікротексту передбачало, висловлювання власної позиції щодо проблеми доцільності чи недоцільності врахування людиною оцінок, які дають їй інші люди й вона собі сама, а не щодо проблеми самотності. Зрозуміло, що власні висловлення – «фантазії» на тему самотності аж ніяк не відповідали темі завдання.


 Порада №2
Слідкуйте за форматом тексту

Чим висловлювання з української мови відрізняється від твору-опису, твору-розповіді й твору-роздуму? Відкрите тестове завдання ЗНО з української мови та літератури передбачає написання не просто твору, а власного висловлення.

Учасник тестування має створити такий текст, у якому доречно поєднані ознаки трьох типів творчих робіт (опису, розповіді, роздуму) з метою доведення власної позиції щодо визначеної проблеми.


 Порада №3
Правильно підберіть жанр

Чи можна створювати власне висловлення в жанрі вірша, художнього нарису та подібних? Умовами оформлення відкритого тестового завдання не встановлено чіткого обмеження щодо жанру відповіді. Учасник вільний обирати жанрову форму для висловлення своїх поглядів і переконань щодо порушеної у відкритому завданні проблеми.

Щоправда, практика засвідчує недоцільність створення власних висловлень у вигляді якихось художніх жанрів (вірша, казки, нарису), оскільки характеристики цих жанрів унеможливлюють дотримання умов, що визначені у відкритому тестовому завданні для власного висловлення (зокрема, щодо структури тексту).

Важливо! Не забувайте, що перед учасником стоїть завдання створити текст, у якому необхідно довести свій погляд на актуальну проблему сьогодення. З огляду на це, найкраще створювати власне висловлення як прозовий текст, що має ознаки публіцистичної статті інформативно-переконувального характеру.


 Порада №4 
Поінформований – отже, озброєний

Ознайомтесь з типовими для власних висловлень темами, це обов’язково допоможе. Узагальнення переліку тем, пропонованих у попередні роки, сформує у вас уявлення про те, які теми/проблеми гіпотетично можуть з’явитися в тесті з української мови та літератури в майбутньому.

Важливо! Щоб бути готовим до роботи з дискусійними темами, варто спробувати до тестування опрацювати (наприклад, проговорити з друзями, батьками, учителями) увесь спектр тем і проблем, що є типово актуальними для сучасної активної, амбітної молоді.


 Порада №5
Структура – перш за все

Як композиційно структурувати власне висловлення, щоб дотриматися всіх вимог, визначених у відкритому тестовому завданні?

Власне висловлення необхідно структурувати так, щоб забезпечити дотримання всіх вимог, що визначені в умові відкритого завдання. Умовами оформлення власних висловлювань визначено, що у тексті мають бути такі елементи:

 • теза;
 • два-три переконливі аргументи;
 • приклад із літератури або іншого виду мистецтва;
 • приклад з історії чи з особистого досвіду учасника тестування;
 • висновок.

У посібнику запропоновані 3 частовживані моделі структурування висловлювань та детально проаналізована кожна з них. Ми ж запропонуємо ознайомитись з найоптимальнішою моделлю логіки викладу тексту:

Теза. Я думаю так!

Аргумент 1. Я так думаю, тому що…

Приклад до аргументу 1. Мої міркування найточніше ілюструє такий приклад…

Міні-висновок до аргументу 1 і прикладу 1. Ілюстрація унаочнює, що аргумент 1  правильний і належним чином підтверджує тезу.

Аргумент 2. Я думаю так ще й тому, що…

Приклад до аргументу 2. Мій аргумент якнайкраще може проілюструвати такий приклад…

Міні-висновок до аргументу й прикладу 2. Ілюстрація показує, що аргумент 2 належний і цілком підтверджує тезу.

Загальний висновок. Думка про те, що (я говорив у тезі)…, послідовно мною підтверджена аргументами, виправданість яких унаочнена прикладами з мистецтва й життя. Це дозволяє зробити висновок про виправданість мого погляду на (проблему)….


Довідково. Роботу, обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів. Так само робота, що не відповідає темі власного висловлення, не оцінюватимуть. Власні висловлення обсягом понад 250 слів перевіряються за загальними правилами. Правила, якими керуються екзаменатори, перевіряючи власні висловлення, не передбачають жодних «штрафів» стосовно тих власних висловлень, обсяг яких більш ніж 250 слів.

Оцінювання відкритого запитання ЗНО з української мови та літератури відбувається так:

 • За параметрами змістового оформлення;

Це структуроване, логічне подання учасником тестування своїх міркувань стосовно порушеної у відкритому завданні проблеми з метою створення змістовно цілісного тексту.

При оцінюванні змістового оформлення власного висловлення враховується: логічність викладу думок у тексті, узгодженість усіх змістово-конструктивних елементів; наявність усіх змістово-конструктивних елементів, передбачених умовами відкритого завдання (теза, два-три переконливі аргументи, приклад із мистецтва, приклад із життя, висновок) та їхня якість;

 • За параметрами мовленнєвого оформлення.

Коли змістове оформлення тексту складене ідеально, автор може претендувати на 12 балів, із яких:

 • за тезу – 2;
 • за аргументацію (2-3 аргументи) – 2;
 • за приклад із мистецтва – 2;
 • за приклад із життя – 2;
 • за висновок – 2;
 • за логіку викладу – 2.

Детальніше про критерії оцінювання змістового оформлення завдання з розгорнутою відповіддю описані в цьому документі.


З повним текстом посібника ви можете ознайомитись тут.

Посилання на Освіта.ua: osvita.ua

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
0
7
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!