ДПА для 4-х класів: завдання з української мови

Вимоги до конструювання завдань та система оцінювання відповідей до підсумкової атестації з української мови.

Нещодавно ми розвіювали міфи щодо ДПА для 4-х класів, зокрема і хибні побоювання відносно надскладних завдань. Нагадаємо, завдання для проведення ДПА учнів 4-х класів укладає учитель початкових класів (або методичне об’єднання вчителів початкових класів) закладу освіти, тож уся відповідальність за завдання для школярів лежить на самій школі.

Як укласти завдання, аби вони відповідали вимогам Міністерства освіти і науки? Розповідаємо про особливості конструювання змісту атестаційної роботи з української мови та розкладаємо усе по поличках.


Підсумкова атестація з української мови буде інтегрованою, адже поєднуватиме завдання для моніторингу знань з української мови та літературного читання. Перевірка якості освіти буде спрямована на:

 • перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного;
 • випробування уміння учня працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття;
 • перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь;
 • побудову зв’язного висловлювання на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту.

 Оформлення роботи 

Учень письмово пише відповіді на завдання на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з української мови.

 Текст для списування 

Укладачам контрольних робіт рекомендують почати підсумкову атестацію з опрацювання частини для списування, а саме: прочитати її і вставити пропущені букви. Це допоможе забезпечити цілісне сприйняття тексту.

Для перевірки орфографічних і пунктуаційних умінь школярів частину для списування варто обрати з загального тексту для читання (обсягом 45-50 слів). Цей фрагмент має бути логічно завершеним, а 25% слів з нього мають містити вивчені орфограми (зокрема, і 2 слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати). Оформлюється уривок для списування з пропусками для вписування орфограм.

Важливо! Текст має містити до 2 слів на орфограми, вивчення яких не передбачено програмою початкової школи.

 Читання мовчки 

Спочатку дітям пропонується самостійно прочитати незнайомий текст (художнього або науково-художнього стилю), обсягом 300-330 слів для учнів шкіл з україномовним навчанням, для учнів закладів з навчанням мовами нацменшин – 220-250 слів. Далі – виконання завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту у зручному дитині порядку (черговість неважлива).

Важливо! Речення повинні містити до 12 слів. У тексті має бути не більш ніж 2 слів, які потребують пояснення.

Подальший зміст завдань підсумкової атестації може мати два формати (на вибір учителя). В обох варіантах перше завдання представлено текстом для читання.

 І формат 

І варіант конструювання контрольної роботи з української мови:

 • текст для читання;
 • визначена у тексті частина для списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь;
 • три завдання до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом:
 1. Перше – на перевірку практичного засвоєння літературознавчих понять;
 2. Друге – на перевірку сформованості умінь визначати основну думку, тему твору/встановлювати послідовність подій/встановлювати взаємозв’язки фактів, подій/характеризувати вчинки дійових осіб;
 3. Третє – на перевірку сформованості уміння пояснювати зображувальні можливості художнього слова для описів природи, зовнішності персонажів, характеристики героїв.
 • три завдання за змістом тексту для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь:
 1. Перше – на визначення/групування/класифікацію мовних одиниць;
 2. Друге – на доповнення/побудову/трансформування речень/зв’язок слів у реченні;
 3. Третє – на утворення форм слів, що належать до різних частин мови, за заданою умовою.
 • творче завдання – на побудову зв’язного висловлювання за змістом прочитаного тексту, у якому учень формулює власні оцінні судження.
  3-4 речення для учнів шкіл з україномовним навчанням, для учнів закладів з навчанням мовами нацменшин – 2-3 речення.

Система оцінювання завдань І формату підсумкової атестації з української мови

* навичка читання мовчки оцінюється 1 балом, якщо учень читає текст мовчки без артикуляції/тихого промовляння слів та прочитав його повністю за 3 хвилини; якщо учень прочитав менше половини тексту, він не отримує жодного балу;
** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання з урахуванням використовуваної лексики та наявності оцінних суджень, грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою.

 ІІ формат 

Цей варіант укладання завдань для підсумкової контрольної роботи з української мови відрізняється від попереднього тим, що для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом та для перевірки мовних знань розробляють тестові завдання. Змістове наповнення таких завдань добирається відповідно до наданих рекомендацій до попереднього формату проведення підсумкової атестаційної роботи.

ІІ варіант конструювання контрольної роботи з української мови складається з:

 • тексту для читання;
 • визначеної у тексті частини для списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь;
 • двох завдань закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів:
 1. Перше – для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом;
 2. Друге – для перевірки мовних знань.
 • двох завдань відкритого типу з короткою відповіддю:
 1. Перше – для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом;
 2. Друге – для перевірки мовних знань.
 • завдань відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності (з 6 компонентами відповіді):
 1. Перше – для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом;
 2. Друге – для перевірки мовних знань.
 • творчого завдання – на побудову зв’язного висловлювання за змістом прочитаного тексту, у якому учень формулює власні оцінні судження.
  3-4 речення для учнів шкіл з україномовним навчанням, для учнів закладів з навчанням мовами нацменшин – 2-3 речення.

Система оцінювання завдань ІІ формату підсумкової атестації з української мови 

* навичка читання мовчки оцінюється 1 балом, якщо учень читає текст мовчки без артикуляції/тихого промовляння слів та прочитав його повністю за 3 хвилини; якщо учень прочитав менше половини тексту, він не отримує жодного балу;
** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання з урахуванням використовуваної лексики та наявності оцінних суджень, грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою.

Рекомендації укладено на підставі «Порядку проведення державної підсумкової атестації», наказу МОН «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» та листа МОН «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році».

Вас також можуть зацікавити:

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
2
дн.
1
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!