Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

ГОТОВА САМОЙСТІЙНА РОБОТА З фіз-культури №7

пишите мне в телегу на номер 0950663919, тут сообщения не приходят

Методична розробка № 7
практичного заняття
з курсу «Фізична культура з методикою викладання»

для студентів ІІ курсу

0300sr7o-3697-940x529.png

Тема : Методика виховання фізичних якостей молодших школярів.

Мета : поглибити знання студентів про процес виховання фізичних якостей у

молодших школярів.

План: 1) Організація заняття – 5 хв.

2) Перевірка готовності групи до заняття – 15 хв.

3) Виконання завдання – 65 хв.

4) Підведення підсумків заняття – 5 хв.

Хід роботи:

Організація заняття.

Перевірка відвідування заняття. Повідомлення теми, мети і завдань заняття.

Усне опитування, для виявлення готовності групи до занять.

 1. Перерахувати фізичні якості притаманні кожній людині.

 2. Що таке фізичне навантаження?

 3. Які існують різновиди відпочинку.

Виконання завдання:

 1. Користуючись методичною літературою підібрати вправи і скласти комплекс (8-10 вправ) для розвитку якості гнучкості.

 2. Теж саме для якості швидкості (координаційних здібностей).

Роботу представити у вигляді:

- розробки комплексу вправ з обов’язковими ілюстраціями;

- презентації із комплексом вправ;

- відео з особистим показом підібраних вправ.

Підведення підсумків заняття.

Перевірити якість виконання завдання, визначити недоліки та помилки у роботі. Оцінити знання студентів. Повідомити домашнє завдання

Питання для самостійної підготовки.

 1. Фактори, що обумовлюють прояв витривалісних якостей, параметри витривалості.

 2. Параметри обумовлюючі високий рівень розвитку якості спритності.

 3. Найсприятливіші (сензетивні) вікові періоди для розвитку фізичних якостей.

Література.

 1. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів (1-2 частини). – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, - 2003.

 2. Фізична культура в школі: методичний посібник [за загальною редакцією С.М.Дятленка]. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 176 с.

 3. Козетов И.И. Формирование оптимальной структуры координационных способностей у школьников 7-9 лет: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 13.00.04 / И.И. Козетов.– К., 2007. – 21 с.