• Всеосвіта
  • Ярмарок
  • В допомогу вчителю
  • Збірник диктантів та переказів за професійним спрямуванням з української мови за програмою повної загальної середньої освіти для професійно-технічних навчальних закладів (10-11 класи)

Збірник диктантів та переказів за професійним спрямуванням з української мови за програмою повної загальної середньої освіти для професійно-технічних навчальних закладів (10-11 класи)

Номер оголошення: 133 11.10.2019 01:52:48

Збірник диктантів
та переказів
за професійним
спрямуванням

з української мови за програмою повної загальної середньої освіти для професійно-технічних навчальних закладів
(10-11 класи)

ВІД АВТОРА

      Головне завдання професійно-технічної освіти – готувати висококваліфікованих фахівців, які мають не лише високий фаховий рівень, а й досконало володіють державною мовою в усній та писемній формах.
   Збірник диктантів та переказів за професійним спрямуванням передбачає формування національномовної особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови.
    Під час написання диктантів та переказів учні різних спеціальностей набувають ґрунтовних теоретичних знань про фахове спілкування, його роль у професійній діяльності, засвоюють термінологію майбутньої професії, формують стійкі комунікативні компетенції, потрібні в професійному спілкуванні, навички послуговування вербальними й невербальними засобами обміну інформацією.
    Завдання – сформувати мовну компетенцію майбутніх фахівців, що містить знання й практичне оволодіння нормами літературної професійної мови, навички оперування фаховою термінологією.
   Мета збірника – сформувати в майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані вміння й навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

Бажаю успіхів!

01006lhl-6339-606x480.png

01006lhm-0ce9-628x428.png

01006lhn-baab-646x526.png

01006lho-1581-614x580.png

01006lhp-3210-609x669.png

01006lhq-8066-614x558.png