Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Освітній інтенсив

для керівників закладів

«Організаційно-правові засади діяльності закладів освіти в умовах законодавчих змін»

5

днів інтенсиву
онлайн

15

годин підвищення
кваліфікації

Поширити:

Інна Маніленко.

Юристка, сертифікована тренерка з підвищення кваліфікації директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти

Про інтенсив

Організація системи і процесів управління – одна з головних управлінських функцій. Організаційно-правова документація є системоутворюючим комплексом, який є правовою основою діяльності закладу освіти і регулює його діяльність в цілому по всіх напрямках з урахуванням специфіки та особливостей.

Організаційно-правові документи розробляються керівництвом закладу освіти із залученням кваліфікованих фахівців, які добре розуміються на нормах освітнього, адміністративного, трудового, господарського та цивільного законодавства України, а також на змісті та особливостях діяльності закладу освіти як в цілому, так і за окремими напрямками.

У постійно діючому закладі освіти необхідність перегляду, зміни або доповнення організаційно-правових документів може виникати в середньому один раз на 3-5 років. Залежно від характеру змін у діяльності закладу освіти організаційно-правові документи або розробляються заново, або в них вносяться необхідні зміни і доповнення розпорядчими документами (наказом, розпорядженням або іншим актом вищестоящого керівництва). У разі реорганізації діяльності закладу освіти розробляються нові організаційно-правові документи.

То що ж розуміється під організаційно-правовим статусом закладу освіти?

Який склад комплексу організаційно-правових документів закладів освіти та яке їхнє призначення?

Який зміст таких організаційно-правових документів в умовах оновленого змісту освіти?

Як правильно складати та оформлювати організаційно-правові документи, здійснювати їхню уніфікації та стандартизацію?

В умовах реформування освітньої галузі та постійних законодавчих змін ці та інші питання для засновників та керівників закладів освіти є чи не найскладнішими.

Отож, з метою пошуку відповідей на вищезазначені питання, пропонуємо зацікавленим особам взяти участь у пропонованому освітньому інтенсиві.

Для кого цей освітній інтенсив?

Засновників та керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Керівників місцевих органів управління освітою.

Керівників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Голів профспілок працівників освіти України.

Стартуємо 6 вересня і навчаємось 5 днів поспіль.

Як це працюватиме?

День 1 (6 вересня) о 18.00 год

Установчі документи закладів освіти та ліцензування освітньої діяльності

Заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються їх засновниками з визначенням статусу, організаційно-правової форми та типу закладу. Надзвичайно важливо передбачити розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до чинного законодавства України.

Ліцензія закладу освіти підтверджує його спроможність провадити освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти відповідно до ліцензійних умов. Ліцензії підлягають обов’язковому переоформленню у разі зміни найменувань закладів освіти та/або їх реорганізації шляхом злиття чи приєднання.

Отож, поговоримо про:

структуру та зміст установчих документів закладу освіти за новим змістом законодавства України;

механізм складання та реєстрації установчих документів в новій редакції;

процедуру переоформлення ліцензії закладу освіти у разі зміни найменувань та/або їх реорганізації шляхом злиття чи приєднання.

До теми Ви отримаєте примірні зразки статутів для:

закладу дошкільної освіти;

закладу, що забезпечує здобуття початкової освіти;

закладу, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

закладу, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти;

опорного закладу освіти;

закладу позашкільної освіти;

положення про філію опорного закладу освіти.

День 2 (8 вересня) о 18.00 год.

Шановні слухачі, ефіри було зміщено на один день у зв'язку зі станом здоров'я спікерки.
Другий день інтенсиву відбудеться 8 вересня.
Перепрошуємо за незручності.

Колективний договір: правові засади розроблення, складання та виконання

Що таке колективний договір та чи обов’язково його укладати в закладі освіти?

Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів. Колективний договір в закладах освіти укладається обов’язково і незалежно від форми власності, господарювання та членства у профспілковій організації.

Звертаємо Вашу увагу, що у разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору (стаття 17 КЗпП України).

До теми Ви отримаєте:

примірний зразок Колективного договору для закладу освіти за змістом оновленого трудового законодавства України та нової Галузевої угоди між МОН України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки

День 3 (9 вересня) о 18.00 год.

Правила внутрішнього трудового розпорядку: особливості створення та застосування у сфері освіти

Правила внутрішнього трудового розпорядку: зайвий «папірець» чи важливий документ?

Будь-який заклад освіти це складний механізм, у якому ніщо не повинно відбуватися хаотично. Трудова дисципліна – найважливіша його частина, що безпосередньо впливає на результати роботи всього колективу. Спільна діяльність людей потребує чіткої організованості і підпорядкування певним правилам. Ними якраз і є правила внутрішнього трудового розпорядку.

Що таке ПВТР і навіщо вони потрібні?

Чому мати такі правила необхідно кожному роботодавцеві?

Як їх правильно скласти і затвердити?

Крім відповідей на всі питання до теми
Ви отримаєте:

зразок Правил внутрішнього трудового розпорядку для закладу освіти.

День 4 (10 вересня) о 18.00 год.

Положення: види, порядок
та підстави створення

Положення – це нормативно-правовий акт або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності закладів освіти та їх структурних підрозділів, функції, права та обов'язки учасників освітнього процесу, а також визначає порядок діяльності колегіальних органів тощо. Вони поділяються на типові, що розробляються для системи освітньої діяльності, та індивідуальні, що створюються на основі типових.

До теми Ви отримаєте:

зразки багатьох положень, які необхідні в закладі для належної організації освітнього процесу.

День 5 (11 вересня) о 18.00 год.

Штатний розпис, інструкції, регламенти, правила: від порядку створення до сфери застосування

Визначення структури та штатної чисельності закладу освіти відображають в такому документі як Структура і штатна чисельність. Він не є обов'язковим, але з його допомогою можна раціонально вибудувати структуру установи та визначити оптимальний чисельний склад персоналу.

Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом. Штатний розклад оформляється з метою тарифікувати посадових осіб і співробітників і встановити надбавки відповідно до займаної посади, досвідом роботи, освітою тощо.

Крім відповідей на всі питання до теми
Ви отримаєте:

зразки посадових інструкцій для педагогічних працівників ЗЗСО.

По завершенню проведення освітнього інтенсиву відбудеться тематична дискусія із проблемних питань створення організаційно-правової документації в закладах освіти в умовах оновленого змісту законодавства

У чому наші переваги?

По-перше,

пропонований зміст освітнього інтенсиву є унікальним, оскільки він складений за останніми законодавчими змінами.

По-друге,

Ви отримаєте нормативні роз’яснення з питань організаційної діяльності закладу в сучасних умовах, а також практичні поради по їх застосуванню.

По-третє,

отримаєте велику кількість зразків організаційно-правових документів, яких, за оновленим змістом, іще не складено.

По-четверте,

ми працюватимемо за розкладом навчальних занять в режимі онлайн, який дозволить спілкуватися, запитувати/відповідати та здійснювати обмін досвідом.

По-п’яте,

цей освітній інтенсив є унікальною можливістю підвищення рівня відповідних знань та отримання повної і комплексної інформації про організаційно-правові засади діяльності закладу освіти за оновленим змістом законодавства для забезпечення ефективної управлінської діяльності.

Отриманий Сертифікат – це:

1

Формування і розвиток управлінських компетентностей.

2

Опанування нових знань та функцій у системі управлінської діяльності у сфері освіти.

3

Вивчення змін освітнього та трудового законодавства.

4

Набуття навичок у створенні організаційно-розпорядчої документації закладу освіти.

5

Перевірка набутих знань і навичок шляхом тестування на кожному рівні.

6

Можливість ефективної організації роботи закладу освіти та успішної підготовки до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

І, насамкінець, від отриманих знань, практичних порад і зразків Ви відчуєте:

впевненість і готовність до початку нового навчального
року в частині організаційно-правової діяльності
закладу освіти;

бажання розвивати власну управлінську
компетентність уже зараз і саме з нами.

Учасники освітнього інтенсиву отримають можливість особистого безкоштовного консультування з будь-яких питань організації освітнього процесу
протягом одного місяця після закінчення навчання.

Реєстрація на освітній інтенсив

Що ви отримуєте?

перегляд прямих ефірів у режимі онлайн;

доступ до записів всіх ефірів;

Сертифікат учасника 15 академічних годин;

особисті консультації протягом одного місяця з моменту закінчення інтенсиву;

велику кількість зразків організаційно-правових документів, яких, за оновленим змістом, ще не складено.

Залишились питання?

Зверніться до Служби підтримки за номером телефону 0-800-331-031 (безкоштовно), або залиште свою заявку і ми зв’яжемося з вами протягом робочого дня.