Степенева функція, властивості та графіки. Урок 14.

Алгебра

Для кого: 10 Клас

0 проходжень

5 запитань

20.08.2021

46

0

Опис уроку:

Формування компетентностей: 

ключові компетентності: 

предметна компетентність: удосконалити вміння виконувати вправи, що передбачають застосування властивостей та графіків степеневих функцій; перетворювати степеневі вирази.

основні компетентності у природничих науках і технологіях  — розпізнавати  проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики;

математична компетентність — будувати і досліджувати найпростіші матема тичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ за допомогою степеневих функцій;

соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі; 

Тип уроку: удосконалення і застосування знань і вмінь. 

Створити запит на отримання доступу

Автор опублікував урок в Бібліотеці уроків з обмеженим доступом. Це означає, що для повного доступу до уроку (перегляд усіх завдань та використання) Вам необхідно отримати дозвіл від автора.

Завдання №1 Завантаження файлу

Побудуйте графіки функцій (схематично):

Укажіть властивості функцій:

  1. область визначення функції,

  2. множину значень функції;

  3. проміжки монотонності;

  4. парність та непарність функції;

  5. Нулі функції.

    Файл з розв'язанням прикріпити у це поле.

Завдання №2 Теоретичний блок

Завдання №3 Завантаження файлу

Завдання №4 Завантаження файлу

Завдання №5 Завантаження файлу

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0